banner528

banner526

banner527

banner420

TÜRK İŞVERENLERDE İYİMSER İSTİHDAM BEKLENTİSİ

ManpowerGroup İstihdama Genel Bakış Araştırması’na göre 8 sektörün yedisinde 2021’in üçüncü çeyreğine yönelik istihdam artışı bekleniyor. İlaç sektörü mevsimsel verilerden arındırılmış + yüzde 20 istihdam görünümüyle en olumlu istihdam beklentisini sergileyen sektör oldu. COVID-19’un istihdam planları üzerinde etkili olmaya başladığı 2020’nin üçüncü çeyreğine kıyasla istihdam beklentisi araştırma kapsamındaki 8 sektörün tamamında güçlendi.

Temmuz 2021 01.07.2021, 11:20
TÜRK İŞVERENLERDE İYİMSER İSTİHDAM BEKLENTİSİ

Türk işverenler, 2021’in üçüncü çeyreğine yönelik olarak iyimser seviyede işe alım beklentilerine sahip. COVID-19 salgınının şartları altında 860 Türk işverenin görüşlerine başvurularak yapılan ManpowerGroup İstihdama Genel Bakış Araştırması verilerine göre Türk işverenlerin yüzde 18’i 2021’in üçüncü çeyreğinde istihdam artışı beklerken, yüzde 7’si azalma öngörüyor ve yüzde 63’ü ise değişiklik olmayacağını tahmin ediyor. 2021’in üçüncü çeyreğine yönelik net istihdam görünümü ise +yüzde 11’i gösteriyor. Mevsimsel verilerden arındırılmış görünüm ise + yüzde 7 olarak ölçülüyor.

İşe alım planları 2021’in ikinci çeyreğine kıyasla yüzde 4 puan zayıflarken, COVID-19’un işe alım beklentileri üzerindeki ilk etkisini sergilediği geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 9 puan artmış bulunuyor. ManpowerGroup Türkiye Genel Müdürü Feyza Narlı, Türkiye’nin 2021 üçüncü çeyrek istihdam görünümü hakkında şunları söyledi: “COVID-19 pandemisinin işverenlerin planları üzerindeki etkisini ilk olarak hissettirdiği günlerden bu yana tam olarak bir yıl geçti. Bir yıl önceki duruma kıyasla araştırma kapsamında analiz edilen tüm sektörlerde işe alım planlarının güçlenmiş olmasından mutluluk duyuyoruz. İyimser bir aşılama takviminin devreye girmesiyle birlikte sektörlerin genelinden daha iyimser işe alım planlarını duyacağımıza inanıyoruz.”

EN YÜKSEK İSTİHDAM ARTIŞI BEKLENTİSİ İLAÇ SEKTÖRÜNDE

Araştırma kapsamındaki sekiz sektörün yedisinde işverenler Temmuz-Eylül arasını kapsayan dönemde işe alım seviyelerinde artış beklentisine sahip. İşverenlerin en güçlü işe alım beklentileri bildirdiği sektör + yüzde 20 istihdam görünümüyle ilaç sektörü olurken, bunu istihdam görünümünün + yüzde 19 olarak ölçüldüğü üretim sektörü takip ediyor. Finans ve Kurumsal Hizmetler sektörü +%12 ile istikrarlı bir işe alım beklentisi sergilerken, Diğer hizmetler sektöründeki işverenler + yüzde 9’luk bir istihdam görünümü bildiriyor. Diğer üretim sektörü işverenleri + yüzde 6 istihdam görünümü ile ılımlı bir istihdam beklentisi bildirirken toptan & perakende ticaret ile restoran & otelcilik sektörlerindeki istihdam görünümleri + yüzde 5 ile + yüzde 3 olarak sıralanıyor. Bununla birlikte İnşaat sektöründeki işverenler, - yüzde 5 istihdam görünümüyle işe alımlarda azalma beklentisi sergiliyor.

Yılın bir önceki çeyreğiyle kıyasla işe alım beklentilerinin sekiz sektörün beşinde zayıfladığı görülüyor. En çok göze çarpan düşüşler arasında yüzde 10 puan ile inşaat sektörü öne çıkarken, toptan ve perakende ticaret sektöründe yüzde 6’lık düşüş dikkat çekiyor. Üretim sektöründe işe alım planları söz konusu dönemde yüzde 5 puan düşüş sergilerken, diğer üretim sektöründe de yüzde 4 puanlık azalma görülüyor. Bununla birlikte diğer hizmetler ve restoran & otelcilik sektörlerindeki işe alım beklentilerinde yüzde 4’er puanlık artış dikkat çekiyor.

