Türkiye ve dünya genelinde tarım sektörünü etkileyen en ciddi sorunlardan biri, sektördeki yaşlanan nüfus ve gençlerin tarımdan uzaklaşmasıdır.

Türk çiftçilerinin yaş ortalaması yaklaşık 57 civarında bulunuyor. Gençler, özellikle kırsal kesimde, tarımdan ziyade hizmet sektöründe çalışmayı tercih ediyor. Bu tercihin temelinde yatan nedenler arasında; tarımsal faaliyetlerden yeterli gelir elde edilememesi, artan girdi maliyetleri ve bu durumun özellikle küçük ölçekli üreticiler ve aile bireyleri için yarattığı ekonomik sorunlar yer alıyor. Tarım sektörünün karşı karşıya olduğu bu zorluklar, gençleri tarım dışında iş aramaya iten temel faktörlerden biri oluyor. Gelir yetersizliği ve belirsizliği, genç neslin tarıma olan ilgisini azaltıyor ve onları daha kararlı ve gelir getiren diğer sektörlere yönlendiriyor. Ayrıca, kırsalda yaşayan gençler arasında yapılan gözlemler, sosyal hayatın eksikliği ve çiftçiliğin giderek daha fazla sermaye gerektiren bir iş haline gelmesinin de tarımdan uzaklaşmanın önemli sebepleri arasında olduğunu gösteriyor.

GENÇLERİ TARIMA ÇEKMENİN YOLLARI

Bu sorunlara çözüm bulmak ve gençleri tarıma çekmek için çeşitli stratejiler geliştirilmesi gerekiyor. Tarım sektöründeki gelirlerin arttırılması, girdi maliyetlerinin düşürülmesi ve tarımsal üretimde sürdürülebilirlik ilkelerine daha fazla önem verilmesi gerekiyor. Ayrıca, kırsal kesimde sosyal ve kültürel yaşamın canlandırılması, gençlerin tarıma olan ilgisini ve kırsalda kalmalarını teşvik edebilir. Kırsal nüfusta yaşanan azalma ve gençlerin şehirlere yönelik göçü, tarım sektörünün geleceği üzerinde önemli etkiler yaratıyor. Genç nüfusu üretim süreçlerine aktif olarak dahil etmek kırsaldan kente olan göçü kontrol altına almaktır.

TARIM LİSELERİNİN ÖNEMİ BÜYÜK

Tarım alanında nitelikli insan kaynağı yetiştirmek ve Türkiye’yi bir tarım üssü haline getirmek amacıyla tarım liselerinin önemi büyük. Gençlerin üretime dahil edilmesi, yenilikçi ve yaratıcı fikirlerin ekonomiye entegrasyonu anlamına gelir. Gençler, genellikle yeni teknolojilere ve sürdürülebilir üretim tekniklerine daha açık olma eğilimindedir. Bu durum, üretim süreçlerinin modernizasyonuna ve verimliliğin artırılmasına katkı sağlayabilir. Ayrıca, gençlerin enerjisi ve dinamizmi, sürdürülebilir üretim uygulamalarının yaygınlaştırılması için gereken motivasyonu ve yeniliği beraberinde getirir. Kırsal bölgelerde sürdürülebilir tarım uygulamaları, yenilenebilir enerji projeleri ve diğer yerel üretim faaliyetleri teşvik edilirse, gençler bu bölgelerde kalma konusunda daha istekli olabilir. Tarıma dönük ilginin artması için çiftçiliğin modern yüzünü vurgulamak, ayrıca yapay zeka gibi teknolojik gelişmelerin tarımdaki potansiyelini ortaya koymak gerekmektedir. Dijital teknolojiler ve yapay zeka uygulamaları, tarımda verimliliği artırabilir, maliyetleri düşürebilir ve gençlerin ilgisini çekebilir. Ayrıca, tarımsal eğitim ve mentorluk programlarının genişletilmesi, genç çiftçilere destek sağlamak ve onlara tarımda kariyer fırsatları sunmak için önemli adımlardır.

TARIM İÇİN REİS GIDA NE YAPIYOR?

Reis Gıda, genç çiftçileri güçlendirmek ve tarım sektörünü sürdürülebilir bir geleceğe taşımak için yerel tohum kullanımını ve doğaya saygılı üretim yöntemlerini teşvik ediyor. Yerel tohumların kullanımı, sürdürülebilirlik ve gıda bağımsızlığının teminatı olarak görülüyor. Reis Gıda, bu tohumların doğayla uyumlu, mücadeleci ve verimli özellikleri sayesinde, doğadaki dengeyi bozmadan üretim yapılmasının önemini vurguluyor. Teknolojik yeniliklerin tarımda kullanılması da Reis Gıda’nın önem verdiği bir diğer konu. Dronlardan anlık takip sistemlerine ve otomatik dümenleme sistemleri içeren traktörlere kadar geniş bir yelpazede teknolojik çözümler, tarımsal verimliliği artırmak ve çiftçilere destek olmak için kullanılıyor. Bu teknolojik ilerlemeler, özellikle genç çiftçilerin sektöre olan ilgisini ve motivasyonunu artırıyor. Reis Gıda’nın vizyonu, genç neslin tarıma olan ilgisini artırarak, tarımsal üretimin geleceğine umutla bakmalarını sağlamaktır. Şirket, bu vizyon doğrultusunda, genç çiftçilere destek olmaya ve tarım sektöründe sürdürülebilirliği sağlamaya yönelik çabalarını sürdüreceğini belirtiyor.