Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, rekabetçi piyasa yapısını sürdürülebilir kılmak ve fiyat istikrarına katkı sağlamak amacıyla otomotiv, gıda ve temel ihtiyaç maddelerindeki fahiş fiyat artışı ve stokçulukla mücadeleyi kararlılıkla sürdürdüklerini söyledi.  

Ekovitrin Medya Grubu yöneticileri Kamuran Abacıoğlu ve Şeref Özata, "Türkiye Yüzyılı" kabinesinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından Ticaret Bakanı görevine atanan Prof. Dr. Ömer Bolat'ı İstanbul Yeşilköy'deki makamında ziyaret etti. Ziyarette Ekovitrin Dergisi Yayın Danışmanı Sedat Yılmaz da hazır bulundu. Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, Ekovitrin Medya Grubu yöneticilerinin fiyat istikrarı, dış ticaret, Avrupa Birliği (AB) ilişkileri ve gündemle ilgili sorularını cevapladı.

Ekran görüntüsü 2023-08-04 132809

FAHİŞ FİYATA KARŞI TEDBİRLERİ ARTTIRDIK

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Bolat, Görev ve yetki alanları çerçevesinde hizmet için her zaman vatandaşın yanında olduklarını belirterek, “İç ticarette adil, şeffaf ve rekabetçi bir piyasa yapısını sürdürülebilir kılmayı ve fiyat istikrarına katkı sağlamayı hedefliyoruz. Stokçuluk ve fahiş fiyata karşı tedbirleri arttırdık. Mücadelemizi kararlılıkla sürdürüyoruz. Vatandaşlarımızı mağdur edenlere fırsat vermeyeceğiz” dedi.

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, arz talep dengesini bozacak şekilde oluşan stokçuluk ve haksız uygulamaların ve bunlarla bağlantılı fahiş fiyat artışlarının önüne geçmek, sektörde rekabetçi, adil ve istikrarlı bir piyasa yapısını yeniden tesis etmek için titiz ve etkin çalıştıklarını söyledi. Prof. Dr. Ömer Bolat, “İhtiyaç duyulan düzenlemeleri gecikmeksizin hayata geçiriyoruz. Denetimlerimizi ara vermeden sürdürüyor ve düzenlemeleri ihlal edenlere gereken idari yaptırımları uyguluyoruz” dedi.

Fiyatların piyasa dışı mekanizmalarla belirlenmesine dönük faaliyetleri caydırıcı denetim faaliyetleriyle aralıksız sürdürdüklerini vurgulayan Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, “Yürütülen bu kararlı politikayla birlikte fiyat anormalliklerinin ortadan kalkacağı görülecektir” diye konuştu.

Ekran görüntüsü 2023-08-04 132858

Bakan Prof. Dr. Bolat şöyle konuştu:

Halihazırda Bakanlığımızda ürün güvenliği denetimi amacıyla 92 Ticaret Denetmeni Yardımcısının alımı ile ilgili süreç devam etmektedir. Bunun yanında gündemin ilk sıralarında yer alan haksız fiyat, stokçuluk ve fiyat etiketi denetimleri ile görevli olan 81 Ticaret İl Müdürlüğümüzde 2218 personelimiz bulunmakla birlikte özellikle yapılan denetimlerin etkinlik ve caydırıcılığının artırılması denetimlerden beklenen sonucun alınabilmesi için, denetim personeli sayısının arttırılması yönünde çalışmalarımız devam etmektedir.”

İHRACATI ARTIRAN İTHALATI AZALTAN POLİTİKA

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, proaktif bir yaklaşımla elimizdeki ticaret politikası setleri ve ticari diploması kanallarını kullanarak dış ticarete dönük önemli adımlar attıklarını ve söz konusu faaliyetleri ithalatı azaltan ve ihracatı artıran bir politika haline getirdiklerini bildirdi.

İhracata dayalı bir büyüme sağlamak amacıyla ihracatçının yanında olduklarını dile getiren Ticaret Bakanı Prof. Dr. Ömer Bolat, “İhracata ilk hazırlıktan, pazarlama kabiliyetlerinin geliştirilmesine, markalaşmadan, yüksek katma değerli ürün ihracatına kadar desteklerimiz sürecek” dedi.

