banner607

4G ihalesi 26 Mayıs'ta

ANKARA (AA) - 4G lisans ihalesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından 26 Mayıs Salı günü Ankara'da gerçekleştirilecek.BTK'nın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, ihale sonucunda verilecek yetkilendirmenin konusu,...

Ekonomi 10.04.2015, 10:28
4G ihalesi 26 Mayıs'ta

ANKARA (AA) - 4G lisans ihalesi, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) tarafından 26 Mayıs Salı günü Ankara'da gerçekleştirilecek.

BTK'nın Resmi Gazete'de yayımlanan ilanına göre, ihale sonucunda verilecek yetkilendirmenin konusu, ilgili mevzuat hükümleri ve Sayısı Sınırlandırılmış Kullanım Hakkı Yetki Belgesi kapsamında IMT (Uluslararası Mobil Telekomünikasyon) hizmet ve altyapılarına ilişkin mobil elektronik haberleşme şebekesinin kurulması, geliştirilmesi, işletilmesi ve şebekenin yetkilendirme süresi sonunda BTK veya BTK'nın göstereceği kuruluşa çalışır vaziyette ve bedelsiz devredilecek.

İhalede, 800, 900, 1800, 2100 ve 2600 MHz frekansları için, toplam 20 ayrı bant genişliğinde satış yapılacak. Toplam bant genişliği 390,4 MHz olacak. İhalenin toplam asgari bedeli ise 2 milyar 298 milyon 67 bin 661 avro olarak belirlendi.

İhale sonucunda 800 MHz, 900 MHz, 1800 MHz ve 2100 MHz frekans bantlarında tamamı GSM İmtiyaz Sözleşmesi ve IMT-2000/UMTS İmtiyaz Sözleşmesi sahibi olmak üzere en fazla 3 işletmeci, 2600 MHz frekans bandında ise 3'ü GSM İmtiyaz Sözleşmesi ve IMT-2000/UMTS İmtiyaz Sözleşmesi sahibi istekliler olmak üzere en fazla 4 işletmeci yetkilendirilecek.

Yetkilendirme süresi, yetkilendirme tarihinden itibaren 30 Nisan 2029’a kadar olacak. İhale şartnamesi 50 bin liraya BTK'dan alınabilecek. İhale şartnamesi ve ekleri BTK'da mesai saatlerinde ve Kurumun sağlayacağı imkanlar ölçüsünde bedelsiz olarak görülebilecek. Her ne sebeple olursa olsun ihale şartnamesi için ödenmiş tutarlar iade edilmeyecek.

IMT hizmet ve altyapılarına ilişkin yetkilendirme ihalesi, Elektronik Haberleşme Sektöründe Yetkilendirmeye İlişkin İhale Yönetmeliğine göre BTK tarafından 26 Mayıs Salı günü saat 10.30’da BTK merkez binasında yapılacak.

İhalede Elektronik Haberleşme Sektöründe Yetkilendirmeye İlişkin İhale Yönetmeliği uyarınca kapalı teklif ve devamında açık teklif usulü uygulanacak.

İstekliler, ihale şartnamesinde teklif vereceği her bir paket satışı için ayrıntıları belirtilen ilgili frekans paketinin asgari değerinin yüzde 5’i oranında geçici teminat verecek.

- Teklif verme süresi değiştirilmeyecek

Teminatın verildiği günkü Merkez Bankasının avro efektif satış kuru üzerinden hesaplanan tedavüldeki Türk Lirası cinsinden nakit veya Bankacılık Kanunu’nda tanımlanan bankalardan alınan teminat mektubu kabul edilecek.

 Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına göre kurulmuş anonim şirketler ihaleye teklif verebilecek. İstekli, ödenmiş sermayesinin (azınlık hakları hariç olmak üzere) asgari 50 milyon lira tutarında olduğunu gösterir belge de sunacak.

Elektronik Haberleşme Sektöründe Yetkilendirmeye İlişkin İhale Yönetmeliği’ndeki katılma şartlarını taşımayanlar veya gerekli belgeleri süresinde vermeyenler ihaleye katılamayacak.

İsteklilerin, borsaya kote hisseler hariç olmak üzere ortakları veya ortaklarının doğrudan veya dolaylı bir biçimde hisse sahibi oldukları ya da başka yollarla kontrolleri altında bulundurdukları şirketler ve iştirakleri, hangi surette olursa olsun ihalelere katılamayacak. Birbiriyle bu yönde ortaklığı veya iştiraki tespit edilen istekliler ihaleye katılmaları halinde ihaleden elenecek, ihaleyi kazanmaları halinde bu isteklilere yetkilendirme yapılmayacak. Söz konusu istekliler tarafından verilen teminatlar, BTK'ya gelir kaydedilecek.

Teklifler, 20 Mayıs Çarşamba gününden son teklif verme tarihi olan 26 Mayıs Salı günü saat 09.30’a kadar BTK'da, ihale komisyonunun en az bir üyesinin imzaladığı sıra numaralı alındı belgesi karşılığı, ihale komisyonuna elden teslim edilecek. Başka şekilde veya son teklif verme tarih ve saatinden sonra yapılacak başvurular dikkate alınmayacak. Teklif verme süresi hiçbir surette değiştirilmeyecek.

Yorumlar (0)