G-20 Hindistan (Bharat) Zirvesi’nin bize söylediği klasik söylemlerin, klasik dünya sorunlarının yanında, esas bize söylemeye çalıştığı, büyük sıfırlama sürecinin devam etmesi, küresel meydan okumaların yerini, tek dünyaya bırakması şeklinde okuyabiliriz.

G-20 Hindistan Zirvesi, 9-10 Eylül tarihleri arasında Yeni Delhi’de yapıldı. Bu zirvenin farklı olacağı, en başından belliydi. Rus Devlet Başkanı Putin ve Çin Devlet Başkanı Jinping zirveye katılmadı. İpekyolu’na alternatif yeni bir ticaret yolunun doğuşu ABD tarafından dillendirildi. Afrika Birliği’nin G-20’ye kabul edilmesi, Ukrayna savaşıyla alakalı sert olmayan bir dilin kullanılması ve elbette Hindistan, ülkesinin adını “Bharat” olarak değiştirmesi, Zirve’nin görünen yüzüydü.

TEK DÜNYA, TEK AİLE, TEK GELECEK

Ayrıca G-20 Zirvesi’nde kripto para varlıkları konusunda düzenlemeler yapılması, gelişmekte olan ülkelere, uluslararası sistemden daha çok finansal kaynak aktarılması, enerji arzı ve dağıtımı ile gıda güvenliği gibi konular da ele alındı. Bütün bunların dışında, G-20’nin ana teması: “Tek Dünya, Tek Aile, Tek Gelecek” oldu. Son yedi yılda, başta Ekovitirin olmak üzere, farklı gazete ve dergilerde yazdığım makaleler ve uluslararası konferanslarda sunduğum tebliğlerde; yenidünya düzeninden, yepyeni dünya düzenine evrildiğimizi, globalizmin, dijitalizme dönüştüğünü, dünyanın aksının Atlantik’ten Pasifik’e kaydığını, yükselen değerin Çin olacağını, Çin’in ekonomik olarak, ABD’yi geçeceğini ve Çin’in “Bir Kuşak, Bir Yol: İpekyolu Projesi”ne ABD’nin bir şekilde cevap vereceğini yazmıştım veya anlatmıştım.

DOĞU – BATI, İKİ KUTUPLU DÜNYA

Küresel kapitalizmle, küresel komünizmin neden olduğu Soğuk Savaş dönemi sona ermiş gibi görünse de tek kutuplu dünya, kapitalizmin içinde tekrar iki kutuplu dünyaya dönüştü. Çin- Rusya merkezli Doğu, ABDAB merkezli Batı. Bu durum, dünyayı gizli bir iki kutupluluk paradoksuna itmektedir. Ancak yine de bu iki kutupluluğun varacağı nihai nokta, elbette G-20’nin Hindistan Zirvesi’nin ana temasında saklı: “Tek Dünya” Dijital devrim ve kriptolar dünyayı yeniden şekillendiriyor. Komplo teorisyenleri tek dünyayı tanımlarken, tek devlet, tek toplum, tek para gibi bir “teklik” bahsediyor. Bu dünya düzeninde, nüfusun azaltılması, yapay zekâların egemen olduğu bir toplum yapısı ve insanların zihinlerinin kontrol altında tutulduğu bir düzenin ayak sesleri, açık açık dillendirilmeye başladı. G-20 Hindistan (Bharat) Zirvesi’nin bize söylediği klasik söylemlerin, klasik dünya sorunlarının yanında, esas bize söylemeye çalıştığı, büyük sıfırlama sürecinin devam etmesi, küresel meydan okumaların yerini, tek dünyaya bırakması şeklinde okuyabiliriz.