Batman Üniversitesinde uluslararası sempozyum düzenlendi. Sempozyumda, kentin dünü, bugünü ve yarını akademik olarak ele alınıp konuşmalar gerçekleştirildi.

Batman Üniversitesinde düzenlenen sempozyuma, Batman Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ekrem Canalp, rektörü Prof. Dr. İdris Demir, Prof. Dr. Ruşen Keleş, üniversitenin Düzenleme Kurulu Başkanı Doç. Dr. Ferhat Korkmaz, akademisyenler, öğretim üyeleri, Sivil Toplum Kuruluşu (STK) temsilcileri, muhtarlar ile öğrenciler katıldı.

Sempozyumda konuşan Vali Ekrem Canalp, "2015 yılında Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Türkiye’de bir endeks değerini açıkladı. Şehirlerin yetişmişlik ve kalkınmışlık düzeyini anlatan ve şehirde yaşayan insanların da, o şehirden memnuniyet düzeyini de anlatan illerin yaşam endeksiydi. Bu endeksin genel sıralaması yapıldığı zaman Batman 81 vilayet içerisinde 77. sıradadır. En önemli alanlardan bir tanesi olan çalışma hayatı söz konusu olduğu zaman Batman’ın sıralaması da 81 vilayetin içerisinde 81’dir. Eğer stratejik bir plan yaparsanız ki, şu anda sempozyumun da temeli Batman’ın stratejik planının hazırlanmasına zemin teşkil edebilmektir. Birinci madde, çok doğru tespitlerden yola çıkmaktır. Yapacağımız tüm projeksiyonu da bu doğru tespitler üzerine inşa etmektir” dedi.

Batman Üniversitesi olarak dünya çapında çalışmalar yaparak adım adım ilerlediklerini belirten Rektör Demir, “Batman Üniversitesi’nin kuruluşunun 15. yılında bugün burada "Geçmiş, bugün ve gelecek" temasıyla düzenlenen uluslararası Batman sempozyumunun temel amacı Batman’ın dününü, bugününü ve yarınını akademik olarak ele almak, bu sayede Batman’a ait köklü, tarihi, coğrafi, sanatsal, ekonomik, dini, folklorik değerleri ortaya çıkarmak ve bunları tanıtmayı amaçlamaktadır. Batman Üniversitesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilen bu sempozyumda arkeoloji, coğrafya, dil ve edebiyat, folklor, dini ve kültürel hayat, eğitim biyo çeşitlilik gibi ana disiplinlerde farklı çalışmalar, bildiriler kabul edilmiş olup, açılış panelimizden sonra bu tebliğleri dinleyebileceksiniz. Bunların sonucunda bir araya getirilecek olan çalışmaları da Batman Üniversitesi yayınlarından bir kitap olarak çıkarmayı da amaçlıyoruz" ifadelerinde bulundu.