Söz konusu işletme giderleri arasında prim ve vergi ödemeleri bulunur. İşletmenin aylık maliyetleri hesaplanırken personel masrafları da hesaba katılmalıdır. 

İşçi maliyeti hesaplama işleminde dikkate alınması gereken ilk kalem maaş ödemesidir. Söz konusu ödeme; saatlik çalışma ücretleri baz alınarak aylık olarak hesaplanır. İşveren, personele maaş vermenin yanı sıra sağlık ve emeklilik ödemelerini yapmakla da mükelleftir. Çalışan maliyetini hesaplarken bu yükümlülükleri göz önünde bulundurmak gerekir.

Vergi mükellefiyeti, işveren maliyeti hesaplama işleminde dikkate alınması gereken konulardan biridir.

İşletmenin yükümlülüklerini yerine getirmesi için ödemesi gereken farklı vergi kalemleri bulunur. Bu ödemelerden bazıları personel maaşı üzerinden belirlenir. Sonuç olarak; personel maliyeti maaşa ek olarak SGK ve vergiler ile belirlenir. Prim ve vergi ödemeleri genellikle 30 günlük periyotlarda hesaplanır. 

Net Maaş Nasıl Hesaplanır?

Net maaş, işçi payına düşen prim ve ödemelerin brüt tutardan çıkarılmasıyla hesaplanır. Bu hesaplama, personelin eline yaptığı iş karşılığı geçen net tutarı gösterir. Personel, eline geçen net maaş üzerinden herhangi bir prim veya vergi ödemesi yapmakla mükellef değildir. Tüm bu ödemeler, işçi adına işveren tarafından gerçekleştirilir.