Ticari faaliyetler kapsamında kullanılan kredilere ticari kredi adı verilir. Bu kredi türünden belirli şartlara bağlı olarak ticari kimliği bulunan işletmeler yararlanabilir. Bu şartlar, kredilerin türleri ve içeriği hakkında merak edilenlere yazımızı inceleyerek ulaşabilirsiniz.  

Ticari Kredi Nedir? 

Ticari kredi; bankalar, finans kuruluşları veya farklı finansör kuruluşlar tarafından ticaret erbaplarına, esnaflara, şirketlere ve ortaklıklara verilen kredi türüdür. Ticari krediden faydalanmak isteyen girişimci ve kuruluşların yerine getirmesi gereken şartlar kredi kullandıkları kuruluş tarafından belirtilir. Bu şartlara bağlı olarak kuruluşlar ticari kuruluşlar kredi başvurusu yapabilir.  

Ticari Kredi Çeşitleri Nelerdir?  

Firmaların ve girişimcilerin ticari kredi türleri hakkında bilgi sahibi olması tercih süreci başta olmak üzere pek çok avantajı beraberinde getirir. 

Ticari kredi çeşitleri şu şekilde sıralanabilir: 

●        Spot Kredi 

●        Rotatif Kredi 

●        Açık Kredi (Teminatsız Kredi) 

●        Teminatlı Kredi 

●        Kefalet Karşılığı Krediler 

●        Maddi Teminatlı Krediler 

Spot Kredi 

Kredi kullanılan esnada uygulanan faizin vade sonuna dek değişmediği kredi türüne spot kredi denir. Ticari kredi türleri arasında firmalara erken ödeme imkanı da sunan bir modeldir. Bu bağlamda yoğun şekilde tercih edilir.  

Rotatif Kredi 

Rotatif kredi; belirli limitler dahilinde kredi kullanılan ve ödemesini yapıldıktan sonra tekrar aynı limitteki kredinin kullanıldığı sistemdir. Yani bir firma, kuruluşun kendisine tanımladığı bir krediyi kullandıktan sonra onu geri öder. Daha sonraki dönemde aynı kredi miktarını tekrar kullanabilir. Bu kredi türünde vadeler değişken olabilir. Bu vadelerle orantılı olarak faiz oranları da farklı planlara dönüştürülür.  

Açık Kredi (Teminatsız Kredi) 

Karşılığında herhangi bir teminat gösterilmeyen ve kredilendirme puanı yüksek hesapların alabildiği kredi türüdür. Ticari kredi uygulamaları arasında başvuru sahiplerinin taşıması gereken şartların detaylı olduğu modellerden biridir. Başvuran şirketlerin herhangi bir risk endişesi olmayan, yüksek mali hacimli ve kredibilitesi yüksek firmalar olması gerekir. 

Teminatlı Kredi 

Bankacılık sektörünün çift imzalı kredi olarak nitelendirdiği kredi türüdür. Kredi karşılığında başvuru sahibinin teminat gösterdiği ve kefiller dahil en az iki imza ile anlaşma yapılan ticari kredilere teminatlı kredi denir.  

Kefalet Karşılığı Krediler 

Kredili müşteriler haricindeki bir ya da daha çok sorumlunun sözleşme imzaladığı kredilere kefalet karşılığı kredi adı verilir. Bu kredi için başvuru sahibi şirket haricinde kefil olarak sorumluluk alan birden fazla gerçek veya tüzel kişi firmanın borcuna karşı kefalette bulunur. 

Maddi Teminatlı Krediler 

Şirketlerin sahip oldukları çek, senet, emtia gibi varlıkları ve nakde dönüştürülebilen her türlü sermayeyi teminat gösterdiği kredidir. Alınan kredi karşılığında başvuru sahibi şirket maddi değere sahip, nakde dönüştürülebilir varlıklarını krediye karşılık teminat gösterir. 

Şirketinizin nakit ihtiyacını karşılamak ve finansal döngüsünü iyileştirmek için ticari kredi kullanabileceğiniz gibi Figopara finansman ürünlerini de tercih edebilirsiniz. Tedarikçi Finansmanı platformu Figopara’ya üye olarak vadesi gelmemiş e-Faturalarınızı vadesinden önce nakde çevirerek finansal yönetiminizi kolaylaştırabilirsiniz. Böylece şirketinizin anlık nakit ihtiyacını sadece kesilmiş e-faturalarınızı teminat göstererek karşılamış olursunuz.