Yapılan açıklama şöyle:

18 Ocak 2024 tarihinde İstanbul Valiliği İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından belediyemize bir operasyon gerçekleştirilmiştir. Operasyona konu edilen soruşturma 19 Aralık 2022 tarihinde Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılmış olup, belediyemizden istenen bir parselle ilgili bilgi ve belgeler başsavcılığa ulaştırılmıştır.

     Söz konusu parseldeki yapılar 3194 sayılı İmar Kanunu ve İstanbul İmar Yönetmeliği çerçevesinde, yapılacak yapının özellikleri dikkate alınarak ilgili müteahhit firmalarca yetkilendirilmiş jeoloji mühendislerine zemin etüd raporları hazırlattırılır. Bu raporlar doğrultusunda yapıların statik projeleri hazırlanır. Zemin etüd raporlarına göre hazırlanan statik projeler, mimari proje ve ekleriyle birlikte İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne teslim edilir.  İnşaat dosyası ilgili mevzuat hükümlerine göre kontrol edilir ve herhangi bir eksiklik yoksa projeler onaylanır, inşaatın ruhsatı ilgilisine teslim edilir. İnşaatın bundan sonraki yapım süreci Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nca tayin edilmiş yapı denetim firmasının teknik elemanları tarafından yürütülür.

     Bakanlığın yetki verdiği yapı denetim firması ilgilileri inşaatın belediyece tasdik edilmiş olan proje ve eklerine göre yapılıp yapılmadığını iskan belgesi alınıncaya kadar takibinden ve denetiminden sorumludur. Bu süre içerisinde tasdikli projeye aykırı imalatın yapılması halinde, yetkili teknik eleman bu hususu en geç 3 gün içerisinde belediyenin İmar ve Şehircilik Müdürlüğü’ne bildirmekle yükümlüdür. Söz konusu inşaatla ilgili olarak yapı denetim firması tarafından da belediyemize her hangi bir ihbarda bulunulmamıştır.

       Bu nedenle belediye personellerimizin yapmış olduğu idari işlemlerle ilgili hiçbir suç unsuru olmamasına rağmen dosyaya dahil edilmişler ve İmar ve Şehircilik Müdürlüğümüzün 5 memuru soruşturma kapsamında gözaltına alınmıştır.

     Buradaki amaç her seçim öncesinde olduğu gibi yaklaşan yerel seçimler arefesinde Büyükçekmece Belediyesi’ni yıpratma kampanyasından başka bir şey değildir.  Büyükçekmece Belediyesi bütün zamanlarda örnek belediyecilik ve şehircilik uygulamalarıyla ön plana çıkmış, öncü bir belediyedir. Personelimiz yasaların kendilerine vermiş olduğu yetkiler çerçevesinde her zaman halkımıza en iyi hizmeti vermiştir ve vermeye devam etmektedir. Belediye personelimize güvenimiz tamdır.

Yaklaşan yerel seçimlerin bir demokrasi şöleni içinde geçmesi, Türk demokrasisi açısından tüm halkımızın temennisidir.

 Kamuoyuna saygı ile duyurulur.