Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2023 yılı Mayıs ayı Kısa Vadeli Dış Borç İstatistikleri Gelişmeleri’ni paylaştı. Buna göre, Mayıs sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stoku, 2022 yıl sonuna göre yüzde 11,1 oranında artışla 165,6 milyar dolar olarak gerçekleşti. Bu dönemde, bankalar kaynaklı kısa vadeli dış borç stoku yüzde 4,3 oranında artarak 64,9 milyar dolar olurken, diğer sektörlerin kısa vadeli dış borç stoku yüzde 4,1 oranında artarak 56,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti.
Bankaların yurt dışından kullandıkları kısa vadeli krediler, 2022 yıl sonuna göre yüzde 5,6 oranında artarak 11,3 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti. Banka hariç yurt dışı yerleşiklerin döviz tevdiat hesabı yüzde 4,8 oranında azalarak 20,6 milyar dolar, yurt dışı yerleşik bankaların mevduatı da yüzde 1,2 oranında artışla 17 milyar dolar olarak gerçekleşti. Ayrıca, yurt dışı yerleşiklerin TL cinsinden mevduatları geçen yıl sonuna göre yüzde 22,1 oranında artışla 16,1 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.


Diğer sektörler altında yer alan ithalat borçları, 2022 yıl sonuna göre yüzde 3,5 oranında artarak 50,4 milyar dolar seviyesinde gerçekleşti.
Borçlu bazında incelendiğinde, tamamı kamu bankalarından oluşan kamu sektörünün kısa vadeli borcu 2022 yıl sonuna göre yüzde 12,9 oranında artarak 32,6 milyar dolar olurken, özel sektörün kısa vadeli dış borcu yüzde 1,3 oranında artarak 88,6 milyar dolar oldu.


Alacaklı bazında incelendiğinde, özel alacaklılar başlığı altındaki parasal kuruluşlara olan kısa vadeli borçlar yıl sonuna göre yüzde 21,1 oranında artarak 90,0 milyar dolar, parasal olmayan kuruluşlara olan borçlar yüzde 0,5 oranında artarak 74,4 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. 2022 yıl sonunda 676 milyon dolar olan kısa vadeli tahvil ihraçları, 2023 Mayıs sonu itibarıyla 926 milyon dolar olarak gerçekleşti. Aynı dönemde resmi alacaklılara olan kısa vadeli borçlar 298 milyon dolar olarak gerçekleşti.


2023 Mayıs sonu itibarıyla, kısa vadeli dış borç stokunun döviz kompozisyonu yüzde 47,5’i dolar, yüzde 24,7’si Euro, yüzde 10,6’sı TL ve yüzde 17,2’si diğer döviz cinslerinden oluştu.


2023 Mayıs sonu itibarıyla, orijinal vadesine bakılmaksızın vadesine 1 yıl veya daha az kalmış dış borç verisi kullanılarak hesaplanan kalan vadeye göre kısa vadeli dış borç stoku, 207,3 milyar dolar düzeyinde gerçekleşti. Söz konusu stokun 17,2 milyar ABD dolarlık kısmı, Türkiye’de yerleşik bankaların ve özel sektörün yurt dışı şubeleri ile iştiraklere olan borçlarından oluşmaktadır. Borçlu bazında değerlendirildiğinde, toplam stok içinde kamu sektörünün yüzde 20,9, Merkez Bankası’nın yüzde 21,4, özel sektörün ise yüzde 57,7 oranında paya sahip olduğu gözlendi.