banner363

banner453

banner454

banner420

05.10.2021, 12:15 3546

Lojistik köyler için Turquality uygulaması

Ankara Lojistik Üssü ve Samsun Lojistik Merkezi projelerimiz tamamlanmıştır. Firmalar tarafından kiralamalar yapılarak merkezler aktif hale gelmiştir. Her iki merkez de tanıtımlarını Türkiye içinde çeşitli fuarlara katılmak, dergilerde duyuru ve ilan vermek yoluyla yapmaktadır. Yakında devreye girecek olan yeni lojistik köy ve lojistik merkez projeleri de ayrıca sürdürülmektedir.

Ülkemizde lojistiğin değerinin artması için daha çok lojistik köy ve merkez çalışmalarına ihtiyacımız vardır. Merkezlerde gördüğümüz eksiklikler diğer projelerin de gelişmesini etkileyecek ölçüdedir. Sözkonusu olan eksiklik ise lojistik merkezlere sadece Türkiye’de çalışan firmaların ilgi göstermesidir. Yurtdışında özellikle Avrupa’da 200’den fazla lojistik köy ve merkez bulunmakta ve bunların birçoğunda yabancı ülke kuruluşları ile birlikte Türk firmaları da çalışmalarını sürdürmektedir. Bizim de ülkemizde çalışmaya başlayan lojistik merkezlerin ve yeni yapılacak olanların yurtdışına tanıtımının yapılması bir zorunluluktur.

Lojistik, uluslararası hizmet veren bir iş koludur ve bu hizmet lojistik merkezler arasında gerçekleşen yük hareketini temel olarak ele almaktadır. Tanıtım mevcut tesislerin yönetimleri tarafından yapılamayacak kadar geniş çerçeveli bir iştir ve devlet desteği gerektirmektedir.

Devletimiz 23 Kasım 2004 tarihinde yürürlüğe giren Turquality programı ile firmaları kurumsal, finansal ve operasyonel anlamda destekleyen bir markalaşma destek platformu uygulamaktadır. Turquality, dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır.

Günümüzde gittikçe ağırlaşan rekabet koşulları ve değişen tüketim kalıpları ile uluslararası pazarlarda yer almak isteyen şirketleri daha fazla katma değer ve daha fazla pazar payı anlamına gelen, güçlü markalar yaratmaya teşvik etmektedir. Başlangıçta uluslararası pazarda tekstil ve hazır giyim markaları yaratmak olan program zamanla sadece üretim ve ihracat sektörlerine değil, hizmet sektörlerine de destek vermek kararını vermiştir. Turquality programıyla devlet karşılık beklemeden birçok faaliyetleri finansal olarak veya işletme faaliyetleri olarak desteklemektedir.

Lojistik merkezlerimizde de;

■ Reklam, tanıtım ve pazarlama faaliyetlerinde; TV, radyo, internet, sosyal medya, arama motorları, basılı tanıtım, gazete ve dergi reklamları, billboard.

■ Özel tanıtım giderlerinde; sergi, gösteri, seminer, kokteyl, lansman, basın danışmanlığı, sosyal aktivitelerde, fuar çalışmalarında, eğitim programlarında,

■ Danışmanlık faaliyetlerinde; yönetim danışmanlığı, Ar-Ge ve ürün geliştirme, bilgi sistemleri danışmanlığı, bütçe ve planlama, insan kaynakları yönetimi, iş geliştirme, işletme sermayesi yönetimi, kalite geliştirme, kriz yönetimi, mağaza/ ön tanı merkezi/lokanta/kafe açılması, işletilmesi, marka kimliği, organizasyon ve yeniden yapılandırma, stratejik pazarlama, tedarik zinciri yönetimi, yurtdışı pazarlara yönelik hukuk danışmanlığı, lojistik yönetim ve optimizasyonu sistemleri gibi konularda idari ve mali destekleri talep edebilecekleri bir çalışma yapılmalıdır. Bu çalışma sadece mevcut iki tesisimizle sınırlı kalmamalı, kurulması planlanan yeni lojistik köylerin ve merkezlerin pazar araştırmasından başlayan, fizibilite ile devam eden, sonra inşaat sürecinde ortaya çıkan çalışmalar da destek kapsamı içinde değerlendirilmelidir.

Yorumlar (0)