banner528

banner526

banner527

banner420

Çocuk odaklı onarıcı adalet ilkesi kapsamında ‘Çocuk İhtisas Mahkemeleri’ belirlendi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından 30 Kasım’da Resmi Gazete’de yayımlanan kararla çocuk ağır ceza ve çocuk mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde bu mahkemelerin görev alanına giren suçlara ilişkin davaların belirli mahkemelerce görülmesi hüküm altına alınarak, çocuk yargılamalarında ihtisaslaşmada önemli bir adım atıldı.

Asayiş 02.12.2021, 10:17
Çocuk odaklı onarıcı adalet ilkesi kapsamında ‘Çocuk İhtisas Mahkemeleri’ belirlendi

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından 30 Kasım’da Resmi Gazete’de yayımlanan kararla çocuk ağır ceza ve çocuk mahkemelerinin bulunmadığı yerlerde bu mahkemelerin görev alanına giren suçlara ilişkin davaların belirli mahkemelerce görülmesi hüküm altına alınarak, çocuk yargılamalarında ihtisaslaşmada önemli bir adım atıldı.

Adalet Bakanlığı tarafından son yıllarda uygulamaya konulan yargı reformlarıyla çocuk odaklı onarıcı adalet anlayışı gözetilerek, bu doğrultuda konuya ilişkin uluslararası uygulamalar dikkate alınıyor. Bu kapsamda çocuğun üstün yararına uygun standartlar belirlenerek, adli sürece dahil olan çocuklar ile ilgili yeni adımlar atılmaya devam ediyor. Resmi Gazete’de yayımlanan HSK kararıyla düzenleme öncesi ihtisas mahkemesi bulunmayan yerlerde asliye ceza ve ağır ceza mahkemelerince tevzi ve iş akışı dikkate alınarak tüm mahkemelerce görülen çocuk yargılamalarında ihtisaslaşmaya gidildi. Çocuğun üstün yararını gözeten yeni düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte çocuk yargılamalarına ilişkin davaların sadece belirli mahkemelerce görülmesi kararlaştırıldı.

‘YRS ve İHEP’teki hedef hayata geçirildi’

Yürürlüğe giren karar ile çocukların adalete erişimlerinin güçlendirilmesi ve ikincil örselenmelerinin önüne geçilmesi amacıyla Yargı Reformu Strateji Belgesi (YRS) ve İnsan Hakları Eylem Planı’nda (İHEP) yer alan ‘çocuk yargılama usullerinin çocuk odaklı prensiplere dönüştürülmesi’ hedefi de hayata geçirilmiş oldu. Çocuk ağır ceza mahkemeleri ile çocuk mahkemelerinde görülen dava ve işlerin ağır ceza ve asliye ceza mahkemelerinden farklı usul ve esaslara tabi olması nedeniyle artık çocuk yargılaması yapan özel mahkemelerin bulunmadığı yerlerde de davalar münhasıran belirli mahkemeler üzerinden görülecek. Yeni uygulama ile korunmaya ihtiyacı olan ve suça sürüklenen çocukların hakkının güvence altına alınarak uygulama birliğinin sağlandığı bütüncül bir hizmet sunulması sağlanacak, ayrıca mahkemelerin etkinlik ve verimliliği arttırılacak.

Yorumlar (0)