banner549

banner586

banner547

Safranbolu alan yönetimini konuşuyor

Ören yerleri, sit alanları ve etkileşim geçiş sahaları ile bağlantı noktalarının kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin koordinasyonunda sürdürülebilir bir yönetim planı çerçevesinde korunması ve değerlendirilmesini sağlamayı konu alan ‘Alan Yönetimi’ Safranbolu Belediye Başkan Elif Köse’nin ev sahipliğinde yapıldı.

KARABÜK 20.05.2022, 19:31
Safranbolu alan yönetimini konuşuyor

Ören yerleri, sit alanları ve etkileşim geçiş sahaları ile bağlantı noktalarının kamu kurum ve kuruluşları ile sivil toplum örgütlerinin koordinasyonunda sürdürülebilir bir yönetim planı çerçevesinde korunması ve değerlendirilmesini sağlamayı konu alan ‘Alan Yönetimi’ Safranbolu Belediye Başkan Elif Köse’nin ev sahipliğinde yapıldı.

Akademisyenler, meslek uygulamacıları, esnaf ve zanaatkârlar, sivil toplum kuruluşları gibi Safranbolu’ya hizmet verenlerin katıldığı toplantının açılış konuşmasını Belediye Başkanı Elif Köse yaptı.

Yönetim Planı Kültürel-doğal varlıkların ve sit alanlarının; özgün yapılarına uygun olarak akılcı, sürdürülebilir ve bütüncül bir anlayışla, ilgili tüm paydaşlarıyla birlikte korunmasını, varlığın üstün evrensel değeri yanında gelişiminin ve canlılığının muhafaza edilmesini, bunlar arasında bir denge kurulmasını ve gelecek kuşaklara aktarılmasını sağlayan bir “yol haritası olduğunu ifade eden Başkan Köse,” Yönetim planı korumanın nasıl yapılacağının tanımlandığı “stratejik” bir plandır, koruma planları gibi “fiziki” bir plan değildir. En önemli öğesi ise, koruma-restorasyon, ziyaretçiler-turizm, eğitim-bilinçlendirme, ulaşım-erişim gibi başlıklarda, paydaşlarla birlikte belirlenen vizyon ve hedefler çerçevesinde kurgulanan eylem planlarını içermesidir” dedi.

Başkan Elif Köse konuşmasına şöyle devam etti; “ UNESCO Dünya Miras Komitesi’nin 2005 yılından itibaren Dünya Miras Listesine aday alanlar için yönetim planını zorunlu kılması da bu gelişmelerin bir sonucu olarak ortaya çıkmıştır. Türkiye’de “yönetim alanı" ve "yönetim planı" kavramları 2004 yılında 2863 sayılı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanunu’na eklenmiş, 2005 yılında ise ilgili yönetmelik hazırlanarak yönetim planı uygulamaları yürürlüğe girmiştir. Tüm bu düzenlemeler, yönetim planlarının yalnızca Dünya Miras Alanı olarak aday gösterilecek alanlara yönelik değil, bütün sit alanlarına yönelik olarak hazırlanmasına da imkan tanımıştır. Bugün itibariyle Dünya Miras listesinde Türkiye’den on sekiz miras alanı yer almakla birlikte bunlardan on bir tanesinin yönetim planı mevcuttur.

1995 yılında UNESCO Miras Listesine giren Safranbolu’nun henüz bir alan yönetim planı bulunmamaktadır. Planı hazırlamak gerçekte yalnızca bir yasal yükümlülük değil, aynı zamanda acil bir gereklilik olarak belirmektedir. Modern Safranbolu’nun, hızla sarmalamakta olduğu, birbirinden kopuk ve kırılgan üç koruma alanı ancak özel bir yaklaşımla onun dinamiklerine karşı korunabilir. Öte yandan yaşayan bir dünya mirası olan Safranbolu’nun kültürel cazibesinin tetiklediği turizm talebi de kırılgan miras alanı üzerinde denetlenmediği taktirde yıkıcı olabilmektedir. Safranbolu miras alanlarının, fiziki ve sosyal kapasitesinin üzerine çıkan turizmin getirdiği baskıdan da sakınılması gerekmektedir.

Konuşmanın ardından ODTÜ, Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Neriman Şahin Güçhan ve Kültür ve Turizm Bakanlığı, UNESCO Kültürel Miras Alanları Şube Müdürü Neşe Akdoğan Alan Yönetimi ile ilgili bilgilerini, bilgi birikimlerini ve Safranbolu’ya katacağı değer ile ilgili bilgiler verdiler.

Program soru cevap bölümü ile sona erdi.

Yorumlar (0)