Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), Kasım ayı Özel Sektörün Yurt Dışından Sağladığı Kredi Borcu Gelişmeleri’ni açıkladı. Buna göre, Kasım sonu itibarıyla, özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, 2022 yıl sonuna göre 4,8 milyar dolar artarak 163,6 milyar dolar oldu. Vadeye göre incelendiğinde, 2022 yıl sonuna göre, uzun vadeli kredi borcunun 3,5 milyar dolar artarak 154,2 milyar dolar; kısa vadeli kredi borcunun (ticari krediler hariç) ise 1,3 milyar dolar artarak 9,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleştiği gözlendi.
Borçluya göre dağılıma bakıldığında, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, bir önceki yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmalarının 3,2 milyar dolar arttığı, tahvil ihracı biçimindeki borçlanmalarının ise 1,2 milyar dolar artışla 15,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Aynı dönemde, bankacılık dışı finansal kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları önemli bir değişiklik göstermediği, tahvil stoku ise 1,2 milyar dolar azalarak 1,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Söz konusu dönemde, finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmalarının 360 milyon dolar azaldığı, tahvil stokunun ise 221 milyon dolar artarak 9,7 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, 2022 yıl sonuna göre bankaların kredi biçimindeki borçlanmaları 271 milyon dolar azalışla 4,8 milyar dolar; finansal olmayan kuruluşların kredi biçimindeki borçlanmaları ise 718 milyon dolar artışla 1,8 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.
Alacaklıya göre dağılım incelendiğinde, uzun vadeli kredi borcuna ilişkin olarak, Kasım sonu itibarıyla tahvil hariç özel alacaklılara olan borç, bir önceki yıl sonuna göre 4,7 milyar dolar artarak 108,1 milyar dolar olarak gerçekleşti. Kısa vadeli kredi borcuna ilişkin olarak ise, tahvil hariç özel alacaklılara olan borcun bir önceki yıl sonuna göre 702 milyon dolar artarak 8,2 milyar dolar seviyesinde gerçekleştiği gözlendi.
Döviz kompozisyonuna bakıldığında, 154,2 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli kredi borcunun yüzde 58,5'inin dolar, yüzde 36,1’inin euro, yüzde 2,2’sinin Türk lirası ve yüzde 3,2’sinin ise diğer döviz cinslerinden oluştuğu ve 9,4 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli kredi borcunun ise yüzde 40,2’sinin dolar, yüzde 31,1’inin euro, yüzde 23’ünün Türk lirası ve yüzde 5,7’sinin diğer döviz cinslerinden oluştuğu görüldü.
Sektör dağılımı incelendiğinde, Kasım sonu itibarıyla, 154,2 milyar dolar tutarındaki uzun vadeli toplam kredi borcunun yüzde 36,8’ini finansal kuruluşların, yüzde 63,2’sini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu. Aynı dönemde, 9,4 milyar dolar tutarındaki kısa vadeli toplam kredi borcunun yüzde 69,9’unu finansal kuruluşların, yüzde 30,1’ini ise finansal olmayan kuruluşların borcu oluşturdu.
Özel sektörün yurt dışından sağladığı toplam kredi borcu, Kasım sonu itibarıyla kalan vadeye göre incelendiğinde, 1 yıl içinde gerçekleştirilecek olan anapara geri ödemelerinin toplam 51,6 milyar dolar tutarında olduğu gözlendi.