Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 2023 yılı Haziran ayı Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri verisi paylaştı. Haziran 2023 dönemine ait Finansal Kesim Dışındaki Firmaların Döviz Varlık ve Yükümlülükleri Tablosu değerlendirildiğinde; Mayıs 2023 verilerine göre varlıklar 4 milyar 883 milyon dolar azalırken, yükümlülükler 2 milyar 463 milyon dolar azaldı. Net döviz pozisyonu açığı ise 83 milyar 828 milyon dolar olarak gerçekleşmiş ve Mayıs 2023 dönemine göre 2 milyar 420 milyon dolar arttı.
Haziran 2023 dönemi varlık dağılımı incelendiğinde; bir önceki aya göre yurt içi bankalardaki mevduat ve ihracat alacakları sırasıyla 3 milyar 410 milyon dolar ve 1 milyar 970 milyon dolar azalırken, yurt dışına doğrudan sermaye yatırımları ve menkul kıymetler sırasıyla 294 milyon dolar ve 202 milyon dolar artmış ve sonuç olarak varlıklar 4 milyar 883 milyon dolar azaldı. Yükümlülük dağılımında ise; bir önceki aya göre ithalat borçları, yurt içinden sağlanan nakdi krediler ve yurt dışından sağlanan nakdi krediler sırasıyla 1 milyar 413 milyon dolar, 557 milyon dolar ve 493 milyon dolar azalmış ve bunlara bağlı olarak yükümlülükler 2 milyar 463 milyon dolar azaldı.
Yükümlülüklerin vade yapısına bakıldığında; Haziran 2023 döneminde yurt içinden sağlanan kısa vadeli krediler Mayıs 2023 dönemine göre 394 milyon dolar artarken, uzun vadeli olanlar 951 milyon dolar azaldı. Yurt dışından sağlanan kredilerde ise kısa vadeli olanlar 1.030 milyon dolar azalırken, uzun vadeli krediler 877 milyon dolar azaldı.
Haziran 2023 döneminde kısa vadeli varlıklar 145.358 milyon dolar iken, kısa vadeli yükümlülükler 83.315 milyon dolar olarak gerçekleşmiştir. Kısa Vadeli Net Döviz Pozisyonu Fazlası ise 62.044 milyon dolar olarak gerçekleşerek Mayıs 2023 dönemine göre 4.541 milyon dolar azaldı. Kısa vadeli yükümlülüklerin toplam yükümlülükler içindeki payı yüzde 33 düzeyinde oldu.