Sokak köpeklerinin saldırganlaşmasının nedeninin insanlardan gördükleri şiddet ve dışlanma olduğunu vurgulayan Uzman Kangal Köpeği Yetiştiricisi Hüseyin Yıldız; horlanan, dövülen ve dışlanan köpeklerin zamanla kurtlaştığını ve kendi aralarında çeteleşebildiğini söyledi. Yıldız, bu durumun önlenmesi için belediyelere ve devlete büyük görev düştüğünü ve sokak hayvanlarının yabanileşmesine izin verilmemesi gerektiğini kaydetti. Sosyal kent hayatında yetişen ve bir anda kendini sokaklarda bulan köpeklerin de kurtlaşabileceğini belirten Yıldız, bu köpeklerin avlanmak için korkunç şeylerle karşı karşıya kalabileceğini ve bu durumun insanlara ve diğer sokak hayvanlarına da zarar verebileceğini söyledi.

Sokak köpeklerinde kurt özellikleri görülmeye başladı

Uzman Kangal Köpeği Yetiştiricisi Hüseyin Yıldız, doğaya en iyi uyum sağlayan hayvanların kurtlar olduğunu ifade ederek, “Kuzey Kutbu'ndan, Orta Asya’dan tutun Balkanlar'dan, Kanada’dan, Sibirya’dan hatta çöllerden, İran Pers bölgelerinden farklı habitatlarla yaşayan etoburlardır. Kurtlar bugün memeliler ile beslenirler. Gıdanın kıt olduğu zamanlarda özellikle şehir kent hayatına gıda bulabilmek adına girerler. 14. yüzyıldan önce insanlar kurtların evrilmesini sağlamışlardır. İnsanlar kurtların şehir kent hayatında yaşadıklarını görünce bu yaşamları insanların kurtlardaki yeteneğini tespit etmesini sağlamıştır. Dolayısıyla daha sonradan evrildiğinin ve insan eli desteğiyle zamanla tamamen köpeğe dönüştürüldüğünün ve hizmete açık olduğunu gösterir” dedi.

Sokak köpeklerinde kurt özellikleri görülmeye başladı

Şiddet gören hayvan saldırganlaşıyor

Yıldız, sürekli horlanan, dışlanan ve şiddet gören sokak canlısının zamanla saldırganlaştığını ifade ederek, “Sokak canlıları neden saldırır? İnsandan gördüğü zarar, şiddet, darbe sokak canlılarını savunma noktasına dönüştürür ve tepkileri artar. Buna göre de refleksleri gelişebilir. Sürekli horlanan, dışlanan, sopa yiyen, atılan, itilen, kent hayatında görülmek istenmeyen sokak canlıları zamanla kurtlaşıyor. Kendi aralarında bir çeteleşme söz konusu olabiliyor. Bu savunamadan kaynaklıdır. Hepsi saldırmaz saldırma eğiliminde olmaz fakat birkaç tanesi bunu azmettirir. Bu azmettirme sonucundan ortaya çıkacak çok olumsuz sonuçlar meydana gelebilir. Burada belediyelere çok büyük görev düşüyor. Devletimize çok büyük görev düşüyor. Çok iyi bir altyapıyla bu hayvanların çok iyi hayatlarını idame ettirilerek, yabanileşmesine müsaade edilmemeli” diye konuştu.

Sokak köpeklerinde kurt özellikleri görülmeye başladı

RTÜK Başkanı Şahin: Haber sunucusu olan birinin devlet yetkililerini tehdit etmesi haddi değildir RTÜK Başkanı Şahin: Haber sunucusu olan birinin devlet yetkililerini tehdit etmesi haddi değildir

Bir anda kendini sokakta bulan köpek kurtlaşıyor

Sevgi gördükten sonra bir anda kendini sokakta bulan köpeklerin zamanla kurtlaştığına değinerek, “Sosyal kent hayatında yetişen insan eli desteğiyle büyüyen, sevgi ile büyüyen ve bir anda kendini dışarda bulan, dışlanan bir sokak canlısı zamanla kurtlaşabiliyorlar. Çete haline gelebiliyorlar. Dışarda bu tür tehditlerden korktukları için savunma refleksleri gelişebilir ve kurtlaşabilirler. Sonuçta köpekler kurtlardan evrilmiştir. Şimdi kurtlar tam tersini geliştirebilir. Yani şehir kent hayatına yemek yeme bulma, arama, tarama için hayatını idame ettirmek için mutlaka ne yapmalı? Yemeli, avlanmalı ve avlanmak içinde mutlaka korkunç şeylerle karşı karşıya gelebiliriz. Yaban hayatından gelen kurt, çocuğa da, vatandaşa da ve sokak canlılarına da saldırabilir. Sokak köpekleriyle de eş olabilir. Tekrar yabani bir süreç, köpekleşen kurtlara, kurtlaşan köpeklere dönüşebilir” şeklinde konuştu.