Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in konuşmasından satır başları:

En önemli önceliğimiz hayat pahalılığını bir sorun olmaktan çıkarmak. Yani enflasyonu düşük tek haneli rakamlara indirmek. Enflasyonla mücadelede tabii ki çalışmalar uyum içerisinde yürütülüyor. Bugün açıklayacağımız paketle ve yakında açıklayacağımız ilave tedbirlerle dezenflasyon sürecine katkıda bulunacağız. Paketi bu perspektifle hazırladık. AK Parti hükümetlerinin en önemli özelliklerinden biri mali disiplindir. 20 yıllık performansa baktığınız zaman bunu göreceksiniz. Bu bizim ilk tasarruf paketimiz değil, son paket de olmayacak. Önümüzdeki dönemde birçok adım atacağız. 3 önemli husus var. OVP'ye uygun olarak verimi artırmayı amaçlayarak tasarruf yapmayı amaçlıyoruz. Güçlü bir izleme ve raporlama olacak. Sonuncu olarak tüm kurumları kapsayacak.

Resim

Program çerçevesinde en önemli önceliğimiz hayat pahalılığını ortadan kaldırmak. Düşük tek haneli enflasyon hedefimizdir.

Para, maliye politikası ve tasarruf tedbirleri ile birlikte dezenflasyon sürecine katkıda bulunacağız. Kamuda tasarruf perspektifini bu çerçevede hazırladık.

Tabi ki bu kadar tasarruf yapılmadı değil, bütçe açığı uygulanan tedbirlerle beklentinin altında seyretti.

20 yıllık performansa baktığınız zaman ilk paket değil son paket de olmayacak. Önümüzdeki dönemde bu alanda olduğu gibi adım atacağız.

  1. OVP'nin özüne uygun olarak kamuda verimliliği artırarak
  2. Denetleme kapsamında yaptırım modeliyle uygulanacak
  3. Bütün kamu bu tedbir paketinin kapsamındadır.

Tabi ki kalıcı fiyat istikrarı için önemli bir destek makenizması olarak görüyoruz.

Yaklaşımımız mali disiplini sağlayarak ülkemizin ekonomik dengelerini sağlamlaştırmak istiyoruz.

Kamuda harcama kontrolü ve tasarruf üzerinden dezenflasyona destek vereceğiz.

Kamu maliyesi alanında önümüzdeki dönemde birçok alanda reform yapacağız ve süreci hızlandıracağız.

Kamuda taşıtlar konusu

Kamuda taşıt sayısını ve kullanım standartlarını belirledik. Taşıtlar ortak bir havuzda toplanarak bütün kamu tarafından kullanılmasıdır. Yeni araç satın almayı ve kiralamayı 3 yıl süreyle durduruyoruz. Yabancı menşeili araç kullanımına son veriyoruz.

Kamuda bina

Mevcut binaların kurumlararasında etkin kullanımını sağlayacağız. Mevcut kiralamaları sonlandıracağız. Doğal afet ve sosyal tesis alımını süresiz olarak kaldırıyoruz. Mevcut sosyal tesisleri ekonomiye kazandıracağız. Lojman kiraları rahiş bedellerine göre gözden geçirilecek.

Personeller

Destek personel sayısını azaltılacak

Kamuda destek ve uzaktan çalışma bedelleri desteklenecek

Yönetim Kurulu ücretlerine son verilecek.

Yönetim kurulu ücretlerine üst sınır getirilecek. Sınırı aşan kısımlar bütçeye gelir olarak kaydedilecek.

Soğuk hava ceviz ağaçlarını vurdu: Açan çiçekler soğukta kurudu Soğuk hava ceviz ağaçlarını vurdu: Açan çiçekler soğukta kurudu

Kamuda haberleşme ve iletişim giderleri

Elektronik tebligat sistemini yaygınlaştırıyoruz.

Gezi kokteyl ve benzeri faaliyetler düzenlenemeyecek. Mobilya tefrişat ve alınamayacak.

Yatırım projeleri bütçe ödeneğine göre yönetilecek. Bu sene hiçbir bakanlık ödeneklerini kesinlikle aşamayacak ilave ödenek vermeyeceğiz.

Eğitimler oteller yapılmayacak.

Uygulamada etkinlik için bir sistemin geliştirilmesi gerekiyor. Tasarruf sistemlerine uyum konusunda bilgi sistemi ile Maliye Bakanlığı izleyecek.

İstisnasız herkes tarafından uyulmak zorundadır. Hesap sorma yaptırım genelgesi de var. Cumhurbaşkanlığımız ve para cezası ile cezalandıracaktır.

Bir çok alanda çalışmalarımızı tamamlayacağız. Kanun gerektiren hususlar Meclis tarafından, idari değişiklikler Cumhurbaşkanı kararı ile hayata geçirilecektir.