GTO Mesleki Yeterlilik Merkezi (GTO MYM), VOC-Test Projesi III Hibe Programı oluşumunda hayata geçirdiği “GTO VOC-Test Merkezi” projesi için Meslek Standartları ve Ulusal Yeterlilikler semineri ve proje kapanış toplantısı düzenledi.

“Avrupa Birliği Katılım Öncesi Mali Yardım (IPA) İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı (İKG PRO) çerçevesinde finanse edilen GTO VOC-Test Merkezi Projesi oluşumunda düzenlenen ve ulusal meslek standartları ile yeterliliklerinin ele alındığı seminerde konuşan GTO Yönetim Kurulu Üyesi ve GTO MYM Yönetim Kurulu Başkanı Yılmaz Duman, “Mutfak kültürü, gastronomi günümüzde birçok sektöre yön veren, herkesin pay almak istediği devasa bir pasta haline gelmiştir. Bu noktada biz de Gaziantep olarak, bu pastadan hak ettiğimizi en iyi şekilde almak bunu yaparken de sektörü geliştirmek, kültürü yaşatmak istiyoruz.” dedi.

Duman: GTO olarak sorumluluk aldık

Gaziantep Ticaret Odası olarak Gaziantep’in gastronomi alanında daha iyi yerlere gelebilmesi için üzerine düşen her şeyi yaptığını ifade eden Duman, “Gaziantep’in mutfak kültürünü yaşatmak, tanıtmak, gelire çevirmek çok önemli. Bu anlamda en önemli noktalardan biri de hiç şüphesiz sektördeki iş gücü. İş gücünün yetkinliği, yeterliliği, vasfı GTO olarak biz de bu alanda bir sorumluluk aldık üzerimize. Sektörün iş gücü kalitesi ve ihtiyacı alanında çalışmalar yapıyoruz. Bu çalışmalarımızdan biri de VOC-Test Merkezi kurmak oldu.” ifadelerini kullandı.

Duman: GTO VOC-TEST Merkezi Gaziantep’e çok önemli katkılarda bulunacak

“GTO VOC-Test Projesi III Hibe Programı” oluşumunda kurulan VOC-Test Merkezinde “kebapçılık, pidecilik, pastacılık ve genel alan görevlisi” alanlarında mesleki eğitim, sınav ve belgelendirme hizmeti sunacaklarını belirten Yılmaz Duman, “Ulusal Yeterlilik Sistemine ve Avrupa Yeterlilik Çerçevesine uygun şekilde işletilecek merkezimiz ile iş piyasasının ihtiyaçlarına uygun olarak yaşam boyu öğrenmeyi desteklemek ve sektörde mesleki yeterliliğe sahip, eğitimli, belgeli personel bilincini geliştirmek en temel amacımız Bunun sektör ve sektörün geleceği açısından son derece önemli olduğunu düşünüyoruz. Ben inanıyorum ki bu merkez şehrin gastronomi kültürüne çok önemli katkılarda bulunacak, hizmet kalitesinin ve vasıflı iş gücünün artmasına vesile olacaktır. Şehir gastronomisine hizmet vermeye başlayan GTO VOC-Test Merkezimizin Aşçılık Seviye 4 belgesiyle belgelendirdiği ilk kuruluşlardan olan Hışvahan ve Divan Otelinin yöneticilerine de ayrıca teşekkür ediyorum. Bu işletmelerimizin çalışanlarını bizim vasıtamızla belgelendirerek örnek bir işe de imza atmış oldular.”

Hışvahan Butik Otel ve Restoran İşletme Sahibi Mine Özmen ise sektörün vasıflı iş gücü ihtiyacına vurgu yaparak belgeli ve yetkin personel eksikliği olduğunu ve yetkin personel istihdamında sorunlar yaşandığını belirterek VOC-Test Merkezinin önemli bir eksiği gidereceğini söyledi.

Türkiye Otelciler Federasyonu (TÜROFED) Yönetim Kurulu Üyesi, Güneydoğu Anadolu Turistik Otelciler ve İşletmeciler Derneği (GATOD) Yönetim Kurulu Başkanı Mete Akcan da Gaziantep’in gastronomi şehri olması sebebiyle turizm ve konaklama açısından son yıllarda oldukça geliştiğini ve bu durum sebebiyle giderek artan bir vasıflı iş gücü ve eğitim ihtiyacı oluştuğunu belirterek VOC-Test Merkezinin yürüteceği eğitim, sınav ve belgelendirme hizmetlerinin oldukça kıymetli olduğunu ifade etti.

Seminerin devamında GTO MYM Genel Müdürü, GTO VOC-Test Proje Koordinatörü Gülay Böler merkez hakkında sunum yaparken Mesleki Yeterlilik Kurumu Uzmanı Burak Çağrı Karakaya ise ulusal yeterlilikler ve meslek standartları konularında katılımcıları bilgilendirdi.