banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 12.1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, yılın son enflasyon raporunu açıkladı. TCMB, enflasyon beklentilerini yukarı yönde revize etti. TCMB 2020 yıl sonu TÜFE tahminini 3.2 puan artırarak yüzde 8.9'dan yüzde 12.1'e, 2021 yıl sonu TÜFE tahmini yüzde 6.2'den yüzde 9.4'e yükseltti. Soruları da yanıtlayan Uysal, enflasyon görünümünde belirli bir iyileşme sağlanan kadar sıkı para politikasının devam edeceğini vurguladı. Uysal ''Enflasyona karşı politika faizi de dahil her adımı atabiliriz'' dedi. Reel kur seviyesi açısından Türk Lirası'nın aşırı değersiz bir noktada olduğunu değerlendiren Uysal ''Döviz kurundaki bu değersiz durum fiyat istikrar ve finansal istikrar için riskler oluşturuyor. Döviz kurunda finansal istikrar üzerinden hassasiyetimiz var'' diye konuştu. Uysal, TCMB'nin nominal ya da reel kur seviyesi hedefi bulunmadığını vurguladı.

Ekonomi 28.10.2020, 16:46 28.10.2020, 16:54
Yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 12.1

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) Başkanı Murat Uysal, yılın son enflasyon raporunu açıkladı. TCMB 2020 yıl sonu TÜFE tahminini yüzde 8.9'dan yüzde 12.1'e yükseltti. TCMB 2020 yıl sonu TÜFE tahminini yüzde 8.9'dan yüzde 12.1'e, 2021 yıl sonu TÜFE tahmini yüzde 6.2'den yüzde 9.4'e yükseltti. Piyasalarda TCMB'nin yüzde 8.9 seviyesinde olan yıl sonu enflasyon tahminini YEP ile uyumlu olarak yüzde 10.5 civarına revize etmesi bekleniyordu.

Uysal'ın sunumunda öne çıkan noktalar şöyle:

FED'in ortalama enflasyon hedefinin olası etkilerini değerlendirdik

Küresel ekonomik faaliyet salgın öncesinin altında seyrediyor

EKONOMİYE YÖNELİK BELİRSİZLİKLER DEVAM EDİYOR

Gelişmiş ve gelişen ülkeler genişleyici politikaları sürdürüyor

Son çeyrekte gelişen ülke borç piyasasına sınırlı giriş gözleniyor

Türkiye'den portföy çıkışları 3. çeyrekte de devam etti

Türkiye'nin risk primi dalgalı ve yüksek seyrediyor.

Türkiye'nin risk primi dalgalı ve yüksek seyrediyor

Cari açıkta hızlı bir artış gerçekleşti

Ağustos ayından başlayarak para politikası ve likidite yönetimi kapsamında atılan adımlarla belirli bir sıkılaşma sağlandı. Nitekim kredi faizlerinin yükselmesiyle birlikte kredi büyümesi önemli ölçüde yavaşladı

2020'DE MUHTEMELEN POZİTİF BÜYÜME GÖRECEĞİZ

Yüksek frekanslı veriler toparlanmanın eylül ve ekim aylarında sürdüğüne işaret ediyor.

Finansal koşullardaki sıkılaşmayla birlikte ilave bir politika desteği gerekmeksizin pozitif büyüme bekliyoruz.

ÖNCÜ GÖSTERGELER İSTİHDAM KOŞULLARININ İYİLEŞTİĞİNİ GÖSTERİYOR

Yılın 2. çeyreğinde istihdam kaybının henüz yarısı telafi edilebildi.

Kısa çalışma ödeneği ve cari transferler hane halkı gelir kaybının sınırlanmasında büyük rol oynadı. Öncü göstergeler yeni iş ilanlarının arttığını ve istihdam imkanlarının geliştiğini gösteriyor.

GÜÇLÜ KREDİ İVMESİ VE TL'DEKİ DEĞER KAYBI İLE TÜFE BEKLENENDEN YÜKSEK SEYRETTİ

Yılın 2. yarısında enflasyonun düşüş eğilimine gireceği öngörümüze karşın güçlü kedi ivmesi kur hareketiyle TÜFE beklenenden yüksek seyretti

GIDA ENFLASYONUNDAKİ YÜKSEK SEYİR DEVAM EDİYOR

Çekirdek göstergeler üçüncü çeyrek enflasyon eğiliminin emel mal grubu kaynaklı olarak yükseldiğine işaret etmiştir

Gıda fiyatlarındaki artış sürüyor

Ankete dayalı enflasyon beklentilerindeki yükseliş yılın 3. çeyreğinde de devam etti