Bakan Prof. Dr. Bolat şöyle konuştu:

“Türkiye Yüzyılı Vizyonu doğrultusunda, Bakanlık olarak gündemimizin ilk sırasında ‘2028 İhracat Vizyonu’ yer almaktadır. Hedefimiz 400 milyar dolar mal ihracatı ve 200 milyar dolar hizmet ihracatını yakalamak, KOBİ’lerin ihracattaki payını yüzde 40’a, orta yüksek ve yüksek teknolojili ihracatımızın payını yüzde 50’ye taşımak ve hâlihazırda genel ihracatımız içinde yüzde 1,5 olan e-ihracat payını ise 2030 yılında yüzde 10 seviyesine ulaştırmaktır.”

Prof. Dr. Ömer Bolat,  ithalat bağımlılığının azaltılmasının tek yolunun yerli üretimin artırılması olduğu bilinci içerisinde, ülkede üretimi mümkün ve uygun olan ürünlerin üretiminin artırılabilmesi için, diğer Bakanlıkların çalışmalarıyla uyumlu bir şekilde, Ticaret Bakanlığı uhdesinde bulunan politika araçlarını etkin bir şekilde kullandıklarını kaydetti. 

Ticaret Bakanı Prof. Dr. Bolat, “İhracatımızı artırmak ve ihracata dayalı bir büyüme sağlamak amacıyla Bakanlık olarak tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz. Bu kapsamda, ihracata ilk hazırlıktan, pazarlama kabiliyetlerinin geliştirilmesine, dış pazarda tutunup markalaşmadan, yüksek katma değerli ürün ihracatına kadar verdiğimiz destekler sayesinde ihracatçılarımızın yanında olmayı sürdüreceğiz” diye konuştu.

TÜRKİYE AVRUPA BİRLİĞİ’NE KATKI SAĞLAR

Ticaret Bakanlığı olarak Gümrük Birliği başta olmak üzere Avrupa Birliği (AB) ile ticari ve ekonomik ilişkilerin geliştirilmesi ve derinleştirilmesi AB ile gündemimizdeki öncelikli konular arasında yer aldığının altını çizen Bakan Prof. Dr. Bolat, “Ülkemizin AB’ye tam üyeliği sonucunda ise, ülkemize yapılan yabancı sermaye yatırımlarının hız kazanacağını, Türkiye’nin AB’ye daha ileri bütünleşmesinin rekabetçiliğe ve Avrupa değer zincirlerine ve entegrasyona önemli katkılar sağlayabileceğini düşünüyorum” dedi.

Ticaret Bakanlığı olarak, AB’nin dijital ve yeşil dönüşümünün Gümrük Birliği ile AB’ye sağlanan bütünleşmeye halel getirmemesi için, gerek Yeşil Mutabakat Eylem Planı gerek mevcut mevzuat uyumu süreçlerimiz çerçevesinde çalışmalar yürüttüklerini belirten Prof. Dr. Ömer Bolat, “Gümrük Birliği’ni ilgilendiren alanlarda AB’nin karar alma mekanizmalarının geliştirilmesiyle ülkemiz çıkarlarının da göz önünde bulundurulması sağlanabilecek, AB’nin STA’larından ülkemizin de taraf olarak yarar sağlaması temin edilebilecektir. Ülkemizin STA ağının genişlemesiyle ihracatta yeni pazarlara erişim ve mal ve hizmet tedarikinde daha geniş bir imkân elde edilmiş olacaktır” öngörüsünde bulundu.

Türkiye’nin hâlihazırda Avrupa Birliği’nin (AB) Serbest Ticaret Anlaşması (STA) olan ülkelerin önemli kısmıyla STA imzaladığını hatırlatan Prof. Dr. Ömer Bolat, “AB’ye tam üyelik durumunda ülkemiz AB’nin tercihli ticaret rejimine tam olarak uyumlu hale gelecek. Ülkemizin AB ile uzun yıllardır uygulamada olan Gümrük Birliği ve önemli ticari ve ekonomik ilişkileri sayesinde bu geçişi sağlaması AB’ye üyelik sürecinde olan diğer ülkelere nazaran daha kolay olacaktır” şeklinde konuştu.