Resmi Gazete’de yayımlanan AYM’nin gerekçeli kararında Yüksek Mahkemenin daha önce verdiği ihlal kararının gereğinin yerine getirilmediği vurgulandı. Kararda ayrıca Yüksek Mahkemenin kararlarının yerine getirilmemesinin Anayasa Mahkemesi kararlarının yasama, yürütme ve yargı organlarını, idare makamlarını, gerçek ve tüzel kişileri bağlayacağı hükmü ile çatışan bir durum olduğu aktarıldı. AYM’nin Gezi Davalısı hükümlüsü Atalay hakkında hak ihlali verdiği karara uyulmaması dolayısıyla yapılan 2. başvurunun gerekçeli kararında Atalay’ın “seçilme ve siyasi faaliyette bulunma”, “kişi hürriyeti ve güvenliği” ve “ bireysel başvuruda bulunma” haklarının ihlal edildiği belirtildi. AYM’nin gerekçeli kararı, Yüksek Mahkeme üyelerinden Muammer Topal, İrfan Fidan ve Muhterem İnce’nin karşı oylarıyla ve diğer üyelerinin oy birliğiyle alındı.