ENFLASYON BEKLENTİLERİ VE BELİRSİZLİĞİ YÜKSEK SEYREDİYOR

Uzun vadeli enflasyon beklentisi ve belirsizliği halen yüksek seyrediyor

İthalat fiyatları gıda ve dışsal unsurlar için varsayımlarımızı gözden geçirdik. Temmuz ile enerji fiyatları uyumlu, endüstriyel metal tarımsal ürünler gibi emtialara bağlı olarak ithalat fiyatları varsayımımızda yukarı güncelleme yaptık. Temmuz raporunda yüzde 10.5 aldığımız gıda enflasyonu tahminini döviz kuru ve işlenmemişteki yüzde 13.5 olarak güncelledik.


Gıda enflasyonu tahminini yüzde 8’den yüzde 10.5’e çektik.

TCMB 2020 YIL SONU TÜFE TAHMİNİNİ YÜZDE 8.9'DAN YÜZDE 12.1'E YÜKSELTTİ


Maliye politikalarının para politikaları ile eşgüdümle belirleneceği çerçevede tahminlerimizi yaptık.

2020 sonunda yüzde 12.1 olarak gerçekleşeceğini 2021 yüzde 9.4’e geriledikten sonra orta vadede yüzde 5 ile istikrar kazanacak.

TCMB 2021 YIL SONU TÜFE TAHMİNİ YÜZDE 9.4, ÖNCEKİ YÜZDE 6.2

TCMB 2020 yıl sonu TÜFE tahminini yüzde 8.9'dan yüzde 12.1'e, 2021 yıl sonu TÜFE tahmini yüzde 6.2'den yüzde 9.4'e yükseltti

2020 yıl sonu enflasyon tahminimizi 3.2 puan güncelleyerek yüzde 12.1'e çektik. Türk lirası cinsi ithalat fiyatlarındaki yükseliş 1.6 puan, çıktığı açığındaki güncelleme 0.9 puan etki yaptı

TAHMİNLER SALGINDA İKİNCİ DALGA OLMAYACAĞI VARSAYIMIYLA YAPILDI

Enflasyon tahminini kur, çıktı açığı ve gıda fiyatları yukarı yönlü etkiledi. Tahminler salgında ikinci bir dalga olmayacağı küresel çerçeveye göre üretildi. Düşük faiz ortamının uzun bir süre devam edeceği öngörüldü.

ENFLASYON TAHMİNİNİ KUR, ÇIKTI AÇIĞI VE GIDA YUKARI YÖNLÜ ETKİLEDİ

Ağustos ayında likidite adımları kapsamında sıkılaştırıcı adımlar atmaya başladık. Hedefli likidite imkanlarını da kademeli olarak azaltarak değişikliğe gittik.

AĞIRLIKLI ORTALAMA FONLAMA MALİYETİNDE 500 BAZ PUANLIK ARTIŞ GERÇEKLEŞTİRDİK

Eylül ayında enflasyonu kontrol altına almak için sıkılaştırma adımlarına gerek olduğunu düşündük. Bu kapsamda politika faizini 200 baz puan artırdık. Ağırlıklı fonlama maliyetinde kademeli bir yükseliş sağladık. Haftalık ve 3 aylık repo ihalelerinin payını azalttık. Ağırlıklı ortalama fonlama maliyetinde 500 baz puanlık artış gerçekleştirdik

'SIKI PARA POLİTİKASI DEVAM EDECEK'

Enflasyon görünümünde belirli bir iyileşme sağlanan kadar sıkı para politikası devam edecek. Bu dönemde odaklanılması gereken ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti ve gecelik pencere. Mevcut fonlama kompozisyonu da sıkılığı gösteriyor
Merkez Bankası olarak bizim nominal ya da reel kur seviyesi hedefimiz yok. Biz finansal istikrar çerçevesinde konuya yaklaşıyoruz. Makroekonomik temellerle uyumlu bir temele gelmesini istiyoruz.

Enflasyon görünümünde belirli bir iyileşme sağlanan kadar sıkı para politikası devam edecek. Bu dönemde odaklanılması gereken ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti ve gecelik pencere. Mevcut fonlama kompozisyonu da sıkılığı gösteriyor

Merkez Bankası olarak bizim nominal ya da reel kur seviyesi hedefimiz yok. Biz finansal istikrar çerçevesinde konuya yaklaşıyoruz. Makroekonomik temellerle uyumlu bir temele gelmesini istiyoruz.

