MHP Genel Başkanı Bahçeli'nin açıklamalarından satır başları:

“Biz TBMM’de terörist istemiyoruz”

Ne zaman zalime hayır desek yumuşak karnımızdan darbe alıyoruz. Hain organizasyonlarla boğulmak isteniyoruz. Son günlerdeki tartışmalarda devletimizin hükümdarlık haklarını tahrip edilmeye çalışıldığını görmek mümkündür. Her iğrenç yolu deniyorlar. Göstere göster terörizme güzelleme yapıyorlar. Dişimizi sıkıyor ya sabır diyoruz. Herhangi bir taşkınlığa tevessül etmeyelim diyoruz. Said'e yapılan övgülerden, milletimizin haysiyetini zedeleyen mesajlara kadar görülmedik hiçbir şey kalmadı. TBMM bölücülerin aklanma, meydan okuma yeri değildir. Aksine hizmet eden kim varsa hasmımızdır, vatan hainidir. MHP'nin açık tavrı şudur, Mehmetlerimize sıkılan, kanımızı döküp canımızı alan teröristlere hangi vekil hoşgörü ile yaklaşırsa suçludur. Hesap vermekten kurtulamayacaktır. TBMM'de terörist istemiyoruz, düşman, katil istemiyoruz. Canilerin sırtını sıvazlayan namertleri asla istemiyoruz.

Sözde Kürdistan havariliğinden vazgeçmeyen, devlete düşman kesilen partilerin cumhuriyeti kuran TBMM'de bulunması, hazine yardımı alması rezalettir, zillettir, milletimize karşı en aşağılayıcı muameledir. Böylesi bir haksızlık dünyanın hangi ülkesinde görülmektedir. İlk önerim 57 DEM'linin maaşının ve hazine yardımının kesilip terörle mücadele ve şehit ailelerine aktarılmasıdır. İkinci önerim teröre yardım edeni suçu sabit edilen, vekillerin dokunulmazlıklarının karara bağlanarak acilen mahkemeye çıkarılması. Üçüncü önerim AYM statüsünün, üye yapısı ve yargılama statüsünün ele alınması ya da bu mahkemenin kapatılmasıdır. Dördüncü önerim kürsü dokunulmazlığı sınırlarının yeniden ele alınmasıdır.

Mahkum can Atalay dosyasını acilen inceleyip hak ihlali kararı verilmesinin izahını nasıl yapacaklardır. Bu mızrağı nasıl yorumlayalım. Kulak veriniz, onların kanları ve destekçileri aramızda dolaşıyor. Adaletin onurunu sahiplenmeyeceksiniz. Bay Zühtü senin kumandan kimin elindedir?

"Kimseye milli şerefimizi çiğnetmeyiz"

Battık, bittik yaygarasını koparan münafıklar, batı piyonları bir eli yağda bir eli balda, millete tepeden bakan emeği takmayan, meyhane solcuları, çarkıfelek gibi dönenler, meydan devrimciler, kerpiçli evlerden çıkan kahramanları hor gören bir avuç insanlık müsveddesi biz nereden geldiğimizi görüp hamdolsun biliyoruz. Peki siz neyi biliyor, nereye hizmet ediyorsunuz? Milli şerefimizi çiğnetmeyeceğiz. Kararımız kesin mücadelemiz bıçkındır. Herkes dikkat etsin, yayı gerilmiş ok gibiyiz. Kınından çekilmeyi bekleyen keskin bıçak gibiyiz.