banner528

banner526

banner527

banner420

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Aslan payını eğitime ayırıyoruz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi’nde bütçe giderleri 1 trilyon 750 milyar 957 milyon lira, bütçe gelirleri 1 trilyon 472 milyar 583 milyon lira ve bütçe açığı 278 milyar 374 milyon lira olarak öngörülmüştür. 2022 bütçemizin yüzde 15,6’sını, yani aslan payını eğitime ayırıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığının yatırım bütçesini yüzde 35 artışla 11,3 milyar liradan 15,2 milyar liraya yükseltiyoruz. Yükseköğretimi de dahil ettiğimizde eğitim bütçemizi 2022 yılında 2021 yılına göre yüzde 29,4 artırarak 273,5 milyar liraya yükseltmiş olacağız" dedi.

Politika 15.10.2021, 12:35
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay: "Aslan payını eğitime ayırıyoruz"

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi’nde bütçe giderleri 1 trilyon 750 milyar 957 milyon lira, bütçe gelirleri 1 trilyon 472 milyar 583 milyon lira ve bütçe açığı 278 milyar 374 milyon lira olarak öngörülmüştür. 2022 bütçemizin yüzde 15,6’sını, yani aslan payını eğitime ayırıyoruz. Milli Eğitim Bakanlığının yatırım bütçesini yüzde 35 artışla 11,3 milyar liradan 15,2 milyar liraya yükseltiyoruz. Yükseköğretimi de dahil ettiğimizde eğitim bütçemizi 2022 yılında 2021 yılına göre yüzde 29,4 artırarak 273,5 milyar liraya yükseltmiş olacağız" dedi.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay, 2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanun Teklifi’ne ilişkin açıklama yaptı. 2022 yılı bütçe hazırlıklarının tamamlandığını ifade eden Oktay, "Hazırlık sürecinde ilgili tüm tarafların ve sivil toplum kuruluşlarının görüşleri alınarak değerlendirilmiştir. 2022 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Kanunu Teklifi, bugün itibarıyla Sayın Cumhurbaşkanımız tarafından Türkiye Büyük Millet Meclisine sunulmaya hazır durumdadır. AK Parti hükümetleri döneminde elde ettiğimiz tüm kazanımlar için bütçelerimiz etkili birer araç olarak kullanılmıştır. Bütçe disiplini ilkemiz çerçevesinde oluşturulan mali alan, iktisadi kalkınmaya yönelik ulaştırma, tarım ve enerji gibi altyapı yatırımlarının yanı sıra eğitim, sağlık ve sosyal yardımlar başta olmak üzere sosyal gelişime yönlendirilmiştir. 2022 yılı bütçesi AK Parti hükümetlerinin 20’inci, Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi’ne geçişin ardından hazırlanan 4’üncü bütçedir" dedi.

Covid-19 salgınıyla artan küresel belirsizliklerin tüm dünyada üretimi, istihdamı ve sermaye dolaşımını olumsuz etkilemeye devam ettiğini ifade eden Oktay, "Çoğu ülke ekonomilerinin küçüldüğü geçtiğimiz yıl, krizi fırsata çevirecek araçları kamuya sağlayan yapıda bir bütçe hazırlamıştık ve yıl boyunca tüm kurumlarımız kaynakları en etkin ve verimli şekilde kullandılar. Büyüme oranlarımızdan ihracat rekorlarına, sanayi üretimindeki artıştan cari açığımızdaki iyileşmeye kadar pek çok gösterge, Covid-19 salgınına rağmen Türkiye’nin yoluna güçlenerek devam ettiğini ortaya koymaktadır. Geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiğimiz yüzde 1,8’lik büyüme ivmesini 2021’in ilk çeyreğinde yüzde 7,2 ve ikinci çeyreğinde yüzde 21,7 oranında büyüme oranlarıyla devam ettirdik. İhracatımız Cumhuriyet tarihimizde yeni bir rekora daha imza atarak yıllık bazda 212 milyar dolar seviyesine ulaşmıştır" diye konuştu.

"Çevresel tahribatı azaltacak, sürdürülebilir üretim ve tüketimi destekleyeceğiz"

"2022 bütçe teklifini de Covid salgınının artçı sarsıntılarına rağmen güçlenen, kalkınan ve büyüyen Türkiye vizyonuyla hazırladık" diyen Oktay, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Hazırlanan bütçe teklifi kalkınma hedeflerimiz, ülkemizin refahını artırma gayretlerimiz ve istikrarımızın dayanağını oluşturmaktadır. Bütçemiz, tüm sektörleri yatay kesen yeşil dönüşümü odağına alarak karbon nötr yatırımları ve süreçleri destekleyen, yeşil ekonomiye geçiş sürecini hızlandıracak niteliktedir. Bu yaklaşımla sadece emisyon azaltıcı değil aynı zamanda yutak alanların artırılmasını sağlayan projeleri hayata geçireceğiz. En etkin ve modern izleme ve denetleme sistemlerini kurarak çevresel tahribatı azaltacak, sürdürülebilir üretim ve tüketimi destekleyeceğiz. Yeşil büyüme yaklaşımımızla afet riski altında bulunan yapıların ve alanların dayanıklılığını artırarak kentsel altyapıyı iyileştirecek, su kaynaklarının uygun kullanımı ve yönetimini daha da geliştireceğiz. Söz konusu yatırımlarda ülkemizin bu konuda benimsediği ulusal stratejiler ile sürdürülebilir kalkınma amaçları gibi uluslararası taahhütleri de gözeteceğiz. İnsanımızı merkeze alan bir icraat bütçesi olan 2022 yılı bütçesi, yeşil kalkınma devrimi ve milli teknoloji hamlesi gibi milli hedeflerimizde bir kilometre taşı

