Bu ziyaret ve açıklama, Çin hükümetinin Sincan'da Müslüman Uygur nüfusa yönelik politika ve uygulamalarının uluslararası tartışmalara neden olduğu bir dönemde gerçekleşti. Şi Jinping'in bu açıklamaları, bölgedeki dini ve kültürel dinamiklere yönelik yaklaşımını yansıtıyor.

Peki nedir bu İslamın Çinlileştirilmesi?

İlk kez 2016 yılında Xi Jinping’in Ulusal Dini Çalışmalar Konferansı’nda yaptığı konuşmayla gündeme geldi.

2019'da beş yıl içinde İslamın Çinlileştirilmesini amaçlayan bir yasa çıkarıldı ve İslam'ın "sosyalizmle uyumlu" hale getirilmesini resmî bir hedef oldu. Çin istisnacılığı her kavramı Çin karakteristiğine bürüdüğü gibi İslam’a da aynısını yapmaya çalışıyor. Bu amaçla şunlar hedefleniyor.

-Çin toplumuma ve ÇKP’nin hedeflerine uyum sağlayacak şekilde İslamın şekillendirilmesi.

-İslamın Sosyalist topluma uyarlanması

-Dini mimarinin yerelleştirilmesi. Bu amaçla eski camilerin çoğu yıkılıp kubbe ve minare formları Çin mimarisi ile uyumlu hale getirildi.

-Her camide Çin bayrağının zorunlu hale getirilmesi.

-Sosyalist değerlerin, geleneksel Çin kültürünün ve vatanseverlik eğitiminin hutbelerde okunması.

-Dini tören, kültür ve mimarinin Çin özelliklerini ve tarzını yansıtması.

-Ve din görevlilerinin politik olarak eğitilmesi, vatansever grupların teşvik edilmesi, camilerde ideolojik eğitim, yarışmalar, aşırıcı gruplarla mücadele gibi sayısız örnek.

Çin mimarisine uygun şekilde yeniden inşa edilmiş ya da edilecek olan bazı Camilerin eski ve yeni hallerinin fotoğrafları

F4n_astWEAEEIbcF4n_asuWYAI4xGK