Yeni kesilmiş kurban etini buzdolabına koymayın! Yeni kesilmiş kurban etini buzdolabına koymayın!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, TBMM’de gazetecilerin sorularını cevapladı. Sağlıkla ilgili teklife yönelik soru üzerine Koca, “Yapılması düşünülen bu düzenleme ile ilgili, özellikle bir yeni dönemde hastanelerimizde koordinasyon kurulu kurulması düşünülüyor. Bu koordinasyon kurulu ile ilgili hastanelerin daha verimli ve nitelikli ve koordinasyon içinde hizmet yapması hedefleniyor. Bunun dışında sözleşmeli personel sayımız 27 bine kadar idi, düzenleme ile 9 bin kişi daha ilave edilerek 36 bin sözleşmeli personel alımı söz konusu olacak. Ayrıca Anayasa Mahkemesinin düzenleme yapılması ile ilgili üç önemli belirlediği konu vardı. Bir tanesi disiplinle ilgili, bir tanesi birlikte kullanım ile ilgiliydi, bir tanesi de bildiğiniz gibi malpractice ilgili olan bir konuydu. Malpractice ilgili yapılan düzenleme Türkiye’de dünyada benzeri olmayan bir düzenleme idi. Yani bu anlamda kasıt olmadıkça rücunun olmadığı kastında mahkeme kararına bağlandığı bir düzenleme idi. Anayasa Mahkemesi üniversitelerde o anlamda malpractice düzenlemesinden çıkarmış oldu. Bununla ilgili bir önerge ile bugün veya devam eden günlerde düzenlenmesini bekliyoruz. Yani öğretim üyesi arkadaşlarımızın da Sağlık Bakanlığı’nda benzer şekilde olan düzenlemeden faydalanmasını sağlayan rücunun kasıt olmadıkça olmayacağını belirleyen düzenlemeden faydalanması sağlanmış olacak. Ayrıca ebelik hizmeti ile ilgili o anlamda bir görev tanımı yapılarak, yetkileri biraz daha arttırılmış oluyor. Bunun dışında yan dal uzmanlığı ile ilgili bildiğiniz gibi taban ücreti arttıran bir düzenleme yapılmıştı. Bu taban ücretin arttırılması ile ilgili yapılan düzenleme ile birlikte tavan düzenlemenin de benzer oranda arttırılması gerekiyordu. Yan dal uzmanlığı ile ilgili uzmanları ile ilgili tavan ücretinde düzenlemesinde benzer şekilde bizim şu an ödeme yaptığımız taban kadar. Yani yaklaşık 200 puan kadar arttırılması sağlanarak, bu anlamda daha verimli ve de teşvik boyutuyla rahatlatılmış oldu. Ayrıca yan dal uzmanlığı ile ilgili acil tıp uzmanlığı ve sosyal pediatri ile ilgili düzenleme yapılmış oldu. Önümüzdeki birkaç gün içerisinde bu düzenlemelerin Meclisimizin iradesiyle hayatına ümit ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Disiplin cezası alınması halinde ek ödemenin kesilmesine ilişkin soru üzerine Koca, “Zaten yönetmelikle yapılan bir düzenleme ile aynı zamanda yönetmelikle yapılan düzenlemenin kanunla yapılması gerektiğini Anayasa Mahkemesi ifade etmiş oldu. Bir cezaya bir suça 2 ceza verilmek durumu söz konusu değil zaten verilemez. Ama bildiğiniz gibi bizim ödüllendirme adı altında motive etmek amaçlı verdiğimiz bir taban ücret durumu var. Yani herhangi bir yapılan emeğe demeye karşı verilen bir ödemeden bahsetmiyorum. Yani teşvik veya performans adını verdiğimiz bakılan hastaya göre verilen ücreti eksilme durumu söz konusu değil, motivasyon ve ödüllendirme amaçlı verilen taban ödemenin bir disiplin durumu olmama durumuna bağlı. Bu zaten vardı yönetmelikte kanunda bu düzenleme yapılmış oluyor. Bugüne kadar uygulamada da son bir yılı geçti. Geçen zaman diliminde binde 6 uygulama söz konusu oldu” diye konuştu.

İlaçların analiz edilmeden piyasaya sürüleceği iddialarına ilişkin Bakan Koca, "Burada ruhsat ve denetim süreci iyileştirilerek sağlanmış oluyor. Burada Avrupa Birliği ve Dünya standartlarına göre yapılan bir takım analizlerimizin mükerrerliği söz konusu idi. Bu mükerrerlik ortadan kaldırılıyor. Analizlerin ortadan kaldırma durumu söz konusu değil” dedi.