Ülkemizdeki turizm amaçlı toplam tüketim değeri 2022 yılında, 1 trilyon 311 milyar 367 milyon 401 bin TL olarak gerçekleşti. Turizm amaçlı toplam tüketim değerinin toplam yurt içi arz içerisindeki payı yüzde 3,3 oldu. Doğrudan turizmin gayrisafi katma değer içindeki payı 2022 yılında yüzde 4,4 oldu.


Ülkemizde doğrudan turizm amaçlı gayrisafi katma değer 2022 yılında 586 milyar 764 milyon 260 bin TL olarak gerçekleşti. Doğrudan turizm amaçlı gayrisafi katma değerin toplam gayrisafi katma değer içindeki payı yüzde 4,4 oldu.


Konaklama hizmetlerinin 2022 yılında yüzde 97,4'ü turizm amaçlı yapıldı. Seyahat acenteleri ve diğer rezervasyon hizmetlerinin tamamı turizm amaçlı yapıldı. 2022 yılında konaklama hizmetlerinin yüzde 97,4'ü, yolcu taşımacılığının yüzde 64,6'sı, kültürel hizmetlerin yüzde 45,4'ü turizm amaçlı gerçekleştirildi.


Turizm sektörlerinde doğrudan turizm istihdamı 2022 yılında yüzde 27 arttı. Turizm sektörlerinde doğrudan turizm amaçlı istihdam edilen kişi sayısı 2022 yılında bir önceki yıla göre yüzde 27 artarak 885 bin kişi oldu. 2022 yılında turizm sektöründeki istihdamın toplam istihdam içindeki payı yüzde 2,9'dur.