2018 yılında güçlü bir sermaye altyapısı ile kurulan Katılımevim, ülke çapında şubeleşmesini devam ettiriyor. Kısa zamanda insan kaynakları ve teknolojisi bakımından sistemini en üst seviyeye yükseltti. Kanun ve yönetmeliklerin tüm gerekliliklerini yerine getiren Katılımevim bugün tasarruf finansman sektöründe en önemli şirketlerden biri olarak yönetim anlayışını yine aynı profesyonel bakış açısıyla devam ettiriyor.

Katılımevim’in temsil ettiği tasarruf finansman ekosistemi, toplumun her kesiminin kendi koşulları doğrultusunda ev ve araç sahibi olmasını mümkün hale getiriyor. Belli şartlara dayalı, yüksek faizli kredilere alternatif oluşturma çabasında faaliyet gösteren Katılımevim, bireysel hassasiyetlere de cevap veriyor.

Toplumun her kesiminin hassasiyetleri doğrultusunda tasarruf finansmanının avantajlarını yansıtan Katılımevim, değerleri, geniş şube ağı, nitelikli insan kaynağı, teknolojik imkânları faaliyetlerine yansıtma becerisi, güven unsuru üzerinden şekillenen iletişim yeteneği ve uzun vadeli, yenilikçi projeksiyonlara dayanan stratejik hareket gücü ile sektöründe öncü bir rol oynuyor. Katılımevim aynı zamanda sektöründe Tasarruf Finansman Yasası kapsamında Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) ilk intibak başvurusunu yapan, ilk halka arz edilen ve Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da ilk işlem gören şirket.

SÖZÜMÜZÜN ARKASINDAYIZ

Verdikleri sözün arkasında olduklarını belirten Katılımevim Genel Müdürü Ahmet Özcan, “En önemli özelliğimiz, müşterimize verdiğimiz sözün arkasında her daim duran bir şirket olmamızdır. Bugüne kadar elde ettiğimiz büyümenin ve başarının arkasındaki ana neden budur” dedi. Katılımevim’in başarısının tesadüf olmadığını, müşteri memnuniyeti odaklı olmanın yanı sıra finansal ve teknolojik altyapılarının sağlam ve denetlenebilir olmasına çok önem verdiklerini belirten Ahmet Özcan, “Borsa İstanbul’da yatırımcıyla buluştuk.

BDDK denetiminin yanı sıra Sermaye Piyasası Kurulu ve Borsa İstanbul’un denetim gerekliliklerini karşıladık. Şeffaf ve denetlenebilir bir kurum olarak devam eden başarılı ilerleyişimiz, attığımız adımların ne kadar sağlam olduğunun göstergesidir” diye konuştu. Ahmet Özcan, Katılımevim’in değerleri, faaliyetleri, hizmetleri, yapılanması, yatırımları, istihdamı ve birçok gelişmeyi Ekovitrin’e anlattı.

DENEYİM DEĞERE DÖNÜŞTÜ

■ Katılımevim hangi ihtiyaçtan nasıl doğdu? Kısa sürede elde edilen başarının ardındaki sır nedir?

Katılımevim henüz fikir aşamasındayken birkaç temel unsuru esas aldık. Proje bazlı dönemsel faaliyetlerin yerine sürdürülebilir istihdam oluşturan bir iş modeli kurgulamakla işe başladık. Başta güven olmak üzere toplumun sağladığı birçok değeri ve gücü yine toplum yararına kullanan bir hizmet anlayışı yolunu seçtik.

İnşaat sektöründe yaklaşık 40 yıldır varlığını sürdüren bir yapıyı günün ihtiyaçları ve toplumun beklentileri doğrultusunda şekillendirdik. Katılımevim ile “deneyimi değere” dönüştürdük. Dolayısıyla bu alanda kalıcı olmak ve kısa sürede sektörü temsil eden kurumsal yüzü var etmek üzere faaliyetlere başladık. Bunun için ilk andan itibaren son derece güçlü bir sermaye altyapısını, nitelikli insan kaynağını, profesyonel yönetim ilkelerini ve fiziki altyapısını şekillendirdik.