TÜRK LİRASININ AŞIRI DEĞERSİZ OLDUĞUNU DEĞERLENDİREBİLİRİZ

Reel kur seviyesine baktığımızda Türk Lirası'nın aşırı değersiz bir noktada olduğunu değerlendirebiliriz

DÖVİZ KURUNDA FİNANSAL İSTİKRAR ÜZERİNDEN HASSASİYETİMİZ VAR

Döviz kurundaki bu değersiz durum fiyat istikrar ve finansal istikrar için riskler oluşturuyor. Döviz kurunda finansal istikrar üzerinden hassasiyetimiz var

SWAP FAİZLERİNİN PARA POLİTİKASI İLE UYUMLU OLMASINA ÖZEN GÖSTERİLİYOR

Bankalarımızın döviz likiditesi yüksek TL için swap limitlerini kullanma ihtiyacı var. Asıl amaç bankacılık sektörünün likidite yönetiminde kolaylık sağlamak. Sistemin fonlama ihtiyacının büyük kısmı swapla karşılanıyor. Swap faizlerindeki seviyelerinin para politikasıyla uyumlu olmasına özen gösteriliyor.

SWAP FAİZLERİNİ GEREKTİĞİNDE BİR SIKILAŞMA YÖNTEMİ OLARAK KULLANABİLİRİZ

Swap faizlerinde gerektiğinde değişiklik yapma imkanımız var

Cari açık, portföy çıkışı ve borç ödemeleri nedeniyle Rezervler üzerinde bir baskı oluştu ancak sıkılaşma ile birlikte kredi kanalından gelen baskının azalmasını bekliyoruz. Bir miktar daha olumlu bir döneme geçilmesi öngörülüyor

REZERVLERİMİZ KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERİ KARŞILAYABİLECEK DÜZEYDE

TCMB rezervleri kısa vadeli yükümlülüklerimizi karşılayacak düzeyde, o konuda sıkıntı yok.

PORTFÖY ÇIKIŞINDA TERSE DÖNÜŞ SÖZ KONUSU OLABİLİR

Önümüzdeki dönemde sıkılaştırmayla birlikte kredi kanalından gelen baskının kademeli azalmasını reel kurun dengeleyici etkisinin ön plana çıkmasını bekliyoruz. Portföy çıkışlarında durulma ve terse dönüş söz konusu olabilir.

Cari denge ve rezervlerde baskının azalması ve olumlu bir döneme geçilmesi öngörülüyor. Parasal duruşun önemi kritik olacak burada. Hem portföy tercihleri açısından hem yerleşiklerin portföy tercihleri açısından reel faizlerin seviyesi burada önemli olacak. Bunu dikkate alıyoruz faiz seviyelerini belirlerken.

BAZI SWAP ANLAŞMALARINDA SONA YAKLAŞTIK

Swap anlaşmaları salgın dönemi ön plana çıkmıştı halen o dönemde başlattığımız görüşmelerimiz vardı. Bazılarında somut gelişmeler var bazılarında sona yaklaştık. Neticelenir neticelenmez hemen açıklama yapacağız. Dış ticaretimizin yüksek olduğu ülkeleri işaret etmiştik biri iki tanesinde somut ilerlemeler var. Neticelenince açıklamasını yapacağız.

YEP açıklandığı dönemden bu yana ciddi değişim oldu döviz kurlarında dolayısıyla YEP ile bizim tahminimizde belirgin fark var. Biz tahminlerimize büyük ölçüde yansıttık. Esas olarak 2020 sonu ve 2021 tahmininde bizim para politikasında duruşumuz önemli olan. Bunların sonucunda hem iç hem dış dengeye yansımasıyla önümüzdeki dönemde iç talep ve kur üzerindeki etkileriyle birlikte hedeflere ulaşacağımızı düşünüyoruz.

Altın rezervlerimizde payı bizim son birkaç yıldır stratejik arttırdığımız alan. Altın rezervlerinin negatif korelasyonda olması çeşitlendirme için önem verdiğimiz husus. Bankacılılıkta altına dayalı likidite imkanı da kısa süreli dalgalanma yaratabiliyor. Biz altın rezervlerini büyük ölçüde rezerv kompozisyonu içinde değerlendirme devam edeceği. ABD başkanlık seçimleriyle olan bir süreç değil geçmişten gelen rezerv yönetimi. Spesifik bir pozisyonlanma değil.

TCMB'NİN ARAÇ BAĞIMSIZLIĞI VAR

Uysal kararlarda siyasi baskı var mı sorusuna ''TCMB'nin araç bağımsızlığı var; araç bağımsızlığımızı serbest kullanıyoruz, verilere dayalı adım atıyoruz, önümüzdeki dönemde kararlarımızı tereddütsüz şekilde almaya devam edeceğiz'' yanıtını
verdi.

Yorumlar (0)