olacaktır. 2022 bütçesi yapay zekâ ekosistemine değer üreten, araştırma, girişimcilik ve inovasyonu destekleyen, milli uzay programını adım adım hayata geçiren ve yenilenebilir enerji altyapısını güçlendiren Türkiye’nin yenilikçi ve çevreci bütçesidir."

Merkezi yönetim bütçesi kapsamında 224 kamu idaresinin bütçesinin bulunduğunu söyleyen Oktay, "2022 yılı Merkezi Yönetim Bütçesi’nde bütçe giderleri 1 trilyon 750 milyar 957 milyon lira, bütçe gelirleri 1 trilyon 472 milyar 583 milyon lira ve bütçe açığı 278 milyar 374 milyon lira olarak öngörülmüştür. Bütçe açığının gayri safi yurtiçi hasılaya oranının ise yüzde 3,5 olacağı tahmin edilmektedir. 2022 yılı bütçe ödeneklerinin ekonomik sınıflandırmaya göre dağılımı ise şöyledir; personel giderleri için toplam 493,9 milyar lira, mal ve hizmet alım giderleri 128,1 milyar lira, cari transferler 657,3 milyar lira, sermaye giderleri 132,3 milyar lira, sermaye transferleri 10 milyar lira, borç verme giderleri 61,6 milyar lira, yedek ödenekler 27,4 milyar lira, faiz giderleri 240,4 milyar lira" şeklinde konuştu.

"2022 bütçemizin yüzde 15,6’sını, yani aslan payını eğitime ayırıyoruz"

2020 bütçesinin yüzde 15,6’sının eğitime ayrıldığını ifade eden Oktay, "2022 bütçemizin yüzde 15,6’sını, yani aslan payını eğitime ayırıyoruz. Tüm çocuklarımızın kaliteli eğitime erişimini sağlamak amacıyla okulların fiziki imkânlarının iyileştirilmesi, yeni derslik yapımları, eğitim yapılarının depreme karşı güçlendirilmesi, okulların bilişim alt yapılarının iyileştirilmesi ve internet erişiminin sağlanması gibi faaliyetler başta olmak üzere Milli Eğitim Bakanlığının yatırım bütçesini yüzde 35 artışla 11,3 milyar liradan 15,2 milyar liraya yükseltiyoruz. Yükseköğretimi de dahil ettiğimizde eğitim bütçemizi 2022 yılında 2021 yılına göre yüzde 29,4 artırarak 273,5 milyar liraya yükseltmiş olacağız. Eğitimle birlikte hükümetlerimiz döneminde en fazla önem verdiğimiz konuların başında sağlık gelmektedir. Covid-19 salgınıyla yürüttüğümüz başarılı mücadele sağlık altyapımızın sağlamlığını ve sağlık personelimizin yüksek potansiyelini ortaya koymuştur. Sağlık alanında vatandaşlarımız için gereken her hizmeti gecikmeden ve herhangi bir aksamaya meydan vermeden sunduk, sunmaya da devam ediyoruz" şeklinde konuştu.

2022 yılında da Covid-19 salgınıyla mücadele kapsamında aşı temini başta olmak üzere sağlık hizmetleri için ihtiyaç duyulacak kaynağın bütçede öngörüldüğünü söyleyen Oktay, "Vatandaşlarımızın sağlık hizmetlerinden en iyi şekilde yararlanmalarını temin etmek için 2022 yılı merkezi yönetim bütçesinden Sağlık Bakanlığı ve bağlı kuruluşlarına 116,4 milyar lira, yükseköğretim kurumları sağlık uygulama ve araştırma merkezlerine 6,2 milyar lira olmak üzere toplam 122,6 milyar lira kaynak ayırıyoruz. Bütçeden sağlığa ayırdığımız payı yüzde 7’ye yükseltiyoruz. Sağlık Bakanlığı ve yükseköğretim kurumları döner sermayeleri ile Sosyal Güvenlik Kurumundan yapılacak sağlık harcamaları da dikkate alındığında sağlık alanına ilişkin ayrılan toplam kaynak 304,6 milyar liraya ulaşmaktadır. Sosyal harcamalar için ayırdığımız kaynak miktarını ise 104,2 milyar liraya çıkarıyoruz. Bu tutar 2022 yılı bütçesinin yüzde 6’sına denk gelmektedir. 2022 yılında ödeme gücü olmayan vatandaşlarımızın sağlık primi giderlerini karşılamak amacıyla 23,4 milyar lira, 65 yaş üstü yaşlılarımız, bakıma ihtiyacı olan engelli vatandaşlarımız ve yakınlarına bağlanan aylıklar kapsamında 15,6 milyar lira, engelli vatandaşlarımızın evde bakımına destek amacıyla 13,2 milyar lira, yoksul ailelere elektrik tüketim desteği kapsamında 2,4 milyar lira, ekonomik yoksunluk içinde olan çocuk ve gençlerimizin aileleri yanında yetişmelerine imkân sağlayan sosyal ve ekonomik destek ödemeleri için 2,5 milyar lira, engelli eğitim taşıma giderleri için 1,3 milyar lira, asker ailelerine yardım kapsamında 161 milyon lira, koruyucu aile uygulaması kapsamında yaklaşık 295 milyon lira kaynak ayırdık" açıklamasında bulundu.

