Ekonomi Koordinasyon Kurulu, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında yeni dönemin ilk toplantısını gerçekleştirdi. Yılmaz, “Mali disiplin ve kamuda tasarruf anlayışı içinde hareket edecek, mali alanımızı sosyal harcamalar ve nitelikli yatırımlar için kullanacağız” dedi.
Seçimlerin ardından Ekonomi Koordinasyon Kurulu (EKK), yeni dönemdeki ilk toplantısını Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında Beştepe'deki Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde gerçekleştirdi. Zirveye Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Ticaret Bakanı Ömer Bolat ile Strateji ve Bütçe Başkanı İbrahim Şenel katıldı. Toplantıda ayrıca kurul üyesi olmayan Hafize Gaye Erkan da yer aldı.


Cumhurbaşkanı Yardımcısı Yılmaz burada yaptığı konuşmada, Ekonomi Koordinasyon Kurulu’nun Türkiye Yüzyılı vizyonu çerçevesinde yeni döneminde ilk toplantısını gerçekleştirdiğini belirterek, “Katılan ve katkı sunan tüm arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. Toplantıda yeni döneme ilişkin teferruatlı değerlendirmeler yapılmış, ilgili tüm kurumlarımızın uyum, iş birliği ve tam bir koordinasyon içinde, Cumhurbaşkanımızın çerçevesini çizdiği temel hedeflerimiz istikametinde yoğun bir çalışma sergileme azmi vurgulanmıştır” dedi.

“Serbest piyasa kuralları içinde ekonomimizin rekabet gücünü ve verimliliğini artırmaya dönük adımlara kararlılıkla devam edeceğiz”
Toplantıda, ilgili kurumların sunumları sonrasında makroekonomik görünüm ile bütçe görünümü detaylı bir şekilde değerlendirildiğini aktaran Yılmaz, “Temel bir politika dokümanları ve eylem planları konusunda yapılan çalışmalar gözden geçirilmiştir. Ayrıca EKK’nin yeni döneme ilişkin çalışma esasları ve öncelikleri istişare edilmiştir. Yeni dönemde para politikasının yanı sıra maliye politikası ve yapısal reformlar ile Türkiye finansal istikrarını pekiştirecek insan odaklı kalkınmasını sürdürecektir. Serbest piyasa kuralları içinde ekonomimizin rekabet gücünü ve verimliliğini artırmaya dönük adımlara kararlılıkla devam edeceğiz” diye konuştu.

“Katma değeri yüksek ürün ve hizmetlerle turizm gelirlerimizi artıracağız”
İstikrar ve güven içinde büyümenin, istihdamı artırmanın, büyümenin nimetlerini adaletle paylaşmanın temel hedef olduğuna dikkati çeken Yılmaz, “Bu hedeflerle dönük olarak yatırım, istihdam, üretim ve ihracat hedeflerimizi gerçekleştirirken cari açığı sürdürülebilir önünde bir engel olmaktan çıkarmaya kararlıyız. Bu istikamette teknolojik hamlelerimizi devam ettirecek, katma değeri yüksek ürün ve hizmetlerle turizm gelirlerimizi artıracağız” ifadelerini kullandı.

“Enflasyonla mücadele konusunda etkin ve kararlı adımlar atacağız”
Yılmaz, şöyle devam etti:

“Dünyanın ve bölgemizin çeşitli meydan okumalarla karşı karşıya olduğu, zorluklar kadar fırsatların da ortaya çıktığı bir dönemdeyiz. İstikrar ve güven içinde güçlü liderlik ve tutarlı bir politikalar seti ile zorlukları aşacak, fırsatları ülkemizin menfaatleri istikametinde değerlendireceğiz. Seçim beyannamemizde ortaya konan politikaları ve vaatleri plan, program ve eylem planları ile belirli bir takvim dahilinde hayata geçirecek, bir yandan yaşadığımız depremlerin yaralarını sararken diğer yandan temel sorun olarak gördüğümüz enflasyonla mücadele konusunda etkin ve kararlı adımlar atacağız.”

“Mali disiplin ve kamuda tasarruf anlayışı içinde hareket edeceğiz”
Yılmaz, 12. Kalkınma Planı’nı TBMM’nin takdirine sunmayı planladıklarını ifade ederek, “Eylül ayında kamuoyu ile paylaşacağımız Orta Vadeli Program ile kamu politikaları uygulamalarını gözden geçirecek ve kaynak tahsisini bu çerçevede yönlendireceğiz. Bütçe sürecinde önceliklerimizi detaylı şekilde ortaya koyacak, Türkiye Yüzyılı vizyonu ile ekonomik yapımızı daha da güçlendireceğiz. Mali disiplin ve kamuda tasarruf anlayışı içinde hareket edecek, mali alanımızı sosyal harcamalar ve nitelikli yatırımlar için kullanacağız” değerlendirmesini yaptı.
Yılmaz, ilgili taraflarla istişare içinde ortak akılla hareket edeceklerini, STK’lerin, iş dünyasının, akademinin ve sektörlerdeki diğer paydaşların da katkı vereceği şekilde yollarına devam edeceklerini söyledi.