banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Ahilik Nedir? Ahilik ile ilgili sözler..

Ahilik Kültür haftası olan 8-12 Ekim "Ahi" kelimesi tarihi açıdan önemli bir kelime olması ile beraber kelimenin anlamı merak edilen sözcükler arasındadır. Özellikle Selçuklu ve Osmanlı dönemine kadar uzanan bu kelime önemli olduğunu dile getirmek mümkündür.

Genel 12.10.2021, 17:00 12.10.2021, 17:17
Ahilik Nedir? Ahilik ile ilgili sözler..

Ahilik, Ahi Evran tarafından Hacı Bektaş-ı Veli'nin tavsiyesiyle kurulan esnaf dayanışma teşkilatıdır.

Ahi Evran Kimdir?

Anadolu Ahiliğinin kurucusu Ahi Evran-ı Veli, 1171 yılında İran’ın Batı Azerbaycan bölgesinde bulunan “Hoy” kasabasında doğdu. Çocukluğu ve ilk eğitim dönemi Azerbaycan’da geçen Ahi Evran, Fahrettin Razi’den ders aldı. 13. yüzyıl başlarında Selçuklu Sultanı I. Gıyaseddin Keyhüsrev döneminde Muhyiddin Arabi ve hocası Evhadüddin Kirmani ile Anadolu’ya gelen Ahi Evran, bu tarihlerde hocası Evhadüddin Kirmani’nin kızı Fatma Bacı ile evlendi.

Anadolu’da özellikle esnafa İslamiyet’i anlatarak dünya ve ahiret işlerini düzenli hale getirmeleri için çalışmalar yapan Ahi Evran, Kayseri’de deri işleme atölyesi (debbağ) kurdu. Sanat sahibi kişiler tarafından çok sevilen Ahi Evran, o dönem Moğol istilasına karşı Kayseri’yi savunan Ahileri teşkilatlandırdı.

Bir dönem Konya ve Denizli’de yaşayan Ahi Evran, 1206 yılında o zamanki ismi “Gülşehri” olan Kırşehir’e göç ederek iş ve aş verdiği Türkmenlerin tekke ve zaviyelerde iyi bir Müslüman ve vasıflı bir meslek sahibi üretici insan olmaları için çalışmalar yaptı.

Ahi Evran, 32 çeşit esnafı teşkilatlandırarak zamanla Selçuklu ve Osmanlı coğrafyasında sanatını icra eden bütün esnaflara yayılacak Ahilik sisteminin temellerini attı.

Ahilik Tanımı: 

Ahilik kelimesinin anlamı; kardeşlik anlamına gelen Arapça bir kelime olan 13. Ve 20. Yüzyıllar arasında esnaf ve zanaatçı birliklerine verilen addır. Ahi örgütleri, toplumun ekonomik yapılarını kontrol eden kendi meslek mensuplarını eğiten derneklerdi.

Ahilik Nedir TDK:

Cömertlik, eski Türk törelerinin kökünden gelen ve Anadolu’da büyük bir ilerleme kaydeden zanaatçı, esnaf, çiftçi gibi meslek dalları ile ilgilenen ocak olarak tanımlanır.

Ahilik Örnek Anlatımı:

Türk halkının Anadolu’da oluşturduğu bir örgütlenme olan Ahilik, düzenleyici rolünü (sosyal düzen) dikkate aldığımızda Osmanlı Devleti için önemli bir lonca sistemidir. Ahilik özellikleri cesaret, cömertlik, misafirperverlik ve her türlü fiziksel egzersizde yetenekli olmaktır.

kelime Birçok farklı yazılı kaynakla ve metinde karşı karşıya gelinen kelimeler arasında da yer alır.

Ahilik İle İlgili Sözler

Eline, diline, beline sahip ol. Kalbini, kapını, alnını açık tut.

Ahi’nin eli, kapısı, sofrası açık olmalı; gözü beli ve dili kapalı olmalı.

Eşine, işine, aşına özen göster.

Harama bakma, haram yeme, haram içme. Doğru, sabırlı, dayanıklı ol. Yalan söyleme. Büyüklerinden önce söze başlama. Kimseyi kandırma. Kanaatkar ol. Dünya malına tamah etme. Yanlış ölçme. Eksik tartma. Kuvvetli ve üstün durumda iken, affetmesini, hiddetli iken yumuşak davranmasını bil ve kendin muhtaç iken bile başkalarına verecek kadar cömert ol.

Gelen gelsin saadetle, giden gitsin selâmetle…

Yorumlar (0)