MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, Manisa’da 6 siyasi parti temsilcisinin il genelindeki kayıp-kaçak su konusuyla ilgili yaptığı açıklamaların gerçek dışı olduğunu vurguladı. 476 milyon TL’lik su faturasının vatandaşlara yansıtıldığı iddialarına da açıklık getiren Aydınyer, MASKİ’nin 2020 yılındaki ham su gelirinin 200 milyon TL olduğu belirterek, MASKİ kurulduğunda yüzde 54 olan kayıp kaçak oranı yapılan yatırımlarla yüzde 34,52’ye düşürüldüğünün altı çizdi.

Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, Manisa’da 6 siyasi parti temsilcisinin il genelindeki kayıp-kaçak su konusuyla ilgili yaptığı açıklamalara açıklık getirdi. Yapılan açıklamaların gerçek dışı olduğunu vurgulayan Aydınyer, “Su kayıp-kaçaklarını en aza indirmek için gerek içme suyu hatlarında gerekse de içme suyu depolarında büyük yatırımlar gerçekleştirdik, gerçekleştirmeye de devam ediyoruz. Bu noktada yapılan yatırımların ve eldeki verilerin aksine 6 siyasi partinin İl Başkanları tarafından güncel olmayan bilgiler verilerek kamuoyunu yanıltmaktadır.”

Açıklamalarında su kayıp kaçak konusunda sürecin nasıl yürütüldüğü yönünde bilgiler aktaran Aydınyer, su kayıp kaçakla ilgili içme suyu temin ve dağıtım sistemleri su kayıpları kontrol yönetmeliğinin yayınlanmasıyla beraber kayıp kaçaklar sistematik bir durum altına alındığının altını çizdi. Aydınyer ayrıca, yönetmeliğe bağlı olarak yayınlanan teknik usuller tebliğinde de bu olayın detayları çok daha hızlı bir şekilde paylaşıldığını söyledi. Manisa’nın 2014 yılında Büyükşehir olduğunda toplam kayıp kaçak oranının yüzde 54 civarında olduğu belirten MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Aydınyer, “Kayıp-kaçak oranlarının bu denli yüksek olması Büyükşehir Yasası sonrasında altyapıya gereken yatırım yapılmayan köy, belde ve ilçe belediyelerinin faaliyetlerinin MASKİ’ye devredilmesidir. MASKİ tarafından 8 yılda hayata geçirilen altyapı yatırımları ile bu yüksek oran 2021 yılı itibari ile yüzde 34,52 seviyesine indirildi” dedi.

Aydınyer, “Tarım ve Orman Bakanlığının 2020 yılı İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıpları Raporunda Büyükşehirlerin su kayıp kaçak oranını 2023 yılında yüzde 30’a indirilmesi hedeflenmektedir. Bu çerçevede 30 – 40 yıllık büyükşehirlerin bile yapamadığını kısa bir sürede başaran MASKİ Genel Müdürlüğü, Bakanlığa bağlı Su Yönetimi Genel Müdürlüğünün yüzde 30’luk 2023 hedefine 2 yıl önceden yaklaştı. 2021 yılında tüm Büyükşehir Belediyelerinin kayıp-kaçak ortalamasının da yüzde 34,57 olduğu düşünülürse, Manisa bu oranın da altında” olduğunu vurguladı.

Manisa’nın yüzde 34,52’lik kayıp kaçak oranı ile diğer büyükşehirlerden daha başarılı olduğu ifade eden Aydınyer, 2020 yılı İçme Suyu Temin ve Dağıtım Sistemlerindeki Su Kayıpları Raporunda diğer Büyükşehir ve İl Belediyelerinin de kayıp kaçak oranlarına değindi. Mersin yüzde 63, Muğla yüzde 46, Edirne yüzde 46, Kırklareli yüzde 46, Balıkesir yüzde 39, Ankara yüzde 38, Antalya yüzde 36, Denizli yüzde 36, İzmir yüzde 30 Aydın’da sağlıklı bir veri olmadığı için değerlendirme dahi yapılamadı" dedi.