Bugün gelinen noktada tasarruf finansman sektörünün kurumsal bir yapıya dönüşümünde pay sahibi olmaktan büyük gurur duyuyoruz. En önemli özelliğimiz, müşterimize verdiğimiz sözün arkasında her daim duran bir şirket olmamızdır. Bugüne kadar elde ettiğimiz büyümenin ve başarının arkasındaki ana neden budur.

ÇOK MÜŞTERİ DEĞİL MUTLU MÜŞTERİ

■ Bu güveni nasıl sağladınız? Yurdun her yerine yayılmış bu sistemi nasıl kurdunuz?

Kuruluşumuzdan bu yana insanların yarınına dokunmak için çok önemli çalışmalara imza attık. Sektörel pozisyonumuzu geliştirdik; teknolojik altyapımızı iyileştirdik, şubelerimizle ülkenin her bir noktasında varlığımızı destekledik. İnsan kaynakları politikamızı insan odaklı bir anlayışla kurguladık. “Daha çok müşteri”ye ulaşmaktan ziyade daha fazla ‘’mutlu müşteriye’’ sahip olma prensibiyle hareket ettik.

2018 yılından bu yana tasarruf finansman sektörüne sunduğumuz yenilikçi ve güvenilir hizmetleri başarıyla sürdürüyoruz. Her geçen gün gelişen müşteri portföyümüzle toplumumuzun önceliği olan ev ve araç sahibi olma beklentisine, bireylerin kendi bütçeleri çerçevesinde hazırladığımız alternatiflerle cevap veriyoruz. Katılımevim olarak tasarruf finansman sektöründe bugün itibarıyla 70 şubemizde 810 çalışana istihdam sağlıyoruz.

Bu doğrultuda müşterilerimizin tam zamanında teslimatlarını alması için büyük bir özenle çalışıyoruz. Şube sayımızı artırarak yeni şehirlere, yeni müşterilere ulaşıyor ve müşterilerimizin ev ve araç sahibi olma hedeflerine giden ilk adımda yanlarında yer alıyoruz.

100 bini aşan üye sayımızla her geçen gün büyürken bugüne kadar on binin üzerinde ailenin ev ve araç teslimatını gerçekleştirdik. Geçen yıl gerçekleştirdiğimiz % 325 net kâr artışı, toplam sözleşme adedinde % 28 ve sözleşme hacminde % 106’lık büyüme, zaten faaliyetlerimizin neticesini gösteriyor.

BORSA İSTANBUL’DA YATIRIMCIYLA BULUŞTUK

■ 2022 yılındaki başarının ardından 2023’te de Borsa İstanbul’a açıldınız. Bundan sonraki hedefleriniz nelerdir? Katılımevim 5 yıllık geçmişi boyunca sektörde hep ilklerin şirketi oldu. Pazarlama ve teknoloji alanında birçok ilki gerçekleştirmemizin yanı sıra Tasarruf Finansman Yasası’nın yürürlüğe girmesiyle beraber Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’na (BDDK) ilk intibak başvurusu yapan, ilk halka arz edilen ve Borsa İstanbul Yıldız Pazar’da ilk işlem gören tasarruf finansman şirketiyiz. Uzun süredir üzerinde çalıştığımız halka arz sürecimiz geçtiğimiz ay başarıyla tamamlandı. İnfo Yatırım aracılığıyla 6 –7 Haziran‘da “Borsada Satış” Yöntemi ile gerçekleşen halka arzın büyüklüğü, Borsa İstanbul Birincil Piyasa’da pay başına 13,43 TL sabit fiyatla 805,8 milyon TL oldu.

