Başiskele Belediyesi’nin haziran ayı meclis toplantısında, Kırgızistan’ın Çolpon Ata Belediyesi ile Başiskele Belediyesi’nin kardeş şehir olmasını içeren gündem maddesi oy birliğiyle kabul edildi.

Başiskele Belediyesi’nin haziran ayı meclis toplantısı, Belediye Başkanı Yasin Özlü başkanlığında gerçekleştirildi. Başiskele Belediyesi Meclis Salonu’nda gerçekleştirilen toplantı, açılış ve yoklama ile başladı. Meclisin 1. gündem maddesi Sepetlipınar Mahallesi’nde uygulama imar planı değişikliği yapılması ile ilgili İmar Komisyonu Raporu oy birliyle kabul edilirken, 2. gündem maddesinde yer alan mülkiyeti Başiskele Belediyesi’ne ait Yeniköy mevkii 204 ada 3. No’lu parselin satışı ile ilgili Plan ve Bütçe Komisyonu Raporu oy çokluğuyla karara bağlandı. Gündemin 3. maddesi ticari ve sanayi arsalarından alınan vergileri ile ilgili Plan ve Bütçe komisyonu Raporu’nun süre uzatımı oy birliğiyle kabul edildi. Gündemin 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ve 11. maddelerinde yer alan teklif yazılarının ilgili komisyona havalesi de oy birliğiyle kabul edildi.

Başiskele’ye kardeş şehir

Türk Dünyası Belediyeler Birliği’nin talebi üzerine Özel Kalem Müdürlüğü’nün kardeş şehir ile ilgili teklif yazısını içeren gündemin 13. maddesi oy birliğiyle kabul edildi. Buna göre Kırgızistan’ın Çolpon-Ata Belediyesi, Başiskele Belediyesi’nin yeni kardeş şehri oldu.

Meclis üyeleri Bosna Hersek yolcusu

Gündemin 13. maddesinin görüşülmesinin ardından Bosna Hersek’in Vareş kentinde, Başiskele Belediyesi’nin de yaptığı bağışla tamamlanan okulun açılışına meclis üyelerinin katılması ile ilgili teklif yazısı 14. madde olarak gündeme girdi. Yapılan oylama sonucunda meclis üyelerinin oy birliğiyle bu madde de karar bağlandı.