Cumhurbaşkanı kararnamesiyle yürürlüğe girecek bu düzenlemeler, kamu harcamalarını ciddi şekilde kısıtlamayı ve böylece ekonomik istikrarı desteklemeyi hedefliyor.

Yatırımların Erteleme ve Önceliklendirme Planı

Habertürk'te yer alan bilgilere göre; kamu yatırım ve harcamaları, titiz bir çalışmayla yeniden düzenleniyor. Ülke ekonomisini doğrudan etkileyen, üretimi ve vatandaşın refahını artıracak tarım, sulama ve baraj gibi projelere öncelik verilecek.

Acil olmayan köprü, otoyol ve viyadük gibi projeler ise ertelenecek veya iptal edilecek. Bu adımlar, kamu kaynaklarının daha etkin kullanılmasını ve sosyal projeler için kaynak ayrılmasını sağlayacak.

Kamu Araç Havuzu ve Kullanımı Üzerindeki Sınırlamalar

Makam araçları ve diğer hizmet araçlarının kullanımında büyük kısıtlamalar getiriliyor. Yasal olarak zorunlu tahsisler dışında, makam araçlarının kullanımı sınırlandırılacak ve yerli araç alımlarına öncelik verilecek.

Ayrıca, Uber benzeri bir araç havuzu sistemi kurularak, kamu araçlarının kullanımı daha şeffaf ve ekonomik hale getirilecek. Bu düzenleme, yakıt giderlerini azaltmayı ve araçların mevzuat dışı kullanımını önlemeyi amaçlıyor.

Kamu Personel Maaşları ve Ödeneklerde Kesintiler

Toplum vicdanını zedeleyen ve kamuoyunda tepki çeken yüksek kamu maaşlarına son verilecek. Yönetim kurulu ödenekleri ve yasal maaşlar dışındaki ek ödemeler kaldırılacak.

Kamu iktisadi teşebbüsleri ve kamu iştiraklerinde görevin niteliğine uygun ücretler ödenmesi sağlanacak. Bu önlemlerle kamu giderlerinde önemli bir azalma ve daha adil bir ücret sistemi hedefleniyor.

Kamu Hizmet Binaları ve Diğer Harcamalar

Yeni kamu hizmet binaları inşaatları, yüksek kirası olan binaların tasfiyesi ve yurt içi ile yurt dışı görevlendirmeler gibi harcamalar da büyük ölçüde kısıtlanacak.

Sadece acil durumlarda gerçekleştirilecek bu faaliyetlerle kamu harcamalarında önemli bir tasarruf sağlanması öngörülüyor.

Fahiş Fiyatla Mücadelede Yeni Yaptırımlar

Ekonomik istikrarın sağlanması amacıyla fahiş fiyat artışlarına karşı mücadele de artırılıyor.

Rekabet Kurulu, Google’a günlük para cezası uyguladı! Rekabet Kurulu, Google’a günlük para cezası uyguladı!

TBMM'ye sunulan bir kanun teklifi ile fahiş fiyat uygulayanlara verilen cezaların alt ve üst limitleri artırılacak. Bu adımla fiyat istikrarı sağlanmaya ve enflasyonla mücadele edilmeye çalışılacak.

Bu geniş çaplı reformlar, kamu maliyesinde sürdürülebilirliği artırmayı, ekonomik dengeleri korumayı ve vatandaşın yaşam kalitesini iyileştirmeyi hedefliyor.