Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: "Kurumsal kalite ve kapasitemizi güçlendirerek makrofinansal istikrarı önceliklendireceğiz."