Olpak değerlendirmesinde şunları ifade etti:

“Bugün taraflarca üzerinde uzlaşılan ve yüzde 34 artışla 11.402 TL olan yeni asgari ücretin hem işveren hem çalışanlarımız hem de ekonomimiz adına hayırlı olmasını diliyorum.

Bir taraftan hayat koşullarına ve enflasyona göre gelir dağılımını, bir taraftan da işverenin maliyetlerine ve uluslararası ticaretteki rekabetine ve üretime etki eden böylesi önemli bir verinin, tarafların anlaşmasıyla ortaya çıkması elbette sevindiricidir.

Büyüme verilerinde bizim en çok önem verdiğimiz iki husustan birisi, büyümenin kapsayıcı ve sürdürülebilir olmasıdır. Asgari ücrette yapılan yüzde 34 oranında zam ile emeğin milli gelirden aldığı payın hak ettiği seviyelere gelecek olmasını, büyümenin kapsayıcılığını artırması bakımından değerli buluyoruz.

Diğer taraftan, işveren üzerinde oluşacak yükün bir kısmının devletimiz tarafından karşılanması da rekabetçiliğimize engel oluşturmaması bakımından önemli olacaktır.”