Kadınlar, erkeklere göre daha fazla yalnız hissediyor. Yalnızlık hissinin en fazla olduğu ülke Ukrayna oldu. Öte yandan 65 yaş ve üzeri kişilerin yalnızlık hissinin daha fazla olduğu öne çıktı.

Yalnızlık özellikle Avrupa'da yaygınlığı artan hem bir sağlık hem de toplumsal bir konu olarak dikkat çekiyor. Avrupa Sosyal Anketi'nin (European Social Survey) verilerine göre; artan yaş, düşük eğitim seviyeleri, bekar ve boşanmış olmak ile düşük gelire sahip olmak yalnızlık için risk faktörleri arasında yer alıyor. Kadınlar, erkeklere göre yalnızlık konusunda daha fazla riske sahip olması da dikkat çeken sonuçlar arasında bulunuyor.

Ankete katılan 30 ülke arasında yalnızlık hissinin en yaygın olduğu ülke yüzde 20,5 oranıyla Ukrayna olurken, en düşük olduğu ülke ise yüzde 2,6 oranıyla Norveç olduğu görülüyor. Yalnızlık hissinin yaşlara göre dağılımına bakıldığında 65 yaş üstü kişilerde yalnızlık hissi yüzde 11,2 oranıyla en yüksek seviyede olduğu dikkat çekiyor. Kadınlarda bu oran yüzde 8,4, erkeklerde 5,9 oldu.

Öte yandan evli olanların yalnızlık hissi yaşama ihtimali evli olmayanlara göre daha düşük olduğu dikkat çekti. Gelir seviyesinin artışıyla birlikle yalnız hissetme ihtimalinin düştüğü de önemli sonuçlar arasında yer alıyor.

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan Yıldız Teknik Üniversitesi İktisat Bölüm Başkanı Prof. Dr. Murat Anıl Mercan, yalnızlığın hem sosyal hem de akademik boyutuyla çok önemli bir konu olduğunu belirterek, ''Araştırmamız Avrupa Sosyal Anketi'ne dayalı. Bu anket 30 ülkeyi içeriyor ve 90 binden fazla kişi dahil edildi. Araştırma bulguları sonucunda yalnızlığın çeşitli belirleyicilerini bulduk. Örneğin Ukrayna'da yalnızlık oranı yüzde 20,5 iken Norveç'te bu oran sadece yüzde 2,6 seviyesinde'' ifadelerini kullandı.

''Kadınlar erkeklerden daha fazla yalnız hissetmeye yatkındır''
Prof. Dr. Mercan, ''Yalnızlığın belirleyicilerine baktığımızda bazı bireysel özellikler bu ihtimali artırırken bazıları ise düşürüyor. En önemli belirleyicilerinden birisi yaştır. Yaş ilerledikçe yalnızlık ihtimali artmaktadır. Bunun yanında cinsiyet de önemli bir belirleyici. Kadınlar erkeklerden daha fazla yalnız hissetmeye yatkındır. Bazı bireysel özellikler ise bu ihtimali azaltıyor. Buna gelir faktörünü örnek verebiliriz. Gelir arttıkça yalnız hissetme ihtimali azalmaktadır'' diye konuştu.

''Evlilerin bekar ve boşanmış bireylere kıyasla yalnız hissetme ihtimalleri daha düşük''
Medeni durumun da dikkat çeken sonuçları olduğunu söyleyen Prof. Dr. Mercan, ''Evlilerin bekar ve boşanmış bireylere kıyasla yalnız hissetme ihtimalleri daha düşük. Bu da evliliğin pozitif etkisini ortaya koyuyor. Son olarak eğitimin rolünü de inceledik. Eğitimin de pozitif bir etkisi var. Eğitim seviyesi arttıkça yalnız hissetme ihtimali azalıyor. Eğitimin etkisini çok az ülkede anlamlı bulduk. Maalesef ülkemizde ulusal temsili olan bir çalışma yok'' dedi.