İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, “Küresel bir sorun olan düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelede, Birleşik Krallık dâhil göçe ‘kaynaklık eden, transit ve hedef konumundaki ülkelerle’ ikili görüşmeler gerçekleştiriyoruz. Bu çerçevede, Birleşik Krallık’la ülkemiz arasındaki ‘Göç Diyaloğu’ toplantıları 2019 yılından itibaren her yıl yapılmaktadır. Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelede Birleşik Krallık ile istihbarat paylaşımı konusunda mutabıkız” ifadeleri kullanıldı.

Düzensiz göçün önlenmesinin önemi vurgulanan açıklamada, “Siyasi istikrarsızlıklar, silahlı çatışmalar ve ekonomik zorluklar tüm dünyada bir göç baskısı oluşturmaktadır. Düzensiz göçün önlenmesi, insanların göçmen kaçakçılarının elinde çıktıkları tehlikeli yolculuklarda hayatlarını kaybetmemeleri öncelikli hedeflerimizdendir. Bu insani konuları, bölgesel ve uluslararası alanda da sürekli gündeme getiriyor ve gündemde tutuyoruz. Birleşmiş Milletler başta olmak üzere, üyesi olduğumuz teşkilatlarda göç konusunda aktif, sözü dinlenen, katkıları kabul gören ve işbirliği aranan bir ülkeyiz.” denildi.

Düzensiz göçle mücadele için diğer ülkelerle olduğu gibi İngiltere’yle de işbirliği yapıldığı belirtilen açıklamada, “Dost ve müttefik ülkelerle, düzensiz göçün önüne geçmek için mevcut işbirliklerimizi güçlendirme yönünde çalışmalarda bulunuyoruz. Bu amaçla; göçmen kaçakçılığı ve düzensiz göçle mücadele için birçok ülkeyle işbirliği yaptığımız gibi Birleşik Krallık’la da işbirliği içindeyiz. Düzensiz göç ve göçmen kaçakçılığı organizatörleriyle mücadelemiz aralıksız devam edecektir.” ifadelerine yer verildi.