Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2. çeyreğe ilişkin dönemsel gayri safi milli hasıla sonuçlarını yayımladı. Türkiye ekonomisi yılın ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 3,8 büyüme kaydetti.

Türkiye ekonomisinin nisan-mayıs-haziran aylarını kapsayan yılın ikinci çeyreğine ilişkin performansı belli oldu. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, ekonomi ikinci çeyrekte yüzde 3,8 büyüme gerçekleştirdi.

Veriler Türkiye ekonomisinde ilk çeyrekte olduğu gibi ikinci çeyrekte de iç tüketimin büyümeyi sırtladığını gösterdi. Yerleşik hanehalklarının nihai tüketim harcamaları 2023 yılının ikinci çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 15,6 arttı. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 5,3, gayrisafi sabit sermaye oluşumu ise yüzde 5,1 arttı. Mal ve hizmet ithalatı yüzde 20,3 artarken ihracatı yüzde 9 azaldı.

İlk çeyrekte yüzde 3,9 büyüme

2023 yılının birinci çeyreğinde yüzde 4 olarak açıklanan büyüme rakamı yüzde 3,9'a revize edildi. Türkiye ekonomisi, geçen yılın aynı çeyreğinde yüzde 7,8 büyümüştü.