banner363

banner453

banner454

banner420

Akciğer kanserinde erken tanı için ’düşük doz akciğer tomografisi’

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Kenan Kaya, erken evre akciğer kanserinin tedavisinin mümkün olduğunu belirterek, riskli gruplarda “düşük doz akciğer tomografisi” yapılmasını önerdi.

Sağlık 07.07.2021, 09:42
Akciğer kanserinde erken tanı için ’düşük doz akciğer tomografisi’

Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Kenan Kaya, erken evre akciğer kanserinin tedavisinin mümkün olduğunu belirterek, riskli gruplarda “düşük doz akciğer tomografisi” yapılmasını önerdi.

Kent Bayraklı Tıp Merkezi Göğüs Hastalıkları Uzmanı Dr. Kenan Kaya, akciğer kanserinin dünyada en yaygın görülen ve en fazla ölüme yol açan kanser türü olduğunu belirtti. Türkiye’de erkeklerde en sık, kadınlarda ise meme kanserinden sonra en sık görülen kanserin akciğer kanseri olduğunu hatırlatan Dr. Kaya, erken teşhisin önemine dikkat çekerek, erken evre akciğer kanserinin tedavisinin mümkün olduğunu söyledi. Tümörün erken tanısı için riskli gruplarda “düşük doz akciğer tomografisi” öneren Dr. Kaya, “Bu tetkik akciğer kanserini normal akciğer grafisine göre daha erken evrede saptar. Bu da kanserin tedavisini sağlarken, uzun süreli yaşam olanağı ile beraber kanserden ölümleri azaltır” dedi.

Yüzde 15 birinci evrede yakalanıyor

Akciğer kanserinin erken evrede tedavi edilebildiğini belirten Dr. Kaya şöyle konuştu:

“Hastaların ancak yüzde 15’i tanı anında birinci evrededir. Yüzde 50’den fazlası tanı anında evre 4’tür. 5 yıllık hayatta kalma oranı yüzde 16’dır. Erken dönemlerde belirti vermemesi, oluşan belirtilerin sigara içimine bağlı olduğu düşünülmesi ve akciğer filminde göründüğünde ileri evrelerde olması nedeniyle erken dönemlerde tümörün tanınmasını sağlayacak yöntemlere gereksinim vardır. Bu yöntem de düşük dozlu akciğer tomografisi tetkikidir. Düşük doz akciğer tomografisi normal akciğer tomografisine göre daha az radyasyon veren, teşhis için yeterli kalitede görüntü alınmasını sağlayan bilgisayarlı tomografi yöntemidir. Düşük doz akciğer tomografisinde radyasyon dozu normal tomografiden 5-6 kat daha azdır. Düşük doz akciğer tomografisi akciğer kanserini normal akciğer grafisine göre daha erken evrede saptar, akciğer kanserinin erken evrelerde tanısı kanserin tedavi oranını artırır, uzun süreli yaşam olanağı ile beraber kanserden ölümleri azaltır.”

Düşük doz akciğer tomografisinin akciğer kanseri dışında da pek çok hastalığın erken teşhis edilmesini sağladığını kaydeden Dr. Kaya, “Bu görüntüleme yöntemi birçok akciğer hastalığının semptom vermediği erken dönemlerde tanısı ile beraber, kalp, karaciğer, tiroid, adrenal bezler, mide hastalıkları ile ilgili hastalıkların tanısında yardımcı olabilir. Ayrıca PCR negatif ve akciğer grafisi normal olan, Covid-19 düşünülen hastaların tanı ve hastalıklarının yaygınlığının saptanmasında da yararlıdır” açıklamasında bulundu.
Yorumlar (0)