Halka arzda toplam 473 bin 340 yerli gerçek ve tüzel kişi yatırımcı, 839 yabancı gerçek kişi yatırımcı, 30 yerli kurumsal yatırımcı, 1 yabancı kurumsal yatırımcı olmak üzere toplam 474 bin 210 yatırımcı 60 milyon TL nominal değerli payın alımını gerçekleştirdi. Katılım endeksine uygun olan Katılımevim payları Borsa İstanbul Yıldız Pazarda KTLEV işlem koduyla 12 Haziran Pazartesi günü işlem görmeye başladı.

Ev ve araç sahibi olmak isteyenleri yenilikçi finansman çözümleriyle hayallerine kavuşturan Katılımevim olarak halka arzdan elde edilen gelirle şube ağını genişletirken aynı zamanda işletme sermayesini güçlendirmeyi ve teknolojik alt yapıyı en ileri seviyeye taşımayı hedefliyoruz. Yatırımcıların bize olan ilgisinden dolayı büyük mutluluk duyuyoruz. Şirketimize inanan tüm yatırımcılarımızın ilgisine ve güvenine teşekkür ediyoruz.

Yatırımcılarımızdan aldığımız destekle büyümemizi güçlü şekilde sürdüreceğiz. 70 olan şube sayımızı kısa sürede 100’e çıkartırken, mutlu müşteri sayımızı da hızla artırmaya devam edeceğiz. 5 yıl süreyle dağıtılabilir kârımızın yüzde 40’ını nakit temettü olarak dağıtmayı taahhüt ettik. Artık yüz binleri aşan üyemizle beraber yüz binlerce yeni ortağımız var. Ülkemize, ekonomimize, sektörümüze ve hissedarlarımıza daha fazla değer üretmek için var gücümüzle çalışacağız.

BDDK SONRASI SEKTÖR

■ Artık tasarruf finansman sektörünü BDDK denetliyor. Sektör bu uygulamayla nasıl şekil aldı? BDDK’nın denetimindeki sektörün topluma faydası nasıl oldu?

Kanun çıkmadan önce tasarruf finansman sektörünün önemli bölümü finansal şirket yapısında değildi. Önce bu firmaların finansal şirket haline getirilmeleri gerekiyordu. Katılımevim olarak kanun çıkmadan önce de kanundaki gereklilikleri yerine getiren, hazır durumda bir yapımız mevcuttu.

BDDK tarafından getirilen düzenlemelerin yasalaşması sürecinde yüksek mesai harcadık. Yasa TBMM’den geçtiği anda zaten biz hazırdık. O dönem faaliyet gösteren 35 firma içerisinde BDDK intibak başvurusunu ilk biz yaptık. Kuruluşumuzdan beri yasadaki kurallara uygun hareket ediyor ve sektördeki diğer firmaların da bu şekilde çalışması durumunda, hem sektörümüz hem de ev-araç sahibi olmak isteyen yurttaşlarımız için daha güvenli, düzenli bir ortam oluşacağını öngörüyorduk. 2021 yılında çıkan kanun, başta BDDK olmak üzere şirketlerin, sivil toplum örgütlerinin ve devletin katkılarıyla oluştu. Kanunun oluşmasında şirket olarak önemli ölçüde katkı sunduk.

Kanunun yayınlanmasından sonra bir uyum ve intibak süreci başladı. Bizimle birlikte toplam 6 firma, bu uyum sürecini geçerek BDDK lisansını aldı. . Tabii yasal düzenlemeler neticesinde sektörden çekilmek durumunda kalan firmaların yol açtığı birtakım olumsuzluklar, toplumun bir kısmında sektöre olan yaklaşımı negatif etkiledi. Katılımevim’in bu süreçte çok başarılı bir sınav verdiğini düşünüyorum. Çünkü beklenmedik etkiler, yasal düzenlemeler, ekonomik dalgalanmalar gibi faktörlerin yoğunlaştığı bir ortamda müşteri sayısını artırmak, ülke sathında şubeleşmek, teknolojik ve finansal anlamda varlığı ileri taşımak son derece hassas ve öngörülü davranmakla mümkündü. Buradan alnımızın akıyla çıktık.

