2023 yılı yağlık ayçiçeği kampanyası hakkındaki açıklamada bulunan KARADENİZBİRLİK Genel Müdürü Ünal Erarslan, 2023 yılı ayçiçeği hasadının bölge genelinde hızla devam ettiğini belirterek, genel rekolte miktarı, ürünün verimi, dünya fiyatları, döviz kuru gibi birçok faktörün bölge için, ürün fiyatlarının şekillenmesinde belirleyici olduğunu ifade etti.

“Ayçiçeğinin ön alım fiyatı 12,70 TL”
Ön alım fiyatını açıklayan Genel Müdür Ünal Erarslan, “Bu yıl oluşan kuraklık ile ekim alanlarındaki azalmaya da bağlı olarak bölge rekoltesi yaklaşık yüzde 20 civarında düşmüştür. Birliğimiz yönetim kurulu mevcut şartlar çerçevesinde üretici lehine azami gayret göstererek ayçiçeği ön alım fiyatını 12,70 TL/kg. olarak belirlemiştir. Birlik olarak hedefimiz 40 bin ton ürün mübayaa etmektir. Birliğin açıkladığı fiyat bir baz teşkil etmek üzere ön alım fiyatı olarak açıklanmış olup, değişen piyasa şartları çerçevesinde gerekirse fiyat farkı verilmesi söz konusu olacaktır. Birliğimiz üretici lehine piyasayı regüle etmekte ve açıkladığı fiyat ile üreticinin sigortası olmaktadır” dedi.
Yeni ürün ön alım fiyatının herkes için hayırlı olmasını dileyen Erarslan, “Halen ülkemiz yağlı tohum ihtiyacının yaklaşık yarısı yurt dışından ithalat ile karşılanmakta olup, ülke çapında en fazla döviz ödediğimiz kalemlerden biri yağlı tohumlar ve bunların yan ürünleri olmaktadır. Türkiye yağlık ayçiçeği ve diğer yağlı tohumların üretimi için uygun toprak yapısına, ekim alanına ve iklime sahiptir. Ülkemizin mevcut yağlı tohum üretim potansiyeli istikrarlı ve sürdürülebilir bir şekilde arttırılmalıdır. Bunun için devletçe ödenen destekleme primlerinin arttırılması, sulama imkanlarının çoğaltılması ile teşvik edici uygulamaların devreye sokulması gerekmektedir. Yerli üretimin ve yerli üreticinin buluştuğu kooperatifler üst birliği olarak birliğimiz, tüm kaynaklarını, yağlı tohum üreticilerinin mağdur olmaması ve üretimin devamı yönünde her zaman seferber etmiştir. Yeni ürün ön alım fiyatımızın üreticilerimiz ve Türk Tarımı için hayırlı olmasını dileriz” diye konuştu.