MASKİ Genel Müdürlüğünün kurulması ile birlikte kurumsal yapının oluşturulmasının ardından hızlı bir şekilde altyapı yatırımlarına başlandığına değinen Aydınyer, “Manisa’da bin 88 mahalle bulunmaktadır. 750 kırsal mahallenin 254’ünün altyapısı yenilendi. İlçe merkezleri, belde ve köyden mahalleye dönüşen yerleşim yerlerinde bugüne kadar 3 bin 500 kilometre içme suyu hattı döşendi. Hala genç bir kurum sayılabilecek olan MASKİ, Demirci ve Selendi gibi Manisa’nın en doğusunda yer alan ilçe merkezlerinin içme suyu hatlarını da içinde bulunduğumuz 2022 yılında yenilemeye başladı” dedi.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Aydınyer, “Kayıp-kaçak su oranlarının azaltılması noktasında bin 364 içme suyu deposunun tadilatı yapılırken tamiri mümkün olmayan mahallelere sıfırdan 115 adet depo inşa edildi. Depolar içerisine debimetreler yerleştirilerek su tüketimi izlendi. Eskiyen ve hatalı su tüketimi verisi veren sayaçlar da 10 yıllık damga süresi sonunda yenilenerek kayıp-kaçağın önüne geçilecek önemli bir adım daha MASKİ tarafından uygulandı” dedi.

Teknolojik yenilikleri de yakından takip ettiklerine değinen Aydınyer, “Hayata geçirilen altyapı çalışmalarına teknolojik yenilikleri de entegre eden MASKİ, içme suyu hatlarını bilgisayar ortamından takip edilmesini sağlayan SCADA sistemini de başarılı bir şekilde kullanarak bilgilerin tek bir yerde toplanmasını sağladı. Bu sayede, döşenen yeni hatların 7/24 takip edilmesi sağlandı. Coğrafi Bilgi Sistemini de kuran MASKİ Genel Müdürlüğü, tüm bu sistem ile altyapının sayısallaştırılması işine de aralıksız devam etmektedir” diye konuştu.

MASKİ Genel Müdür Yardımcısı Erman Aydınyer, 6 siyasi parti temsilcisinin MASKİ ile ilgili güncel olmayan veriler kullandıkları ve buna bağlı olarak siyasi çıkar sağlamak için yaptıkları açıklamalarla kamuoyunu yanıltmaya çalıştıklarını iddia etti. 476 milyon liralık bir bedelin de vatandaşa yansıtıldığının tamamen asılsız olduğunu ifade eden Aydınyer, “Şöyle ki MASKİ Genel Müdürlüğünün 2020 yılı ham su gelirinin tamamı 200 milyon TL’dir. Personel giderleri, akaryakıt harcamaları, altyapıların yenilenmesi, depo tadilatları, araç bakım-onarımları, pompaların yenilenmesi, altyapı malzemesi, trafo gibi mal ve hizmet alımları gibi giderlere bakıldığında ve Manisa ilinin içme suyunun yüzde 99’unun yer altından karşılandığı düşünüldüğünde 1 metreküp suyun maliyeti 14 lira iken vatandaşa 11,70 liradan yani maliyetin de altında su temin edildiği görülmektedir. Su fiyatlarının belirlenmesinde ana esas olarak sadece kurumun suyu temini noktasındaki değil, yapılan diğer harcamalar da eklenerek fiyatlar belirlenir. Buna rağmen tüm maliyetler eklendiğinde ham su fiyatı 14 TL olması gerekirken, MASKİ 11,70 TL’den vatandaşlara su hizmeti ulaştırmaktadır” dedi.

MASKİ’nin su kayıp kaçaklarını önlemek için bir stratejisinin olmadığını da iddia etmek tamamen gerçekdışı bir açıklamadır diyen Erman Aydınyer, “Gerek Performans Programlarında gerekse de Faaliyet Raporlarında MASKİ’nin içme suyu hatlarını yenilemesi, depo tadilatları ve imalatları, SCADA ve CBS sistemleri, 10 yılda bir su sayaçlarının yenilenmesi ve kapı önüne taşınması ile devam eden altyapı çalışmalarının tamamı kayıp, kaçağa engel olmak için yapılmakta olup siyasi parti temsilcileri de ilgili raporlardan yapılan yatırımlara ulaşılabilirler. 28 Kasım 2022 tarihinde MASKİ Genel Kuruluna geleceklerini söyleyen siyasi parti temsilcilerine bu konularda önce bilgi sahibi olmaları için Performans Raporumuzdaki sayfa 45, 65 ve 72’yi okumalarını öneriyoruz” şeklinde konuştu.