Kastamonu Üniversitesi’nde düzenlenen çalıştayda, İslam astronomisinde evrenin mekanik yorumu ve batıya etkileri konusu ele alındı.

Kastamonu Üniversitesi akademisyenlerinden Doç. Dr. Fatma Zehra Pattabanoğlu’nun yürütücülüğünü yaptığı Ortaçağ İslam Astronomisinde Evrenin Mekanik Yorumu ve Batıya Etkileri projesi çerçevesine düzenlenen “İslam Astronomisinde Evrenin Mekanik Yorumu ve Batıya Etkileri Çalıştayı’’, Kastamonu Üniversitesi Merkez Kütüphanesi Cemil Meriç Konferans Salonunda gerçekleştirildi.

İstiklal Marşı’nın okunması ve saygı duruşu ile başlayan çalıştaya, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Metin Yurdagür’ün yanı sıra, akademik ve idari personel katıldı.

Dört oturumdan oluşan çalıştayın açılış konuşmasını yapan Doç. Dr. Fatma Zehra Pattabanoğlu, projenin konu, amaç ve yürütülen faaliyetleri hakkında bilgi verirken, Prof.Dr. Ali Baykal ise “İslam astronomisinin doğuşu” konusunda konuştu. Daha sonra, moderatörlüğünü Dr. Taha Yasin Arslan’ın yaptığı birinci oturumda; Dr. Amir Gamini, “İslam dünyasında mekanik gezegen modelleri”, Dr. Orhan Güneş, “İslam astronomisinde Batlamyus modeline yapılan eleştirileri” ve Prof. Dr. Yavuz Unat, “Kopernik’e Tesir Eden Müslüman Astronomlar” konularını ele aldı.

Dr. Hasan Umut’un moderatörlüğünü yaptığı ikinci oturumda, Sajjad Nikfahm Khubravan, “Batlamyus’un gezegen teorilerinin İslam astronomisinde kabulü”, Dr. Hakan Coşar, “Tusi Çifti Modelinin önemi ve batıya intikali”, Dr. Ahmed Nureddin Kattan ve Zehra Akkuş ise “eş-Şukuk Ala Batlamyus” ve “Nihayetü’s-Sul’ün tahkikli metin ve çevirilerinde karşılaşılan problemler” başlıklı konuları anlattı.

Üçüncü oturumun moderatörlüğünü Dr. Gaye Danışan yaptı. Oturumda Dr. Hanif Ghalandarı, “Abdu’l-Cabbar el-Haraki ve Münteha el-Idrak fi Takasimi’l- Eflak: 6-12. yüzyıllarda ilk karşılaştırmalı Hey’e çalışması”, Doç. Dr. Fatma Zehra Pattabanoğlu ve Dr. Tuba Uymaz, “İbnü’ Şatır’ın gezegen modelleri”, Dr. Hasan Umut ise “John Greaves ve Ali Kuşçu’nun Risale der İlm-i Hey’et’inden Latinceye yaptığı kısmi çeviri” başlıklarını ele aldı.

Dr. Taha Yasin Arslan’ın moderatörlüğünü yaptığı son oturumda ise Doç. Dr. Taro Mımura “Dunaş ibn Temim’in halkalı küre rzerine risalesi ve dünyanın akılcı yapısına dikkati”, Dr. Fateme Savadi, “Hey’etül’l-Arz, bilimsel coğrafyanın farklı bir türü, Hay’at al-ard”, Dr. Gaye Danışan & Dr. Florence Somer ise “Bir imparatorluk nasıl inşa edilir, Selçuklulardan Osmanlılara bir politik araç olarak takvimler ve bunların Avrupa’ya aktarımı” konularını anlattı.

Çalıştay, kapanış oturumu ve değerlendirme ile sona erdi.