Sivas Cumhuriyet Üniversitesinde (SCÜ) Uygulamalı Temel Moleküler Biyoloji Yöntemleri kursu tamamlandı.

3. Uluslararası Kanser Günleri çerçevesinde SCÜ Tıp Fakültesi Biyokimya laboratuvarlarında Uygulamalı Temel Moleküler Biyoloji Yöntemleri kursu yapıldı. Kursa 24 kursiyer katıldı. Kurs Prof. Dr. Yavuz Siliğ Başkanlığında, üçü farklı üniversitelerden olmak üzere 10 eğitimci eşliğinde gerçekleştirildi. Kurs açılışını, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Alim ve Kanser Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi (KANAM) Müdürü ve Kongre Başkanı Prof. Dr. Zekiye Hasbek yaptı. Kurs, kongreye katılan araştırmacılar ile moleküler teknikler konusunda oluşan bilgi birikimini karşılıklı olarak paylaşmak, uygulamadaki sorunlara çözüm bulmak ve geleceğe yönelik ortak projeler oluşturmak için planlanırken, Moleküler Biyoloji Yöntemleri Uygulamalı Eğitimi içeriyor. Kursta aynı zamanda kursiyerlere Moleküler Biyoloji Yöntemlerini öğretmek, bilimsel bakış açısı, bilimsel düşünme, proje üretebilme yeteneği kazandırmak ve bazı deneysel araştırma yöntemi uygulayabilme imkânı vermeyi amaçlıyor. Kursumuz teorik ve pratik olmak üzere iki aşamadan oluşurken, eğitim boyunca yapılacak olan çalışmalar; DNA ve RNA izolasyonu, RNA ve DNA kalite ve miktar tayini, cDNA sentezi, Gen Ekspresyonunu, PCR optimizasyonu ve RT PCR uygulamalarını, RFLP yöntemlerini, agaroz jel elektroforezini hazırlama, görüntüleme ve yorumlamasını kapsıyor. Başarıyla tamamlanan kursta katılımcılara belge dağıtımı yapılarak kapanış gerçekleştirildi.