GLOBAL E-TİCARET TRENDLERİ

Alkaş tarafından düzenlenen ve Digital Network Alkaş’ta gerçekleşen FutureCommerce360’ta, Yeni Normal’in başarılı E-Ticaret stratejileri üzerine içgörülerini paylaşan Nielsen E-Ticaret Asya Lideri Ji Hyuk Park ve Nielsen APAC EEMEA Türkiye Analitik Danışmanlık Kıdemli Başkan Yardımcısı Didem Şekerel Erdoğan, E-Ticaret alanında analitik çalışmaların önemini vurguladılar.

Aralık 2020 04.12.2020, 17:09 05.12.2020, 09:52
GLOBAL E-TİCARET TRENDLERİ

Covid-19 pandemisiyle birlikte tüm dünyada tüketici harcamalarının durağanlaştığını, buna karşılık E-Ticaret’in ciddi bir ivme kazan - dığını belirten Nielsen E-Ticaret Asya Lideri Ji Hyuk Park, Yeni Normal’de kazanmak için E-Ticaret stratejilerinin tekrar şekillendiril - mesi gerektiğinin altını çizdi.

Tüketici tercihinin online’a yönelmesiy - le birlikte pandemi sürecinde tüm dünyada E-Ticaret’in önemli bir gelişim içinde olduğu - nu söyleyen Ji Hyuk Park, bu büyüme döne - mini karlı bir şekilde değerlendirmek isteyen tüm oyuncuların stratejilerini gözden geçir - meleri gerektiğini belirtti.

DİDEM ŞEKEREL ERDOĞAN: “Nielsen’in verilerine göre, Türkiye’de pandemi öncesi dönemde de hızlı olan online FMCG büyümesi, pandemi ve Yeni Normal’de adeta uçuşa geçti.

Temel stratejinin trafik, geri dönüş oranı ve sepet büyüklüğü faktörlerinde kazanmak olduğunu belirten Didem Şekerel Erdoğan ve Ji Hyuk Park, bu eksende 6 başlık olarak şun - ları sıraladı: Tüketici davranışları ekseninde kategorilerin yeniden tanımlanması; iletişim için gelişen dijital kanallar üzerine yoğunlaşıl - ması (sosyal medya, Youtube vb.); tüketici için birim fiyatın daha şeffaf hale getirilmesi; canlı yayında satış (live streaming); gelişen ürün-fi - yat tercihleri ekseninde asortman (premi - um ürünler vb.) ve online’a/üyeliğe özel ürün asortmanı oluşturmak.

Nielsen içgörülerine göre E-Ticaret gelişi - minin tüm dünyada en ileri aşamalarını yaşa - makta olan Çin ve Kore pazarlarından zengin örnekler paylaşan Ji Hyuk Park, bu içgörüle - rin gelişen diğer pazarlar için de ışık tutaca - ğının altını çizdi.

“FCMG BÜYÜMESİ UÇUŞA GEÇTİ”

FutureCommerce360’ta konuşan Nielsen APAC EEMEA Türkiye Analitik Danışmanlık Kıdemli Başkan Yardımcısı Didem Şekerel Er - doğan, “Nielsen’in verilerine göre, Türkiye’de pandemi öncesi dönemde de hızlı olan online FMCG büyümesi, pandemi ve Yeni Normal’de adeta uçuşa geçti. Pandemi öncesi yüzde 57 olan online FMCG büyümesi, Covid-19 döne - minde yüzde 159, Yeni Normal’de ise yüz - de 130 olarak gerçekleşti. Avrupa’da ise bu oran, pandemi öncesi yüzde 9 seviyelerin - de iken Covid-19 döneminde yüzde 65, Yeni Normal’de ise yüzde 46 şeklinde oldu. Bu da söz konusu süreçte ülkemizde online FMCG büyümesinin Avrupa’nın çok daha üzerinde seyrettiğini gösteriyor” dedi.

“BÜYÜYEN 10 KATEGORİDEN 3’Ü GIDA”

Didem Şekerel Erdoğan, “Yeni Normal’de en hızlı büyüyen online FMCG kategorileri ağda ve tüy dökücüler, saç boyası, çay, hazır kahve, saç kremi, diş macunu, Türk kahvesi, hami - le & emziren ek besinleri, hijyenik pedler ve çamaşır suyu oldu. En hızlı büyümeyi göste - ren ağda ve tüy dökücülerde pandemi önce - si yüzde 53 olan online satış cirosu büyümesi, Covid-19 döneminde yüzde 670’e yükselirken, Yeni Normal döneminde ise yüzde 351 oldu. Büyüyen 10 kategoriden 3’ünün gıda katego - risi olması ise dikkat çekti” açıklamasını yaptı. Global pazarlarda Covid-19 pandemisiyle birlikte FMCG pazarı içinde E-Ticaret payla - rının ciddi bir artış kaydettiğine dikkat çeken Didem Şekerel Erdoğan; E-Ticaret payının pan - demi öncesi dönemle kıyaslandığında ABD’de 6 puan artışla yüzde 15’e, Meksika’da 9 puan artışla yüzde 12’ye, Birleşik Krallık’ta 7 puan artışla yüzde 13’e, Çin’de 5 puan artışla yüz - de 30’a ve Kore’de 4 puan artışla yüzde 22’ye yükseldiğini belirtti. Türkiye pazarında da iv - meli artış trendinin görüldüğünü belirten Di - dem Şekerel Erdoğan, FMCG pazarı içindeki E-Ticaret payının 2 puan artışla yüzde 4’e yükseldiğini paylaştı.

Perakendeci Analitiği çalışmalarının offli - ne’da olduğu kadar online kanalda da önem taşıdığına dikkat çekerek devam eden Didem Şekerel Erdoğan, online perakendecilerin stratejilerini kurarken Perakendeci Analiti - ği boyutundan daha çok yararlanmalarının önemini vurguladı. Online tüketici davranışlarıyla ilgili çarpıcı içgörüler paylaşan Didem Şekerel Erdoğan, offline kanala nazaran online’daki fiyat has - sasiyetinin çok daha yüksek olduğunu; tüketi - cilerin aynı ürün için online kanalda daha az fiyat ödeme eğiliminde olduklarını ve tüketi - cilerin online’da daha büyük gramajlı ürün - leri tercih ettiğini belirtti. Tüm bu farklılıkların karlı bir şekilde de - ğerlendirilmesi için Perakendeci Analitiği çalışmalarının yapılması gerektiğini belirten Didem Şekerel Erdoğan, E-Ticaret kanalının sunduğu kolaylık, güvenlik vb. diğer faydala - rın da sürekli biçimde vurgulanması gerek - tiğinin altını çizdi.

Yorumlar (0)