Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından verilen belgeye sahip olan ve Bankamız üye işyeri statüsündeki işletmeler;

 

Ana faaliyet konusu ile direkt ilişkilendirilebilecek harcamalarının karşılanmasını amaçlayan 6 aya kadar ödemesiz, toplam azami 36 aya kadar vadeli, yıllık %7,5 faiz oranlı krediden cirolarına bağlı olarak değişen tutarlarda faydalanabilecektir.

 

Ziraat Bankası bugüne kadar olduğu gibi bugünden sonra da ülkemiz ekonomisinin güçlendirilmesine katkı sağlamaya ve firmalarımızın yanında olmaya devam edecektir.

 

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.

 

CİRO (TL)

AZAMİ KREDİ TUTARI (TL)

0-3 Milyon

1.000.000

3-25 Milyon

5.000.000

25-125 Milyon

12.500.000

125 Milyon Üzeri

20.000.000