Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi (ZBEÜ) Diş Hekimliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Emre Bodrumlu’nun araştırmacı olduğu proje TÜBİTAK BİDEB-2237 Bilimsel Eğitim Etkinliklerini Destekleme Programı kapsamında desteklenmeye layık görüldü.

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi, Zonguldak Bülent Ecevit Üniversitesi ve Ankara Üniversitesinin ortaklaşa gerçekleştirdikleri ve yürütücülüğünü Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi’nin yaptığı “Dijital diş hekimliği teknolojik uygulamaların ve interaktif öğrenme tekniklerinin gelecekteki gelişim ve etkileri” başlıklı projede, ZBEÜ’den Prof. Dr. Emre Bodrumlu araştırmacı olarak görev alıyor.

Proje kapsamında 14-16 Şubat 2024 tarihleri arasında yeni mezun veya mezun olacak diş hekimlerinin sürekli mesleki gelişimlerini teşvik etmek adına Çanakkale’de etkinlik düzenlenecek. Etkinlikle dijital diş hekimliği teknolojilerinin ve interaktif öğrenme tekniklerinin diş hekimliği pratiği ve eğitiminde nasıl kullanıldığı, nasıl optimize edildiği ve bu teknik yaklaşımların gelecekteki uygulamalara ve mesleki gelişimlere nasıl katkıda bulunabileceği katılımcılara kapsamlı bir şekilde öğretilecek.