Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından memur adaylarına hizmet içi eğitim semineri verildi.

Adıyaman Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik başkanlığında aday memurlara yönelik olarak, temel eğitim ve uyum eğitimi verildi. Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Konferans salonunda gerçekleşen toplantıda aday memurlara oryantasyon eğitimi verildi. Hizmet içi eğitim ve bu eğitimin amaçlarından bahseden Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Fehmi Çelik, “Hizmet içi eğitim, müdürlüğümüz bünyesinde çalışacak olan memur adaylarının kalifiye seviyelerini artırmak, daha bilgili olmalarını ve birçok alanda iş performanslarını artırmak için yaptığımız eğitimlerdir.

Aday personellere verilen eğitimlerin türleri hakkında bilgi veren Müdür Çelik, “Hizmet içi eğitimler çerçevesinde personellerimize sunduğumuz eğitimler iki ana başlık altında toplanıyor. Temel eğitimler ve hazırlayıcı eğitimler. Temel eğitimin amacı aday memurlara, devlet memurlarının ortak vasıflarıyla ilgili bilinmesi gereken asgari bilgileri vermektir. Bu eğitim her sınıf ve kadrodaki memura ortak bir program dahilinde ve aday memurların öğrenim durumları dikkate alınarak uygulanmaktadır. Hazırlayıcı eğitimin amacı ise aday memurların kadro ve görevleri dikkate alınarak bu görevlerin yürütülmesi için gerekli bilgi ve becerileri kazandırmak ve görevlerine intibakını sağlamak amacıyla verilen eğitimlerdir. Temel eğitimler çerçevesinde yazışma ve dosyalama usulleri, 657 Sayılı Devlet Memurları Kanunu, Atatürk İlke ve İnkılapları gibi eğitimler verilirken, hazırlayıcı eğitimler çerçevesinde personeli görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliği, sosyal davranış ve protokol kuralları gibi eğitimler verilmektedir” diye konuştu.