ATO Başkanı Gürsel Baran, yazılı bir açıklama yaparak, vergi sistemine ilişkin görüş ve önerilerini dile getirdi. İyi bir vergi sisteminin ülkenin ekonomik büyümesine ve gelir dağılımı adaletine zemin hazırladığını kaydeden Baran, “Ülkemizde 1960’lı yıllarda çıkartılan ve birçok değişiklik gerçekleştirilerek güncellenen bir yasa ile vergi sistemimiz yönetiliyor. 1980’lerde dolaylı vergilerin toplam vergi gelirleri içindeki oranı yüzde 35’ler düzeyinde iken, bu oran yüzde 50’leri aşmış durumda. Mevzuatın eski olması, toplanan vergilerdeki ağırlığın dolaylı vergilere kaymış olması, vergi reformu ihtiyacını ortaya koyuyor” diye konuştu.
Türkiye’de yapılacak kapsamlı bir vergi reformuna dikkati çeken Baran, “Verginin sadeleştirilmesi, tek oranlı hale getirilmesi vergide adalet sağlamanın yanı sıra vergi prosedürlerini azaltarak girişimciliğin önünün açar, tahsilat oranlarını da artırır. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğindeki ekonomi yönetimimizin vergi sisteminde sadeleşmeyi gerçekleştireceğine inanıyoruz” ifadelerini kullandı.
Baran, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz’ın 2024 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi görüşmeleri sırasında TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada, vergide reform konusunda kararlı olduklarının altını çizmesinin de sevindirici olduğunu söyledi.
Vergi konusunun Türkiye’nin değişmez gündemi olduğunu ifade eden Baran, “Eğitimden, sağlığa varıncaya kadar kamu harcama ve yatırımlarına kaynaklık eden vergi gelirleri, ülkemizde sürekli gündem halinde. Tahakkuk kadar gerçekleşemeyen tahsilatlar nedeniyle sıklıkla vergi afları çıkartılıyor. Her yeni vergi affıyla birlikte neredeyse gerçekleşen tahsilat kadar, mükellefin ödeme refleksi de ‘nasıl olsa yeni af çıkar’ düşüncesiyle geriliyor” açıklamalarında bulundu.
Dünya ekonomilerinde de vergi sistemlerini iyileştirme çalışmalarının yürütüldüğünü hatırlatan Baran, dünyanın birçok ülkesinde uygulandığı gibi tek oranlı hale getirilmesi ve sadeleştirilmesine yönelik adımlar atılması gerektiğini kaydetti.
Baran, “Mevcut vergi sisteminde Katma Değer Vergisi’ndeki farklı oranlar, hatta aynı sektör içinde alışta ve satışta, toptan ve perakendede uygulanan farklı oranlar sistemi karmaşık hale getirirken, bu zorluk vergi tahsilat oranlarına da yansıyor” ifadelerine yer verdi.
Baran, açıklamasında tüm ücret gruplarını etkileyen gelir vergisi dilimleri ile SGK üst limitlerinde güncelleme yapılması gerektiğini de dile getirerek, “Çalışanlarımızın 1-2 ay sonra vergi dilimi nedeniyle maaşları düşüyor. Bu durum yıl sonuna doğru eline yaklaşık yüzde 20 daha az ücret geçmesine neden oluyor. İstihdamın etkilenmemesi adına, çalışanların refah seviyesinin gerilememesi adına vergi dilimlerinde güncelleme yapılması gerekiyor” diye konuştu.
Baran, vergiye uyumlu mükelleflere uygulanan indirim uygulamasının özendirici olması nedeniyle önem taşıdığını belirterek, vergiye uyumlu mükelleflere tanınan indirim uygulamasının prosedürlerinin de kolaylaştırılması gerektiğinin altını çizdi.