Yayınlanan Karekod Standardı Kılavuzu e-Fatura, e-Arşiv Fatura, e-İrsaliye, e-Serbest Meslek Makbuzu gibi belgelerde karekod bulunmasına ilişkin açıklamalar yer alıyor. Karekodun 1 Eylül 2023 tarihinden itibaren düzenlenecek e-Belgelerde zorunlu hale getirilecek. Karekodların lojistik, sağlık, finans gibi sektörlerde belgelerin izlenmesi, doğrulama işlemleri ve veri toplama gibi birçok önemli görevde kullanılıyor, yayınlanan düzenlemenin sektörlerin işleyişini daha etkili ve güvenilir hale getireceği öngörülüyor.

Ayrıca, kılavuzun ön muhasebeye sağladığı avantajlar da mevcut. Karekodların farklı sistemler arasında veri entegrasyonunu kolaylaştırdığı ve ön muhasebenin farklı veri kaynaklarından gelen bilgileri daha etkili bir şekilde yönetmesine yardımcı olacak.

Kılavuza erişim, ebelge.gib.gov.tr resmi sitesinden sağlanabilir.