Yenilenebilir enerjide dev satış: TMSF enerji şirketlerini ihaleye çıkardı Yenilenebilir enerjide dev satış: TMSF enerji şirketlerini ihaleye çıkardı

ekonomim.com’da yer alan habere göre Vergi Usul Kanunu’nun önemli unsurlarından birisi olan, vergi cezalarında yüzde 75’e kadar indirim imkanı sağlayan ‘uzlaşma müessesesi’ alınan kararla ortadan kaldırılmış oldu.

Defterdarlıklara gönderilen yazıda, 24 Haziran Pazartesi gününden (dün) itibaren tüm birimler tarafından yapılacak uzlaşmalarda, uzlaşmaya konu vergi tutarları ile tüm ceza tutarlarında herhangi bir indirim yapılmayacağı bildirildi. Bu kapsamda uzlaşma konusu vergi ve ceza tutarlarının olduğu gibi mükellef ya da mükellef temsilcilerine teklif edileceği, tutarlarda herhangi bir indirim yapılmayacağı belirtilirken, uzlaşmanın sadece bu koşullarda yapılabileceği, aksi takdirde uzlaşma olmadığına yönelik tutanak imzalanacağı kaydedildi.