"Tarım sektörü yatırım ödeneklerini de önemli ölçüde artırıyoruz"

2022 yılında bütçesinde tarıma 57,6 milyar lira kaynak ayrıldığını duyuran Oktay, "Bu kapsamda tarımsal destek programları

için 25,8 milyar lira, tarım sektörü yatırım ödenekleri için 16,3 milyar lira, tarımsal kredi sübvansiyonu, müdahale alımları, tarımsal KİT’lerin finansmanı ve ihracat destekleri için 15,5 milyar lira kaynak ayırıyoruz. Tarım sektörü yatırım ödeneklerini de önemli ölçüde artırıyoruz. Tarımsal sulama yatırımı ödeneği 2020 yılında 3,7 milyar lira düzeyindeyken, 2021 yılında bu rakamı 9 milyar liraya çıkardık, 2022 yılında da bir önceki yıla göre yüzde 39 artışla 12,5 milyar liraya çıkarıyoruz. Son iki yıl içinde önemli ölçüde artırdığımız reel sektör desteklerine 2022 yılında da devam ederek özel sektörle birlikte büyüme stratejimizi sürdürüyoruz. Özel sektör yatırımlarının oluşturduğu katma değer ve istihdamın kıymetini biliyor, son yıllarda önemli ölçüde arttırdığımız reel sektör desteklerine 2022 yılında da devam ediyoruz. Reel kesim destekleri için bütçemizden 68,9 milyar lira kaynak ayırıyoruz. İhracat destekleri için 5,2 milyar lira, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığımız aracılığıyla kullandırılacak teşvik ödemeleri için 2,9 milyar lira ve küçük ve orta ölçekli işletmelerimizin desteklenmesi için 1,8 milyar lira reel kesim desteği planlıyoruz. Savunma sanayiindeki yerlilik millilik oranını yüzde 20’ler seviyesinden yüzde 80’ler seviyesine yükselterek dışa bağımlılığı büyük oranda azaltmıştık" dedi.

Merkezi yönetim bütçesinden savunma ve güvenlik birimlerinin ihtiyaçları için ayrılan kaynağın 2021 yılında 139,7 milyar lira iken 2022 yılında yüzde 29,6 oranında artışla 181 milyar lira olduğunu söyleyen Oktay şöyle konuştu:

"Ayrıca Savunma Sanayii Destekleme Fonu’na aktarılacak kaynak yaklaşık yüzde 39 artışla 2022 yılında 31,3 milyar lira olarak öngörülmektedir. Bunların yanı sıra bir önceki yıla göre önemli düzeyde ödenek artışı meydana gelen başlıca programlar şunlardır; ’Kadının Güçlenmesi’ programının ödeneğini iki kattan fazla arttırarak 943 milyon liraya yükselttik. ’Sanayinin

Geliştirilmesi, Üretim ve Yatırımların Desteklenmesi’ programı ödeneğini bir önceki yıla göre yüzde 37 oranında artırarak 20 milyar 932 milyon liraya çıkardık. ’Ormanların ve Doğanın Korunması’ programı ödeneklerini bir önceki yıla göre yüzde 55 artırarak 4 milyar 738 milyon liraya, ’Sürdürülebilir Çevre ve İklim Değişikliği’ programı ödeneklerini bir önceki yıla göre yüzde 45 oranında artırarak 2 milyar 652 milyon liraya, ’Toprak ve Su Kaynaklarının Kullanımı ve Yönetimi’ programı ödeneklerini bir önceki yıla göre yüzde 35 oranında artırarak 20 milyar 906 milyon liraya yükselttik. Büyük ve güçlü Türkiye hedefimize kararlılıkla yürüyoruz. Vatandaş odaklı bir icraat bütçesi olarak hazırladığımız 2022 yılı bütçemizi, ülkemizin kalkınma hedeflerine ulaşma ve vatandaşlarımızın refahını artırma yönündeki çalışmalarımızın bir halkası olarak yüce meclisimizin takdirlerine sunacağız."

Yorumlar (0)