Uzaktan çalışma mevzuatı yeni iş modellerine uyum sağlayacak şekilde revize edilecek.

İşgücü piyasası güvenceli esneklik temelinde bir sistem çerçevesinde tasarlanacak.

Kısmi süreli çalışmada hafta tatili, yıllık ücretli izni hak etme süresi ve kıdem tazminatına hak kazanma sürelerinin İş Kanunu'nda açıkça belirtilmesine yönelik düzenleme yapılacak.

Part time çalışanlar eksik günlerini isteğe bağlı olarak öderken, hem kamu hem de özel sektörde projelerde iş bulmaları sağlanacak.

Kamuda esnek çalışma yöntemleri uygulanırken, mali, sosyal hak, yardımlar gibi özlük haklar ise saklı kalacak.

(Kaynak)