Önceki yılın aynı dönemine kıyasla sekiz sektörün dördünde işe alım beklentileri yükselmiş görünüyor. En dikkat çekici yükseliş yüzde 20 puan artışla Üretim sektöründe yaşanırken, diğer hizmetler ve ilaç sektörlerinde sırasıyla yüzde 16 ve yüzde 15 puanlık artış görülüyor. İşe alım beklentileri restoran & otelcilik sektöründe yüzde 10 puan güçlenirken, inşaat ve diğer üretim sektörlerinde işe alım beklentileri yüzde 7’şer puan artmış görünüyor.

EN GÜÇLÜ İSTİHDAM GÖRÜNÜMÜ KARADENİZ BÖLGESİ’NDE

Araştırma kapsamındaki beş bölgenin dördünde işverenler, 2021’in üçüncü çeyreği boyunca personel sayısının artmasını bekliyor. En güçlü istihdam piyasasının beklendiği bölge + yüzde 11 ile Karadeniz Bölgesi oldu. Ege bölgesindeki işverenler + yüzde 9’luk görünümle istikrarlı bir işe alım beklentisi sunarken, İç Anadolu ve Marmara bölgelerinin istihdam görünümleri + yüzde 8 ve + yüzde 7 olarak sıralanıyor. Akdeniz Bölgesi’ndeki işverenler ise yüzde 0 ile sabit bir istihdam piyasası öngörüyor.

Bir önceki çeyreğe kıyasla araştırma kapsamındaki tüm bölgelerde işe alım beklentileri zayıflamış görünüyor. Akdeniz Bölgesi’ndeki işverenler bir 2021’in ikinci çeyreğine kıyasla yüzde 7 puan daha zayıf istihdam beklentisi bildirirken, Ege bölgesindeki işverenlerin istihdam beklentileri de yüzde. 5 puan azalmış görünüyor. Marmara ve Karadeniz bölgelerinde de bir önceki çeyreğe kıyasla sırasıyla yüzde 3 ve yüzde 2 puan zayıflama görünüyor. COVID-19 etkilerinin istihdam piyasası üzerindeki etkisinin hissedilmeye başlandığı, bir önceki yılın aynı dönemi ile kıyaslandığında araştırma kapsamındaki tüm bölgelerde işe alım beklentisi yükselmiş bulunuyor. En dikkat çekici yükseliş yüzde 14 puan artışla Akdeniz Bölgesi’nden gelirken, İç Anadolu ve Marmara bölgelerinde de işe alım beklentileri bir yıl öncesine kıyasla yüzde 12 ve yüzde 11 puan artmış görünüyor. Ege Bölgesi’ndeki işverenler bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 4 puan daha düşük işe alım beklentisi bildirirken, Karadeniz Bölgesi’ndeki işverenler işe alım beklentilerindeki istikrarı koruyor.

2021’in üçüncü çeyreğine yönelik olarak dört işletme kategorisinin üçünde işe alımlarda artış bekleniyor. Veriler mevsimsel verilerden arındırıldığında büyük şirket işverenleri + yüzde 23 istihdam görünümü ile en güçlü istihdam piyasası görünümünü bildirirken, orta ölçekli şirketlerdeki işverenler + yüzde 9, küçük ölçekli işverenler ise + yüzde 5’lik istihdam görünümü sergiliyor. Mikro ölçekli şirketlerdeki işverenlerin istihdam görünümleri ise – yüzde 6 olarak ölçülüyor. Önceki çeyrekle karşılaştırıldığında araştırma kapsamındaki dört işletme kategorisinden üçünde işe alım beklentileri zayıflamış görünüyor. Mikro ölçekli işverenlerin istihdam görünümü yüzde 11 puan azalırken, Orta ölçekli işverenlerde de yüzde 6 puan azalış gözlemleniyor. Küçük ölçekli işverenlerin görünümleri ise bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 5 puan azalırken, büyük ölçekli işverenlerin işe alım beklentisi yüzde 6 puan artmış görünüyor. Geçen yılın aynı dönemiyle kıyaslandığında Büyük ölçekli işletmelerdeki işverenler yüzde 24 puan artışla işe alım beklentilerini ciddi oranda artırırken, Küçük ve Orta ölçekli işletmelerdeki yükselişler yüzde 13 ve 12 puan olarak sıralanıyor. Bununla birlikte Mikro ölçekli işletmelerdeki işe alım beklentisi geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 7 puan azalmış görünüyor.

Yorumlar (0)