Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye’de inşa edilecek hakkaniyetli bir barış, en çok bize fayda sağlayacak" Cumhurbaşkanı Erdoğan: "Suriye’de inşa edilecek hakkaniyetli bir barış, en çok bize fayda sağlayacak"

MHP Genel Başkanı Bahçeli, ‘Türk Siyasetinde Normalleşme ve Yumuşama’ iddialarıyla Milliyetçi hareket Partisi’ne siyasi operasyonlar düzenlendiğine ilişkin yazılı açıklama yaptı.
Açıklamasında, 31 Mart seçimleri sonrası siyasi partiler arasında normalleşme ve yumuşama arayışlarının temel alınarak çok bilinmeyenli yeni bir denklem kurulduğunu gözlemlediklerini belirten Bahçeli, “Zira her şey milletimizin huzurunda gerçekleşmektedir. Milliyetçi Hareket Partisi iyi niyetli, yapıcı, yol açıcı, millet ve ülke lehine olduktan sonra söz konusu munzam ve muhassıl diyalogları kuşkusuz makul ve mantıklı değerlendirmekten en ufak rahatsızlık duymayacaktır” ifadelerini kullandı.
Bahçeli açıklamasında, kutuplaşmanın ve kavgaya tutuşmanın sonu ve sonucunun asla olmadığını kaydederek, siyasi partilerin asıl görevinin kucaklaşmak, konuşmak, milletin talep ve sorunlarına müşterek akılla çözüm aramak ve bunu da başarmak olduğunu bildirdi.

“MHP’nin normalleşme sürecine zarar verdiği devamlı ileri sürülmektedir”
Partiler arası yapılamn temas ve görüşme trafiğinin MHP’yi hedef alan karalama kampanyasına dönüştüğüne dikkat çeken Bahçeli, “Dikkat, temkin ve titizlikle takip ettiğimiz nevzuhur gelişmelerin esrar perdesi aralandığında başka hesapların, alttan alta körüklenen farklı beklentilerin varlığı müşahede ve mütalaa edilmektedir. Özellikle Milliyetçi Hareket Partisi’nin normalleşme ve yumuşama ortamına şaşı baktığı, şüpheyle yaklaştığı, hatta zarar verdiği televizyon ekranlarından, sosyal medya platformlarından ve gazete sayfalarından devamlı surette ileri sürülmektedir” ifadelerine yer verdi.

MHP, Sinan Ateş davasında yer alacak
Açıklamasında “İddianamesi hazırlanan bir cinayet davası üzerinden de Milliyetçi-Ülkücü Hareket’e yönelik itibar suikastının yaygınlaşması, bu suikasta refakat eden kimi isimlerin sürekli parlatılması, dahası kapı kapı gezdirilmesi, ekran ekran dolaştırılması, bir hak ve hukuk arayışından öte iç huzur ve barış ortamını zehirlemeye tam teşebbüstür” ifadelerini kullanan Bahçeli, MHP’nin 1 Temmuz’da başlayacak olan Sinan Ateş davasında MHP’nin yer alacağını vurguladı.
Bahçeli, yurt içi ve yurt dışı menşeli çıkar odaklarının Cumhur ittifakı arasında bir yol ayrımı inşasını sağlamak maksadıyla kesintisiz çalıştıklarını da belirtti.

“Cumhurbaşkanımızın sonuna kadar yanında olacağımızı herkes çok iyi bilmelidir”
Türkiye ve Türk milletinin çıkarı için çalıştıklarını kaydeden Bahçeli, sözlerine şöyle devam etti:
“Bu kapsamda siparişi yapılan normalleşme ve yumuşama atmosferinin sürdürülebilir hale gelmesinin önünde şayet Milliyetçi Hareket Partisi bariyer olarak telakki ve tarif ediliyorsa, Bu konuda da geniş bir ittifak husule gelmişse, bize düşen sorumluluk ülkemiz ve milletimiz uğruna her türlü fedakarlığı göze almak, gereğini ise gönül huzuruyla yapmaktır. AK Parti içindeki gayri memnun kesimin devamlı suyu bulandırmasını da dikkate alarak, AK Parti ile CHP arasında geniş tabanlı bir ittifakın vücuda gelmesi, buna da altılı masanın diğer unsurlarının desteği Milliyetçi Hareket Partisi’nin samimi dileği ve temennisidir. Buna rağmen Cumhur İttifakı’na bağlılığımız kararlılıkla devam edecek, TBMM’de kanun tekliflerine verilen desteğimiz aynen sürecektir. Kaldı ki Cumhur İttifakı’ndan tavizimiz, geri dönüşümüz, yarı yolda bırakmamız, ilkelerinden ve hedeflerinden cayma göstermemiz mümkün değildir. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın da şartlar ne olursa sonuna kadar yanında ve arkasında olacağımızı, kesinlikle yalınız bırakmayacağımızı herkes çok iyi bilmelidir. Cumhurbaşkanımızın yaptığı görüşmeleri, kurduğu ilişki ağlarını, icra ettiği ikili temasları saygıyla karşılıyor, zatı devletlerini daha da rahatlatmak için bir kez daha feragatle hareket edip karşılıksız inisiyatif alıyor ve bu tercihimizi aziz milletimizle paylaşıyoruz.”