GÜVENİ TESİS ETTİK

■ Olumsuzluklar sebebiyle oluşan mağduriyetler kamuoyunda sektöre yönelik güvensizliği beraberinde getirdi. Katılımevim olarak sizler bu durumu nasıl telafi ettiniz?

Evet, tasarruf finansman sektöründe tasfiye edilen firma müşterilerinin mağduriyetlerine çare olma açısından önemli bir süreç yaşadık. Kapanan firmaların müşterilerinin tasarruf finansman sisteminden faydalanmaya devam edebilmeleri adına elimizi taşın altına koyduk, koymaya devam edeceğiz. Bu yıl ve gelecek yıllarda hedefimiz sektöre yönelik tüm tereddütleri pozitife çevirmek. Sektörde güveni sağladık. Bundan sonra toplumun daha büyük kesiminin ev ve araç sahibi olması için profesyonel yönetim anlayışıyla hayallere öncü ve yeni mutluluklara ortak olmayı sürdüreceğiz. Sürdürülebilir büyüme noktasında daha çok yolumuz olduğunu biliyoruz. Katılımevim olarak sektörün büyümesine ve gelişmesine ne kadar katkı sağlayabilirsek kendimizi o denli başarılı addedeceğiz. Girişimler, ekonomik ve toplumsal ihtiyaçlar paralelinde kurgulandığında ve öngörülü bir yaklaşımla hayata geçtiğinde hem ticari hem de insani değer üretiyor. Özellikle toplumun alt ve orta gelir gruplarında yer alan bireylerin ev ve araç sahibi olabilmeleri, genel olarak uzun dönemli birikim ve finansal kredi enstrümanlarıyla kolaylaşabiliyor. Biz de onlara yardımcı oluyoruz.

YENİ ÜRÜNLER GEREKLİ

■ Tasarruf finansman sektörünün büyüklüğü ile ilgili neler söylersiniz? Sektörün gelişmesi için sizce neler gerekli?

Finansal Kurumlar Birliği (FKB) tarafından 2022 yılının 9. Ayında yayınlanan sektörel verilere göre, BDDK Lisanslı 6 firmadan oluşan sektörde 419 şube, 4 bin 796 çalışan ile 75 milyar TL sözleşme büyüklüğüne ve 20 milyar TL finansmana ulaşmış durumda. Bildiğiniz gibi tasarruf etmek isteyenlerin Bireysel Emeklilik Sistemine (BES) dâhil olması durumunda ödenen katkı payı tutarının belli oranına kadar devlet teşviki verilmektedir. Ülkemizin hane halkı tasarruflarının artması, ulusal tasarruf seviyesinin artırılması, büyümenin desteklenmesi, uzun vadede faiz oranlarının ve genel fiyat düzeyinin dengelenmesi, finansal istikrara katkı sağlanması, istikrarlı ve uzun dönemli bir büyüme performansı yakalanabilmesi açısından Tasarruf Finansman sistemine dahil olan müşterilerin devlet teşviki son derece önem arz etmektedir.

Dolayısıyla Tasarruf Finansman sistemine dahil olan tasarruf sahiplerine de devlet katkılı konut hesabı benzeri teşviklerin verilmesi ülke ekonomisine ve farklı tasarruf sistemlerini tercih eden kişiler arasında adaletin sağlanmasına katkı sunacaktır. Konut edinmek amacıyla Tasarruf Finansman sözleşmesi yapan müşterilere biriktirmiş oldukları tasarruflara ilave olarak %25 oranında devlet katkısı verilmesi ve bu katkının hak edilmesinin belli şartlara bağlanması özellikle düşük gelir grubunda olanların desteklenmesini sağlayacaktır. Aylık taksitlerin asgari ücretin belli bir oranına kadar olan kısmı için devlet desteği getirilebilir. Devlet katkısını kullanabilmek için belli bir süre sözleşmeyi devam ettirme zorunluluğu eklenebilir.