Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Avrupa Birliği Komisyonu Komşuluk ve Genişlemeden Sorumlu Komiseri Oliver Varhelyi ile birlikte basın açıklaması gerçekleştirdi. Bakan Kacır, Türkiye’nin ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ ile birlikte ticaret, teknoloji ve bilim alanlarında yeni bir vizyon geliştirdiğini ve bu hamlenin kazanımlarını elde etmeye başladıklarını belirterek, “Milli Teknoloji Hamlesi’ hedeflerimiz doğrultusunda kritik teknolojilerde sadece tüketen değil; aynı zamanda üreten, geliştiren ve ihraç eden ülke konumuna erişmek için çalışmalarımızı yürütüyoruz. Bilimde, teknolojide, inovasyonda, ticarette güçlü uluslararası iş birliğini ise bu vizyonun olmazsa olmaz bir parçası olarak görüyoruz. Bu açıdan AB programları bizim için önemli bir perspektif oluşturmakta. Araştırmacılarımıza, girişimcilerimize, sanayicilerimize, KOBİ’lerimize Avrupalı paydaşlar ile birlikte çalışma fırsatı sunmakta. Bu alanda son dönemde önemli başarılara imza attık. Ufuk 2020 Programı çerçevesinde ülkemiz ilk kez ödediği katkı payının üzerinde bir geri dönüşle 297 milyon 500 bin avro tutarında fon elde etti. Son çerçeve program olan Ufuk Avrupa’da, Ufuk 2020’dekinin de üzerinde bir başlangıç yaptık. Programın sadece 2 yılında şimdiden yaklaşık 154 milyon avro tutarında fon elde ettik. Desteklenen 318 proje, 509 katılımcı ile birlikte çok ortaklı projelerde koordinatör sayımız da 7’ten 35’e yükseldi. Programa sunulan ve fonlanmaya hak kazanan proje teklifleri içerisinde yer alan paydaşlarımız, aynı zamanda üretilen bilgi ve teknolojiye erişim fırsatı da buldu. AB ile yürüttüğümüz iş birliklerinden olumlu çıktılar alıyor olmamız gelecek adına umut verici. Toplamda 7,5 milyar avro bütçeli bu program, hepimiz için tarihi bir fırsat sunuyor. Bu açıdan Dijital Avrupa Programı ‘Milli Teknoloji Hamlesi’ hedeflerini de tamamlayıcı bir niteliğe sahip. Ülkemiz sanayii üretim ve ihracat odaklı hamleler ile birlikte her geçen gün Avrupa’nın değer zinciri içerisinde rolünü güçlendirdi. Bu adımların neticesinde Türkiye ile AB arasındaki ticaret hacmi, geçtiğimiz yıl 196 milyar doların üzerine çıktı. Avrupa Birliği şu anda bizim en önemli ticari ortağımız. Birçok sektörde ülkemiz Avrupa’nın üretim merkezi haline geldi” ifadelerini kullandı.

“Arzumuz bir an önce vize serbestisi için Avrupa Birliği’nin somut ilerleme kaydetmesi”
Avrupa ile Türkiye arasında vize serbestisi olmamasının Avrupa Birliği için de olumsuz sonuçlar oluşturduğunu ve bir an önce vize serbestisi için Avrupa Birliği’nin somut adımlar atması gerektiğini ifade eden Bakan Kacır, şöyle devam etti:
“Vurgulamak istediğim önemli bir husus da vize serbestisi. Vize rejiminde mevcut durum sadece Türkiye ve Türk vatandaşları için değil, aynı zamanda Avrupa Birliği için de çok boyutlu olumsuz sonuçlar doğuruyor. Avrupa değer zinciri içerisinde güçlü konumda olan sanayicilerimizin, Avrupa araştırma alanında aktif katkı sunan bilim insanlarımızın, Avrupa’nın teknolojik gelişimine destek sunan girişimcilerimizin, mühendislerimizin, Avrupa’yı daha yakından tanımak isteyen gençlerimizin hedeflerine, ideallerine engel koyan vize politikası nedeniyle Türkiye ile AB arasındaki işbirliği potansiyelini etkin bir şekilde değerlendiremiyoruz. Arzumuz bir an önce vize serbestisi için Avrupa Birliği’nin somut ilerleme kaydetmesi. Ayrıca ülkemizi tam üyeliğe taşıyacak bir adım olarak tasarlanan ve 1996’dan bu yana yürürlükte olan Gümrük Birliği, özellikle ekonomik ilişkilerimiz bakımından önemli bir dönüm noktası olmuştur. Ancak katılım müzakereleri sürecinde yaşanan tıkanıklıklar ve dünya ticaretinde yaşanan gelişmeler dikkate alındığında günümüz koşullarında Gümrük Birliği’nin güncellenmesi her iki taraf için de bir ihtiyaç halini almıştır. Umuyorum önümüzdeki dönemde Türk firmalarının Avrupa pazarına adil erişimi için hayati olan bu hususta somut adımlara ve Türkiye’nin AB’ye çok daha fazla katkı vermesine şahit olacağız.”

"Türkiye’yi gelişen bir inovasyon ülkesi olarak görüyoruz"
Avrupa Birliği’nin Türkiye’yi her geçen gün gelişen bir inovasyon ülkesi olarak gördüğünü ve Türkiye’nin çeşitli programlara katılmasının her iki taraf için kazançlı olduğunu belirten AB Komisyonu Üyesi Varhelyi ise, “Türkiye’nin tam olarak Ufuk Avrupa veya Erasmus+ gibi programlara katılması gelecekteki işbirliğimiz ve ilişkilerimizin daha da ilerlemesi ve Türkiye’nin iç pazara tam olarak katılmasının temelini oluşturacak. Sayın bakana ve Türkiye hükümetine Dijital Avrupa Programı'na katıldığı için teşekkür ederim. Bu katılım aynı zamanda çok daha güçlü bağlarla birlikte teknolojiyi geliştirmemizi sağlayacak. Türkiye’nin dijital alanda çok büyük katkılar sağlayacağını düşünüyoruz. Türkiye’yi gelişen bir inovasyon ülkesi olarak görüyoruz. Birlikte gelişmemizde bu katılımlar çok büyük katkılar sağlayacaktır. Biz komisyon olarak giriş maliyetlerini düşürmek suretiyle Türkiye’nin bu programlara girişini kolaylaştırdık. Aslında Türkiye bizden bir sübvansiyon elde etmiş oldu. Geçen yıl AB ile Türkiye arasında Brüksel’de yüksek seviyeli bilim ve teknoloji diyaloğunu başlatmıştık. İkinci diyaloğu en kısa zamanda Ankara’da düzenlemeyi planlıyoruz. Çünkü gayet açık olan bir şey varsa bu da Türkiye’de teknoloji tabanlı yeni bir ekonominin başladığıdır. Biz de bunun bir parçası olmak istiyoruz” ifadelerini kullandı.